20/01/2021
Woonzorg

“Al maanden doen we er alles aan om erger te voorkomen of te vermijden, nu doen we iets wat ons eindelijk perspectief biedt”

VLOTTE VACCINATIE IN WZC DE RUYSCHAERT

"Al maanden doen we er alles aan om erger te voorkomen of te vermijden, nu doen we eindelijk iets dat perspectief biedt"

Ook in wzc De Ruyschaert in Marke is de vaccinatieronde gestart. Op woensdag 13 januari werden alle bewoners en een aantal personeelsleden gevaccineerd. Hoe dat verlopen is, vertellen Stephanie Van Hauwaert, directeur bewonerszorg, en Mario Eeckhout, algemeen directeur. 

“Alles verliep zeer vlot, we waren dan ook goed voorbereid. Op logistiek en praktisch vlak werkte het outbreakteam, dat ook het vaccinatieteam is, nauw samen met onze CRA, Dr. Dennis Florin. Zelf ben ik de vaccinatieverantwoordelijke, zo zegt Stéphanie Van Hauwaert, onze CRA de medisch verantwoordelijke. Als basis gebruikten we het draaiboek van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Elke afdeling had een vaccinatieteam dat bestond uit een verpleegkundig diensthoofd en een verpleegkundige. Daarnaast waren er ook een verpleegkundige en een zorgkundige aanwezig om de bewoners bij te staan en te observeren op mogelijke reacties op het vaccin tijdens de eerste 15 à 30 minuten na het toedienen."

"Om half negen startte de dag met een korte briefing. Nadien gingen onze CRA en het diensthoofd verpleging aan de slag om de dosissen in de spuitjes op te trekken. Dat gebeurde volgens een strikte planning per afdeling. Als ze klaar waren, werden de spuiten met een vaccinatiekar tot bij de bewoners gebracht. Die vaccinatiekar werd voorzien van al het nodige waaronder de naamlijsten. We brachten de bewoners uit dezelfde leefgroep samen in een zaal op veilige afstand en legden nog eens goed uit wat er ging gebeuren. Op voorhand hadden we hen richtlijnen gegeven om kledij te dragen waarbij we hun schouder makkelijk konden ontbloten. Onze CRA was te allen tijde vlot bereikbaar op een noodnummer."

"Het eigenlijke vaccineren begon om 9 uur en tegen 12 uur waren we klaar. Dankzij de zesde dosis die we uit het flacon konden halen, konden we die dag ook nog 37 personeelsleden vaccineren. Dat bracht het totaal aantal op 150 vaccinaties. Vervolgens maakte een administratief verantwoordelijke de groepsregistratie in Vaccinet in orde. We behouden deze manier van werken ook op de dag van de tweede vaccinatie."

Emotionele waarde
"Emotioneel heeft de vaccinatie een grote waarde voor zowel bewoners als voor medewerkers. Toen we onze bewoners en hun familieleden informeerden over de vaccinatiecampagne, stroomden de reacties snel binnen. Ook bij onze wilsonbekwame bewoners gaven de familieleden snel hun toestemming. Eén bewoner wou zich niet laten vaccineren, maar is ondertussen van mening veranderd en zal zich volgende week laten vaccineren."

"En ook als medewerkers keken we enorm uit naar de vaccinatieronde. Eindelijk wat perspectief! Al maanden doen we er alles aan om erger te vermijden of erger te voorkomen, en nu doen we eindelijk iets wat ons vooruitzichten biedt. Dat geeft een enorme drive. In de eerste golf waren we een van de woonzorgcentra die heel snel heel hard getroffen is geweest. Toen kregen we gewoonweg geen kans om bijvoorbeeld vorming te geven. Sindsdien zijn we gelukkig Covid-vrij, ook wat personeel betreft."

"Toch blijft het alle hens aan dek. We moeten alert blijven. Volgende week organiseren we voor de vierde keer een preventieve screening bij al onze medewerkers, aanwezige studenten en geregistreerde vrijwilligers. Tot nu toe waren die van iedereen telkens negatief. Ook dat gaf een enorme boost, want zo’n screening is natuurlijk spannend."

"In ons woonzorgcentrum heerst een enorme gedrevenheid. Het groepsgevoel is groot. Onze bewoners verlangen terug naar het normale leven, naar bezoek vooral. En wij, als medewerkers, willen die angst niet meer voelen. Covid hangt nu reeds vele maanden als een zwaard van Damocles boven ons hoofd. Vaccineren beschouwen we als onze verantwoordelijkheid, een soort morele plicht, zeg maar. Wij willen niet meer meemaken wat we hebben meegemaakt. Een van onze medewerkers geeft borstvoeding, bij haar was het eerst niet duidelijk of zij een vaccin mocht krijgen. Vanmorgen liet ze weten dat ze zich heeft geïnformeerd bij haar dokter en dat ze het vaccin mag krijgen. ‘Ik ben dus ook bereid om het vaccin te nemen zodat ik samen met jullie veilig ben”, verwoordde ze zo mooi in haar mail."

 

TEKST: MIEKE VASSEUR • BEELD: WZC DE RUYSCHAERT

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.