27/02/2021
Geestelijke gezondheidszorg

“Ik wil iets teruggeven aan de maatschappij”

NILTON GOTÉ IS VRIJWILLIG ERVARINGSWERKER BIJ PSYCHOSOCIAAL REVALIDATIECENTRUM DE KEERKRING

"Ik wil iets teruggeven aan de maatschappij"

Februari 2021

In februari 2020, twee weken voor de coronacrisis in alle hevigheid losbarstte, ging Nilton Goté als vrijwillig ervaringswerker aan de slag bij De Keerkring. Dat is een zorgvoorziening in het Antwerpse die meehelpt aan de sociale re-integratie van volwassenen met een psychische kwetsbaarheid. “Als voormalig cliënt in de geestelijke gezondheidszorg wil ik mijn ervaringen doorgeven,” aldus Nilton.

Ervaringswerkers kennen de twee zijden van de zorgmedaille: ze doorliepen reeds een zorgtraject als cliënt, maar in hun huidige rol willen ze de ervaringen die ze doorheen dat traject hebben opgedaan, doorgeven aan de mensen die nu therapie volgen. Ze willen helpen. Zo ook Nilton: “Drie jaar lang ben ik in therapie gegaan voor een zware depressie. Eerst ambulant, in VAGGA, een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg. Vervolgens belandde ik op de Psychiatrische Afdeling van het ZNA Sint-Erasmusziekenhuis en later ook nog in De Keerkring en Psychiatrisch Centrum Multiversum. In de laatste fase van mijn behandeling in De Keerkring  besefte ik al: ik wil later zelf ook een helpende hand bieden. Ik besloot dan ook om toegepaste psychologie te studeren. Helaas ben ik er niet in geslaagd om die studie af te ronden, maar ik ben wel blij dat ik het geprobeerd heb. Nog tijdens mijn behandeling in Multiversum meldde ik me aan bij De Keerkring om er als ervaringswerker aan de slag te gaan. In februari vorig jaar was het zover, maar zoals algemeen bekend: niet veel later kwam het coronavirus.”

 

Nilton Goté

Iedereen betrokken houden

Nilton zag zich even geremd door de pandemie, maar kon zijn rol als ervaringswerker toch grotendeels online voortzetten. “Zo ben ik betrokken bij de herstelgroep in De Keerkring. Daarin komen mensen samen die omwille van uiteenlopende redenen behandeld worden in het revalidatiecentrum. Het doel is om aan de hand van gesprekken de geestelijke gezondheid van de deelnemers te verbeteren zodat ze eventuele angsten kunnen overwinnen. Doordat ik me zelf ooit in hun situatie bevond, kan ik tips geven. Verder is het mijn taak om iedereen bij het gesprek betrokken te houden en er de sfeer in te houden. Daarnaast begeleid ik ook de creatieve sessies. Zelf heb ik een voorliefde voor tekenen, maar tijdens de sessies is er ook ruimte voor schilderen, boetseren… noem maar op. Het is vooral belangrijk om de creatieve sessies gezellig en laagdrempelig te houden. Ik probeer de mensen die in behandeling zijn op die manier tot inzicht te laten komen in waarom ze een bepaalde creatieve actie ondernemen en wat ze daarbij ervaren.”

 

Als ervaringswerker heb je het privilege om een brugfiguur te zijn tussen wie in behandeling is en de professionele hulpverlening. Zelf krijg ik er ook veel voldoening en energie van. Ik heb het gevoel mijn tijd nuttig te besteden en mijn steentje te kunnen bijdragen.

Brugfiguur

In De Keerkring in Antwerpen zijn op dit moment twee ervaringswerkers vrijwillig in dienst. Nilton zelf is wekelijks ongeveer zes tot zeven uur in de weer in het revalidatiecentrum, maar hij doet dat met volle overgave: “Als ervaringswerker kan ik mijn eigen ervaringen inzetten om mensen te ondersteunen. Ik wil de mensen die hier in De Keerkring in behandeling zijn een nieuw perspectief bieden, ik wil hen de dingen helpen relativeren, ze inspireren om aan zichzelf te blijven werken, maar bovenal wil ik hen hoop geven. Als je in hun situatie zit, helpt het als je het gevoel hebt dat je niet alleen bent. Ik heb zelf ook veel gehad aan ervaringswerkers tijdens mijn behandeltraject. Als ervaringswerker heb je namelijk het privilege om een brugfiguur te zijn tussen wie in behandeling is en de professionele hulpverlening. Zelf krijg ik er ook veel voldoening en energie van. Ik heb het gevoel mijn tijd nuttig te besteden en mijn steentje te kunnen bijdragen. Het gevoel tot een team te horen, is fijn. Ik ben enorm dankbaar voor het sociaal vangnet waar ik op kon rekenen tijdens mijn traject. Als ervaringswerker wil ik nu iets teruggeven aan de maatschappij.”

TEKST: JENS DE WULF

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.