Cliënt en bewoner

Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (= zorgverzekeringspremie)

Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (= Tegemoetkoming hulp aan bejaarden)

Dagprijs WZC/KV/GAW