Accreditatie

“Het geheel van initiatieven die gericht zijn op de externe evaluatie van een ziekenhuis tegen vooraf gedefinieerde, expliciete en gepubliceerde standaarden met het oog op het bevorderen van continue verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg”

De finaliteit van accrediteren bestaat eruit om een systematiek van objectiveren te bewerkstelligen om zo de kwaliteit van de ziekenhuiszorg te verbeteren en dit op basis van vrijwilligheid.

Een ziekenhuisaccreditatie kan daardoor aanzien worden als een methodiek die faciliterend werkt om op een systematische en gestructureerde manier hoge kwaliteit van zorg te bieden en een continue verbetering van de zorg te stimuleren. Belangrijk hierbij te vermelden is dat ziekenhuisaccreditatie een vrijwillig gegeven is in België. In Vlaanderen zitten alle ziekenhuizen in een accreditatietraject.

In Vlaanderen zijn er twee accreditatie-organisaties actief. Dat zijn het NIAZ (Nederlands Instituut Accreditatie in de Zorg) en JCI (Joint Commission International). Meer informatie over hun werkwijze en normen kan je terugvinden op hun website.

Volgende ziekenhuizen behaalden reeds een ziekenhuisbreed accreditatielabel:

Door NIAZ of Q-mentum

Door JCI

 

Zowel vanuit Zorgnet-Icuro als vanuit de Vlaamse overheid worden ziekenhuizen gestimuleerd om te kiezen voor accreditatie-instellingen die zelf een ISQua-certificatie behaald hebben.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Vera De Troyer.