Commissie Kwaliteit AZ

De Commissie Kwaliteit AZ is een overkoepelende commissie die de volgende objectieven nastreeft:

  • het ondersteunen van de ziekenhuiswerking in het brede Q&S-domein;
  • het ondersteunen van het proces tot het bekomen en behouden van een ziekenhuisaccreditatie;
  • het uitwisselen van ideeën omtrent het werken van proces- en outcome-indicatoren (VIKZ en VIP²);
  • het adviseren van het Sectoraal Bestuurscollege van Zorgnet-Icuro en het voorbereiden van standpunten aangaande Q & S;
  • de kennisverspreiding naar en vanuit de ziekenhuizen, zowel theoretisch als "best practices" aangaande Q & S;
  • het opvolgen van ontwikkelingen in the International Society for Quality in Health care en wetenschappelijk onderzoek in dit domein.
  • het elkaar inspireren en uitwisselen van ervaringen.

De commissie wordt voorgezeten door Dr. Marc Geboers en inhoudelijk voorbereid door stafmedewerker Vera De Troyer.
Bekijk hier de samenstelling van de Commissie Kwaliteit AZ.