Overzicht mandaten Zorgnet-Icuro

Agentschap Opgroeien
- Raadgevend Comité

Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming
- Raadgevend comité
- Sectorale adviescommissie geestelijke gezondheidszorg m.i.v. psychosociale revalidatie
- Sectorale adviescommissie residentiële ouderenzorg
- Sectorale adviescommissie revalidatie
- Sectorale adviescommissie thuiszorg

Agentschap Zorg en Gezondheid
- Raadgevend Comité
- Samenwerkingsplatform Eerstelijnsgezondheidszorg

BRUXEO (Brusselse Confederatie van socialprofitondernemingen)
- Raad van Bestuur
- Algemene Vergadering

E-Health Platform
- Beheerscomité
- Werkgroep Informatieveiligheid

FeBi (Federale & Brusselse Maribel- en Vormingsfondsen)
- Raad van Bestuur
- Algemene Vergadering

FOD Volksgezondheid
- Begeleidingsplatform Chronische Zorg
- Federale Commissie Rechten van de Patiënt
- Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen (voorzitterschap, afdeling financiering, afdeling programmatie & erkenning)
- Nationale Paritaire Commissie Geneesheren-Ziekenhuizen
- Nationale Raad Dringende Geneeskundige Hulpverlening
- Raadgevend Comité voor Bio-ethiek

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
- Paritair Comité 330
- Paritair Comité 330 – Federaal Pensioenfonds
- Paritair Comité 331
- Paritair Comité 331 – Vlaams Pensioenfonds
- Verstandhoudingscomité Werkgevers Gezondheidsdiensten

Fonds Sociale Maribel
- Raad van Bestuur
- Algemene Vergadering

Idewe
- Raad van Bestuur
- Adviescommissie

IF-IC
- Raad van Bestuur

IN4Care
- Raad van Bestuur
- Adviesraad

Kwaliteitscentrum Diagnostiek
- Raad van Bestuur
- Algemene Vergadering

Onafhankelijke Commissie Niet-Dringend Liggend Ziekenvervoer

Rode Kruis Vlaanderen
- Gemeenschapsraad

RIZIV
- Algemene Raad
- Beheerscomité Fonds Medische Ongevallen
- Verzekeringscomité
- Dienst Geneeskundige Evaluatie en Controle
- Verplegingsinrichtingen Kamer van Beroep – groepering 32
- Verplegingsinrichtingen Kamer van Eerste Aanleg – groepering 32
- Zorgverleners Kamer van Beroep – groepering 39
- Zorgverleners Kamer van Eerste Aanleg- groepering 39
- Zorgverleners Kamer van Beroep – groepering 40
- Zorgverleners Kamer van Eerste aanleg – groepering 40
- Overeenkomstencommissie verplegingsinrichtingen
- Bestendige Commissie Pychiatrische Inrichtingen
- Bestendige Commissie initi.ppa
- Commissie Tegemoetkoming Implantaten en Invasieve Medische Hulpmiddelen
- Commissie Boekhoudkundige Normen
- Commissie Begrotingscontrole
- Ncpap
- Overeenkomstencommissie psychiatrie
- Overeenkomstencommissie ziekenhuizen-verzekeringsinstellingen
- Overeenkomstencommissie ROB/RVT/CDV
- Technische Raad Ziekenhuisverpleging

Sociaal Fonds Risicogroepen
- Sociaal Fonds Ouderenzorg
- Sociaal Fonds GID
- Sociaal Fonds Vlaamse gezondheids- en welzijnssector
- Sociaal Fonds Ziekenhuizen

Steunpunt Geestelijke Gezondheid
- Raad van Bestuur

Steunpunt Mens en Samenleving

Unisoc
- Voorzitterschap
- Raad van Bestuur
- Algemene Vergadering

Verso
- Raad van Bestuur
- Algemene vergadering

VIP² algemene ziekenhuizen
- Bestuur
- QID-bestuur
- QI-Bureau

VIP² GGZ
- Bureau

VIKZ

Vlaams Agentschap voor de Samenwerking rond Gegevensdeling tussen de Actoren in de Zorg (VASGAZ)
- Raad van Bestuur

VIVO
- Raad van Bestuur

Vlaamse Raad Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
- Intersectorale Kamer
- Sectorale Kamer Vlaamse Sociale Bescherming en Personen met een Handicap
- Sectorale Kamer Zorg en Gezondheid
- Sectorale Kamer Gezin en Jongerenwelzijn

Vlaams Instituut Gezond Leven
- Algemene Vergadering

VSPF (Vlaamse Social Profit Fondsen)
- Raad van Bestuur Sector 331, Sociale Maribelfonds
- Raad van Bestuur Sector 331, Vormingsfonds