Aangesloten leden bij Zorgnet-Icuro

Cijfers 2021

Algemene, universitaire en revalidatieziekenhuizen

59

29.952 bedden

Psychiatrische ziekenhuizen

31

10.006 bedden

Psychiatrische verzorgingstehuizen

23

1835 bedden

Iniatieven Beschut Wonen

41

3001 erkende plaatsen

Centra Geestelijke Gezondheidszorg

19

 

Psychosociale revalidatiecentra

20

 

Woonzorgcentra

315

33.439 bedden

Assistentiewoningen

255

8111 woongelegenheden

Dagverzorgingscentra

151

 

Lokale dienstencentra

39

 

Zorgraden

51

 

Netwerken palliatieve zorg

21