05/12/2019
Zorgbeleid Kwaliteit

Alles draait rond een goede samenwerking

ZORGVERNIEUWINGSPROJECT CAPE BIEDT GESPECIALISEERDE THUISZORG

ALLES DRAAIT ROND EEN GOEDE SAMENWERKING

9 december 2019

Dankzij een zorgvernieuwingsproject van woonzorggroep GVO, Curando, CM en Familiezorg kunnen hulpbehoevende oude­ren in West-Vlaanderen en een stukje Oost-Vlaanderen langer thuis blijven wonen. Aanvullend op de bestaande basiszorg biedt CAPE thuis gespecialiseerde zorg aan voor zestigplussers. Geertrui De Wulf is coördinator van het project, Jan Braekevelt zetelt in het dagelijks bestuur.

In 2009 lanceerde het RIZIV voor het eerst een oproep voor vernieuwingsprojecten in de ouderenzorg. Het doel: klaar zijn voor de naderende vergrijzing en de impact ervan op onze gezondheidszorg. Een van de mensen die toen mee een project indiende dat geselecteerd werd, is Jan Braekevelt, directeur van SAMEN vzw en lid van het dagelijks bestuur van CAPE. “Een goede tien jaar geleden sprak ik met collega’s over de lange wachtlijsten. Beseffende dat de vergrijzing voor steeds langere wachtlijsten zou zorgen, besloten we dat we daaraan iets wilden doen. Net op dat moment kwam het RIZIV met een projectoproep voor alternatieve zorgvormen. We namen zowel in de eerste als de tweede projectfase deel met ‘De Oesel’, dat ondertussen is opgegaan in CAPE.”

De projectoproep had enkele belangrijke kenmerken: er mocht nog geen enkele tegemoetkoming voor bestaan, de oude­ren moesten thuis verzorgd worden en een betere gezondheidstoestand en levenskwaliteit ontwikkelen, de kosten mochten niet hoger zijn dan een klassieke opname én het moest een vernieuwende zorgvorm zijn die kan worden uitgebreid naar de rest van het land. “Een bewoner van een woonzorgcentrum kost het RIZIV een stuk meer dan een hulpbehoevende die thuis blijft wonen. Daarnaast is het ook de wens van veel ouderen zelf om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Initiatieven die inzetten op langer thuiswonen zijn dus een win-win, zowel voor de zorgbehoevenden als voor de overheid”, gaat Jan Braekevelt verder. 

“Ons zorgvernieuwings­traject Cape is niet alleen gunstig voor de patiënten en hun naasten, maar zorgt ook voor een daling van de kosten voor de ziekteverzekering.”

CAPE ontstond in de derde projectfase als een samensmelting van drie projecten uit de eerste en tweede projectfase. De afkorting staat voor CAsemanagement, Psychologische ondersteuning en Ergotherapie. De doelstellingen, inhoud, frequentie en doelgroep van de derde projectfase werden vastgelegd op basis van aanbevelingen uit de onderzoeksresultaten van de eerste twee projectoproepen. “De regelgeving is doorheen de jaren sterk gewijzigd en de projectoproepen werden steeds meer gestuurd en afgebakend”, verduidelijkt Jan Braekevelt. “Uit een wetenschappelijke evaluatie in opdracht van de overheid, bleken casemanagement, psychologische follow-up en ergotherapie noodzakelijke basisverstrekkingen voor thuiswonende ouderen.”

Wat bleek? De projecten zijn niet alleen gunstig voor de patiënten en hun naasten, maar zorgen ook voor een daling van de kosten voor de ziekteverzekering. Een van de belangrijkste doelstellingen van de projecten blijft de ondersteuning van een globale, multidisciplinaire en geïntegreerde zorg. De projecten worden nog tot eind 2020 mee gefinancierd door het RIZIV. Daarna worden ze geëvalueerd en opgenomen in de reguliere financiering.

Geertui De Wulf

CAPE biedt ook nachtzorg en psycho-educatie in de vorm van infosessies en ontmoetingsgroepen voor ouderen aan. Daarmee bieden ze hun cliënten een totaalpakket aan, iets dat alleen maar kan door een goeie samenwerking tussen de verschillende partners. “Iedere organisatie neemt een stukje begeleiding op zich”, vertelt Geertrui De Wulf, coördinator van CAPE. “Doordat CAPE een samenwerking is van grote organisaties zoals GVO, Curando, CM en Familiezorg, kunnen we breed werken. Zo hebben we ruim vijftig antennepunten verspreid over heel West-Vlaanderen en enkele in Oost-Vlaanderen. We blijven dus dicht bij de mensen. En dat is heel belangrijk voor onze doelgroep, want veel van de ouderen waarmee we in contact komen, hebben geen computer.”

Het welbevinden van de ouderen staat bij CAPE steeds op de eerste plaats. Dat is niet alleen een doelstelling van het project, maar ook iets waar alle deelnemende organisaties om bekendstaan. “Met de infosessies en ontmoetingsgroepen willen we de autonomie van thuiswonende oude­ren verhogen. Er worden verschillende thema’s behandeld, en we proberen daarmee ook in te spelen op de vraag van de ouderen zelf. Zo is er momenteel een vierdelige piekertraining aan de gang waarbij ouderen praktische tips, oefeningen en concrete tools meekrijgen om het piekeren te leren herkennen en doorbreken”, legt Geertrui De Wulf uit. 

“Ook de ergotherapeut geeft voornamelijk praktische tips zodat ouderen, die bijvoorbeeld al wat slechter te been zijn en meer kans hebben op breuken, zo zelfstandig en veilig mogelijk kunnen wonen. Om dezelfde reden hebben we heel bewust gekozen om nachtzorg toe te voegen aan ons aanbod. Betrouwbare nachtzorg kan immers het verschil maken wanneer het gaat over thuis blijven wonen als hulpbehoevende. Het zorgt bovendien voor een groot veiligheidsgevoel, wat opnieuw bijdraagt aan een beter welbevinden.”

“Casemanagement is pas nodig als de zorgcoördinatie niet volstaat en er een verlies van autonomie is van cliënt en/of zijn mantelzorger. Casemanagement kan dus opgestart worden indien er problemen zijn in het zorgteam rond de cliënt, bij complexe zorgsituaties. Een deskundige gaat dan met alle betrokken partijen rond de tafel zitten om zo voor een betere afstemming te zorgen”, voegt Geertrui De Wulf toe. Het uiteindelijke doel blijft steeds de verbetering en stabilisatie van de zorgsituatie van de cliënt. Uiteindelijk draait alles in dit systeem rond een goede samenwerking. Neem dat weg en je kan geen kwaliteitsvolle zorg meer leveren. Daarom zetten we daar zo hard op in.”

Jan Braekeveldt

CAPE richt zich voornamelijk naar thuiswonende zestigplussers, een leeftijdsgroep die werd vastgelegd in de project­overeenkomst. Voor wie beantwoordt aan de RIZIV-criteria, is de dienstverlening kosteloos. “Ouderen kunnen ofwel zelf of via hun mantelzorger contact opnemen, maar ook via een centrale of doorverwijzing van partners uit de omgeving. Huisartsen en ziekenhuizen zijn daarin de belangrijkste spelers”, besluit Geertrui De Wulf.

CONTACT OPNEMEN MET CAPE?

www.zorg-cape.be
geertrui.dewulf@zorg-cape.be
0485 674 336

 

TEKST: EVELIEN CHIAU • BEELD: SOPHIE NUYTTEN

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.