10/06/2019
Geestelijke gezondheidszorg

Centrum voor Psychische Revalidatie Ingelburch ontwikkelt een herstelgericht bordspel

10 juni 2019

PSYCHISCH REVALIDEREN MET QUINQUE

CENTRUM VOOR PSYCHISCHE REVALIDATIE INGELBURCH ONTWIKKELT EEN HERSTELGERICHT BORDSPEL

Met een therapeutisch bordspel wil het Brugse Centrum voor Psychische Revalidatie Ingelburch mensen (opnieuw) in zichzelf laten geloven. Quinque leert spelers om de regie over hun eigen leven te herwinnen en hun sterktes te ontdekken. 

“Quinque betekent vijf in het Latijn. Daarmee verwijst het spel naar de vijf krachten van de SRH-methodiek. De theorie achter SRH of Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen is gebaseerd op de herstelvisie waarin de persoon en zijn eigen krachten in alle opzichten centraal staan”, vertelt Kris Dekorte, coördinator bij het Centrum voor Psychische Revalidatie Ingelburch. “Quinque is een therapeutisch bordspel dat werd opgebouwd rond die krachten. Naast persoonlijke kwaliteiten, ervaringen, wensen, dromen, talenten en vaardigheden is er ook aandacht voor de krachten van de omgeving. Daarnaast laat het spel deelnemers stilstaan bij de dagdagelijkse moeilijkheden waarmee ze op heel wat levensdomeinen geconfronteerd kunnen worden. Door het inzetten van verschillende, persoonlijke krachten kunnen spelers die moeilijkheden leren tackelen.”

“Het doel van het spel is vooral om onderweg zoveel mogelijk uitdagingen aan te gaan.”

ONTSTAAN

“Het was een van onze medewerkers die na een SRH-opleiding op het idee kwam om een spel te bedenken rond de krachtenmatrix die die methodiek gebruikt. Dat spel werd verder uitgewerkt en ontwikkeld door het team én de revalidanten van Inghelburch. De samensmelting van ideeën vanuit therapeutische hoek en de ervaringen van de revalidanten vormden daarvoor een belangrijke basis. De valkuilen en krachtenkaarten werden door hen bedacht en zijn dus écht uit het leven gegrepen.”

“Het prototype hebben we eigenhandig gemaakt in onze ateliers. Dat eerste exemplaar hebben we niet alleen zelf uitgebreid getest, we hebben het ook uitgeleend aan verschillende organisaties. Toen ook zij erg enthousiast bleken over het spel, ging de bal aan het rollen. Na een bezoek aan het spellenarchief van VIVES Brugge waren we helemaal overtuigd om ons spel ook effectief te produceren. Ze hebben ons uitstekend begeleid en geadviseerd bij de verdere ontwikkeling van Quinque. Voor de eigenlijke productie, hebben we samengewerkt met de wereldwijde spelletjesproducent Cartamundi. En de vormgeving? Die kreeg kleur dankzij een graficus die ook als maatschappelijk werker in een psychiatrisch ziekenhuis aan de slag is. Iemand die dus uitstekend geplaatst is voor het ontwerp van dit bijzondere spel!”

HET SPEL

“Quinque is een krachtig therapeutisch middel om spelers hun sterktes te laten ontdekken en hen in hun kracht te plaatsen. Hoe cliché het ook klinkt: het met elkaar op weg zijn is belangrijker dan winnen. Het doel is vooral om onderweg zoveel mogelijk uitdagingen aan te gaan. Door zelfreflectie of feedback van de andere deelnemers krijgen spelers zicht op hun eigen krachten en die van anderen. Het ontdekken en aanboren van die krachten: daar draait het om. Daarom dat we het ook zo belangrijk vonden om onze revalidanten van bij het begin te betrekken bij de uitwerking en ontwikkeling van Quinque.”

“Quinque wordt steeds begeleid door een persoon met therapeutische vaardigheden die ervaring heeft in het werken met groepen. Bij de start krijgt elke speler een eigen krachtenfiche en -balans. Op de krachtenfiche kunnen zij zelf notities bijhouden over uitgevoerde opdrachten en verworven inzichten. Als het spel herhaaldelijk of in verschillende etappes wordt gespeeld, kan de krachtenfiche verder worden aangevuld bij een volgende ronde. Zo krijgen gebruikers steeds een beter zicht op hun eigen sterktes of de sterktes die ze nog verder kunnen ontwikkelen. Op de krachtenbalans kunnen spelers dan weer de ervaren krachten en lasten vanuit hun omgeving bijhouden. Want om een gezond psychisch evenwicht te ervaren, is er een evenwicht nodig tussen krachten en lasten. Het visueel weergeven van de krachtenbalans kan revalidanten helpen om te zien welke zaken al dan niet te zwaar doorwegen. Met die fiches nemen de spelers letterlijk en figuurlijk hulp mee naar de toekomst. Iedereen wint door deel te nemen”, besluit Kris Dekorte.


De vijf krachten van de SHR-methodiek

IK BEN: je persoonseigenschappen en -kwaliteiten
Wat maakt van jou de persoon die je bent? Hoe zouden je vrienden je omschrijven?

IK KAN: je talenten en vaardigheden
Waar ben je goed in? Wat zou jij aan andere mensen kunnen leren? Waar ben je fier op? Welke dingen doe je op automatische piloot? 

IK WEET: je persoonlijke kennis en levenservaring, je opvattingen en zelfkennis
Wat heb je geleerd uit het verleden? Welke zaken zou je anders doen mocht je de kans krijgen? Welke waarden zijn belangrijk voor jou?

IK HEB: je persoonlijk netwerk en steunbronnen
Wie of wat is een steun of last in jouw omgeving? Wie of wat biedt jou houvast?

IK WIL: je dromen, wensen, ambities en doelen
Wat geeft je energie? Wat is je passie? Waar droom je van? Dat kan zowel over doelen op korte als doelen op lange termijn gaan.

Meer info over Quinque of het spel bestellen? www.inghelburch.be/quinque 


TEKST: EVELIEN CHIAU • BEELD: PATRICK HOLDERBEKE

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.