Boeiende artikels

Ook in Zorgwijzer besteden we regelmatig aandacht aan ethische thema’s in onze interviews engetuigenissen. Voor een overzicht van boeiende artikels met een ethische insteek kan je hier terecht.

Heb je zicht op andere boeiende artikels rond ethiek en zorg, laat het ons weten: yvonne.denier@zorgneticuro.be

Artikel in de kijker 

Lees dit boeiende interview met Katrien Ruytjens en Kristien Fourier over ethiekondersteuning in de concrete praktijk van de zorg

Soms ervaren zorgverleners het wrange gevoel dat ze de zorg die zij willen bieden, niet in de praktijk kunnen brengen. Er wringt iets. Ze hebben het gevoel dat er iets niet klopt, dat de zorg die ze bieden niet meer overeenstemt met hun eigen waarden, met wat “goed” is om te doen. Ethiekondersteuner Katrien Ruytjens denkt samen met zorgverleners na over dat gevoel. “Ik probeer de praktische wijsheid die verscholen zit in de verhalen van de mensen te verbinden met de ethische adviezen.