Aangesloten leden bij Zorgnet-Icuro

Cijfers eind 2019    
Algemene, universitaire en revalidatieziekenhuizen  63 30.169 bedden
Psychiatrische ziekenhuizen 31 10.050 bedden
Psychiatrische verzorgingstehuizen 23 1.836 bedden
Initiatieven Beschut Wonen 42 2.861 plaatsen
Centra Geestelijke Gezondheidszorg 20  
Psychosociale revalidatiecentra 20  
Woonzorgcentra 318 33.873 bedden
Assistentiewoningen 257 8.148 woongelegenheden
Dagverzorgingscentra  152  
Lokale dienstencentra 31