Aangesloten leden bij Zorgnet-Icuro

Cijfers eind 2018    
Algemene, universitaire en revalidatieziekenhuizen  63 31.416 bedden
Psychiatrische ziekenhuizen 31 10.188 bedden
Psychiatrische verzorgingstehuizen 20 1.595 bedden
Initiativen Beschut wonen 42 2.867 plaatsen
Centra Geestelijke Gezondheidszorg 20  
Psychosociale revalidatiecentra 18  
Woonzorgcentra 312 33.110 bedden
Assistentiewoningen 224 7.134 woongelegenheden
Dagverzorgingscentra  145  
Lokale dienstencentra 28