10/06/2019
Personeel en Organisatie Woonzorg

Zorgnet-Icuro bepleit tijdelijke noodflexibiliteit personeelsnorm ouderenzorg

10 juni 2019

WOONZORGCENTRA VINDEN ONVOLDOENDE ZORGMEDEWERKERS

ZORGNET-ICURO BEPLEIT TIJDELIJKE NOODFLEXIBILITEIT PERSONEELSNORM OUDERENZORG

Uitzonderlijke situaties vragen uitzonderlijke maatregelen. Door de uitbreiding van de bacheloropleiding verpleegkunde van drie naar vier jaar studeren er dit schooljaar nauwelijks of geen bachelors verpleegkunde af. Vooral voor de residentiële ouderenzorg is de situatie nijpend. Veel woonzorgcentra vinden onvoldoende zorgmedewerkers. Daarom pleit Zorgnet-Icuro voor tijdelijke maatregelen met meer flexibiliteit voor de personeelsnormen.

“De woonzorgcentra hebben het bijzonder moeilijk om hun vacatures in te vullen”, zegt Clara Van den Broeck, directeur ouderenzorg van Zorgnet-Icuro. “De toestand is urgent. Niet alleen in de steden of in de buurt van ziekenhuizen, maar zowat overal. Voorzieningen hebben het moeilijk om voldoende zorgmedewerkers met de juiste kwalificaties te vinden. Tegelijk stellen we vast dat de zorgzwaarte de voorbije tien jaar met zowat 10% is gestegen. Een recente studie van de SERV bevestigt dat de werkdruk in de residentiële ouderenzorg nu al als hoger wordt ervaren dan in andere sectoren. Aangezien er dit schooljaar geen nieuwe bachelors verpleegkunde afstuderen, is het alle hens aan dek. Het tekort is zeer acuut. Vandaar ons voorstel voor tijdelijke maatregelen.”

NOODOPLOSSING

“Ons idee omvat drie basisprincipes. Ten eerste gaat het om een tijdelijke maatregel. We pleiten voor een periode van drie jaar. Het is een noodoplossing, geen debat ten gronde over de normen voor personeelsinzet in woonzorgcentra. Na drie jaar willen we dus terugkeren naar de oude situatie, of naar een nieuwe regeling als die er tegen dan is. Wat we nu heel dringend nodig hebben, is een voorlopige maatregel die snel kan ingaan.”

“Het tweede basisprincipe is een verhoogde flexibiliteit voor de norm verpleging. Vandaag laat de wetgever toe dat tot 30% van de norm verpleging wordt ingevuld met personeel voor reactivatie of zorgkundigen. We willen de komende drie jaar tot 50% van de norm gaan, met als strikte voorwaarde dat minstens zeven voltijds equivalenten verpleegkundigen in dienst moeten zijn én dat er in elk woonzorgcentrum met een bijkomende erkenning (RVT) verpleegkundige permanentie is gegarandeerd.”

“Het derde basisprincipe pleit voor een verhoogde flexibiliteit voor de totale norm zorg. Voorzieningen die onvoldoende verpleegkundigen, zorgkundigen en personeel voor reactivatie vinden, moeten tot 5% van de totale norm zorg mensen met andere kwalificaties in dienst kunnen nemen. Ik denk bijvoorbeeld aan een muziektherapeut, een mantelzorger met tien jaar ervaring of een Syrische arts die zijn artsendiploma niet gelijkgesteld krijgt. De werkgevers moeten die 5% volledig vrij kunnen invullen. De medewerkers met andere kwalificaties zijn ondersteunend aan de zorg en hebben niet noodzakelijk een visum als zorgverlener. Dat lijkt een verregaande maatregel, maar ze geldt maar voor 5% van de totale norm zorg. Bovendien vraagt deze uitzonderlijke situatie ook uitzonderlijke maatregelen.”

ENIGE ADEMRUIMTE

“Uiteraard is het niet de bedoeling dat voorzieningen de bestaande zorgequipe afbouwen ten voordele van logistieke medewerkers. Alleen als een woonzorgcentrum geen zorgpersoneel op de arbeidsmarkt vindt, waardoor de werkdruk voor de zorgequipe te hoog ligt, kan deze noodmaatregel enige ademruimte bieden. Als we bovendien mensen met andere kwalificaties warm kunnen maken voor een job in de ouderenzorg, kan dat alleen maar een positieve en innovatieve dynamiek teweegbrengen.”

“Parallel aan deze maatregel van verhoogde flexibiliteit moeten we inzetten op opleiding en vorming op de werkvloer.”

“Parallel aan deze maatregel van verhoogde flexibiliteit moeten we inzetten op opleiding en vorming op de werkvloer. Zo kunnen we de mensen met andere kwalificaties na drie jaar blijven inzetten en dat hopelijk in de zorg. We willen tewerkstellingscreatie en -garantie kunnen bieden.”

“We hebben dit voorstel ingediend bij minister Vandeurzen en bij de vakbonden, maar er is nog geen ontwerpbesluit. De verkiezingen veroorzaken vertraging, maar dit blijft een hoge prioriteit voor ons. We moeten dringend een werkbare oplossing vinden voor de grote uitdaging waarvoor woonzorgcentra staan. Iedereen verdient goede zorg en dat kan alleen met voldoende mensen. Veel directies werken overigens nu al erg innovatief en creatief in het rekruteren van medewerkers. Het gaat er hard aan toe op de arbeidsmarkt en dat zal in de nabije toekomst niet snel veranderen”, besluit Clara Van den Broeck.

 

TEKST: FILIP DECRUYNAERE • BEELD: PETER DE SCHRYVER EN JONATHAN RAMAEL

Lees ook ons persbericht en bekijk hier het item op het VRT Journaal en VTM Nieuws

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.