Karolin Vannieuwenhuyse: Qualitree en Prezo Woonzorg toppunt van inkijkdag

Jens De Wulf

Onlangs was ik te gast in woonzorgcentrum St. Elisabeth in Oostende. Ik zag er gedreven medewerkers aan het werk die me haarfijn een aantal werkingsprincipes uitlegden zoals het Qualitree label en de manier waarop men binnen de voorziening voedselverspilling tegengaat. In woonzorgcentrum Amphora in Wingene kon ik na mijn bezoek van 5 jaar geleden opnieuw voelen en beleven wat Prezo Woonzorg concreet kan betekenen voor een kwaliteitsvolle zorg.

Organisatieswitch ten voordele van de cliënt

We startten de dag met een inkijk in de niuewe structuren en principes die sedert 2015 voor alle voorzieningen van de groep op de rails zijn gezet. Verandering van werkingsprincipes is zowel voor medewerkers als voor directie en Raad van Bestuur een verhaal van zoeken, vallen en opstaan. Zoals zoveel voorzieningen zocht men in de verandering naar meer effectieve processen, naar efficiëntie, kwaliteit en creatie van meerwaarde. Doel: de organisatie afstemmen op een meer cliëntgerichte werking. 

Er werd per voorziening geopteerd voor een meer ‘platte’ organisatie met woonzorgcoördinatoren (verticaal) die een team van medewerkers geïntegreerd aansturen rond wonen, leven en werken op woongroepen en twee (horizontale) coördinatoren. Eén coördinator buigt zich over innovatie en ontwikkeling en een andere over ethiek en dementie. 

De inhoudelijke focus op voorzieningen als zorgknooppunten voor alle zorgvragen van de bewoners lijkt logisch, maar vergt een doorgedreven visie en uitwerking naar alle medewerkers toe. In eerste instantie naar de medewerkers van de sociale dienst en bij uitbreiding ook alle coördinatoren en hun medewerkers. Hoe doe je dit doorheen de bestaande werkprocessen? Het is hoe dan ook zoeken naar evenwichten tussen de belangen van de organisatie, de belangen van de cliënt én zijn netwerk en de financiële haalbaarheid voor de eigen organisatie.

Qualitree in woonzorgcentrum St. Elisabeth

De uitdieping van het Qualitree label en vooral de aandacht voor de maaltijden – van bereiding over voedselbeleving tot kwaliteit van de ingrediënten – leert me dat de kruisbestuiving tussen ‘zorg’ en ‘keuken’ mooie resultaten geeft. Eten is zo cruciaal dat elk onderdeel ervan onder de loep werd genomen door twee zeer enthousiaste dames. Welke voeding (kwaliteit, smaak,…), op welke wijze (textuur), via welk materiaal (met specifieke aandacht voor personen met dementie) en in welke omgeving? Dat de opdrachten voor het behalen van het Qualitree label onmiddellijk gelinkt konden worden aan Prezo Woonzorg werd snel duidelijk. Geen dubbel werk dus, maar complementariteit van instrumenten. Het doel blijft een goede, kwaliteitsvolle maaltijd volgens de wensen van de bewoner. 

Toch bleek uit analyse dat te veel voeding nodeloos werd aangekocht, bereid en geserveerd. Hoe kan dat? Er zijn tal van mogelijke oorzaken: een te lange communicatielijn tussen zorggegevens en aankoop (tijdelijke afwezigheid van bewoners, overlijden van bewoners, meer of minder gebruikers van het centrum voor dagverzorging…), aankoop van te grote hoeveelheden,… Als duidelijk wordt dat 35% van het middagmaal wordt verspild, dringen acties zich op. 

Zo gezegd, zo gedaan. Door kortere communicatielijnen, door het gebruik van vacuümtechnieken, door structureel contact tussen de keuken en de zorgafdelingen kon een daling van de voedselverspilling gerealiseerd worden. Het leverde het woonzorgcentrum Sint Elisabeth een Food Waste Award op. Daar zijn ze trots op. En terecht. Want ook de bewoner blijft genieten van voldoende en kwaliteitsvolle maaltijden. 

Prezo Woonzorg in bloei in woonzorgcentrum Amphora

De uitleg van Marijke Gijsemans, coördinator Innovatie en Ontwikkeling, over het gebruik van Prezo Woonzorg was begeesterend. Na vijf jaar intensieve werking kan gezegd worden dat de methodiek en denkwijze van Prezo Woonzorg stilaan tot het DNA van vele medewerkers behoort. Het betekent dat medewerkers steeds meer denken vanuit het perspectief van de bewoner. Hierop wordt dan een structuur uitgebouwd van opvolging, bespreekbaar maken, werkgroepen, registratie… Niet die structuur primeert, maar vooral de cliëntgerichte denkwijze die de kwaliteit van het denken en handelen versterkt. 

Zo’n inkijkdag is een goed moment om thema’s uit te diepen, beter te begrijpen, te genieten van alle voorbeelden die er in de sector te vinden zijn. Ik ben ervan overtuigd dat ik nog vele dagen nodig heb, om al die thema’s te leren kennen. 

Dank aan de directie en medewerkers die mijn bezoek mogelijk hebben gemaakt.