Boeiende artikels

Ook in Zorgwijzer besteden we regelmatig aandacht aan ethische thema’s in onze interviews engetuigenissen. Voor een overzicht van boeiende artikels met een ethische insteek kan je hier terecht.

Heb je zicht op andere boeiende artikels rond ethiek en zorg, laat het ons weten: yvonne.denier@zorgneticuro.be

Artikel in de kijker 

Interview met prof. Sara Willems over het dichten van de gezondheidskloof

In lagere klassen leven mensen gemiddeld minder lang en hebben ze minder gezonde jaren dan mensen in hogere klassen. Er gaapt een schrijnende gezondheidskloof tussen lagere en hogere sociaal-economische groepen en dat gat lijkt maar niet te dichten. “We kunnen als gezondheidssector bufferend werken in de relatie tussen armoede en gezondheid, maar de oorzaken van de gezondheidskloof liggen op heel veel verschillende levensdomeinen.” Professor Sara Willems buigt zich al een hele tijd over dat probleem: “Gezondheid zou een lens moeten zijn waarmee in alle sectoren rekening gehouden wordt."