Begrotingsassumpties

Voor de algemene en psychiatrische ziekenhuizen wordt jaarlijks een Excel met enkele begrotingsassumpties opgemaakt. Dat wordt bijgewerkt op basis van de informatie waarover we op dat moment beschikken. In de periode oktober – december wordt het bestand telkens aangevuld voor het nieuwe begrotingsjaar en bevat het cijfers over BFM, VIPA, indexevoluties ... U kan dat document gebruiken om uw budget voor uw eigen voorziening op te baseren.

Dit wordt ook elk jaar besproken op de FEWAZ.

Dit is een voorlopige versie. In kolom A wordt telkens aangeduid op welke datum de betreffende rij werd aangepast. Zo kunt u nagaan welke rijen sinds uw laatste consultatie aangepast werden.

Begrotingsassumpties