Cluster 2: Samenwerking en integratie op andere domeinen

Initiatief Overzicht, voortgang en aandachtspunt(en)
2a_ BTW en Netwerken Uitwerken van een nota met  voorstellen betreffende aanpassingen in de wetgeving en ‘workarounds’ om te vermijden dat Ziekenhuizen binnen een netwerk onderling BTW zouden moeten betalen.
>> Ga naar het document
2b1_ Uitwisseling van werknemers tussen samenwerkende ziekenhuizen Uitwerken van een adviesnota over de mogelijkheden om medewerkers uit te wisselen tussen ziekenhuizen van 1 netwerk.
>> Ga naar het document
2b2_ Uitwisseling artsen tussen samenwerkende ziekenhuizen Uitwerken van een adviesnota over de mogelijkheden om artsen uit te wisselen tussen ziekenhuizen van 1 netwerk.
>> Ga naar het document
2c_ Samenwerking op gebied van geneesmiddelen en ziekenhuisapotheek Uitwerken van organisatie -, proces- en terugverdienmodellen voor verschillende scenario’s om samen te werken op vlak van geneesmiddelen en de organisatie van de ziekenhuisapotheek.
2d_ Samenwerking op gebied van laboratoria voor klinische biologie Uitwerken van organisatie-, proces- en terugverdienmodellen voor verschillende scenario’s om samen te werken op vlak van de organisatie van het labo voor klinische biologie.  Het project wordt mee uitgewerkt door Möbius en begeleid door een interne klankbordgroep.
2e_ Betaalbaarheid van pensioenen Uitwerken van richtlijnen en adviezen met het oog op beleidsbeïnvloeding betreffende de problematiek van de betaalbaarheid van de pensioenen van statutair en voormalig personeel.
2f_ Interhospitaaltransport Uitklaren van de financiële impact van de netwerkvorming van het patiëntenvervoer tussen verschillende ziekenhuizen van een netwerk met het ook op het aankaarten van de problematiek (indien reëel) bij de overheid.
2g_ Infrastructuur (herbestemming gebouwen, nieuw- bouw financieel mogelijk maken) Uitwerken van een conceptnota m.b.t. de financiering van infrastructuur (herbestemming van gebouwen, nieuwbouw) met het oog op beleidsbeïnvloeding.