29/05/2018
Technologie en innovatie

Vlaamse overheid streeft naar 15% minder voedselverlies

29 mei 2018

DEPARTEMENT WVG TREKT MEE AAN DE KAR

VLAAMSE OVERHEID STREEFT NAAR 15% MINDER VOEDSELVERLIES

De Food Waste Award voor gezondheidsvoorzieningen past in een groter kader om het voedselverlies aan te pakken. De Vlaamse overheid wil tegen 2020 een algemene daling van 15% realiseren. Daaraan werken de diverse beleids­domeinen mee. En dus ook het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG). Facilitair verantwoordelijke Nicky Prenen en communicatieverantwoordelijke Carmen De Rudder van het Departement WVG weten er alles over.

“De Vlaamse overheid ging het engagement aan en alle beleidsdomeinen werken daaraan mee: Landbouw en Visserij, Omgeving, Onderwijs en dus ook Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Toen we nadachten over een mooie insteek voor de zorg- en welzijnssector, botsten we op de grote diversiteit in de sector. Elke sector en elke organisatie heeft zijn specifieke werking, wat het moeilijk maakt om tot een gezamenlijke aanpak te komen. Bovendien wilden we de organisaties niet opzadelen met nieuwe richtlijnen en registraties. Daarom kiezen we voor sensibilisering en actie op vrijwillige basis. Waar we kunnen, helpen we de organisaties met tips en tricks, informatiesessies en nieuwsbrieven”, vertelt Nicky Prenen.

“In 2016 zijn we gestart met een engagementsverklaring van zorgvoorzieningen die vrijwillig instapten. In 2017 hebben we die organisaties uitgenodigd om een nulmeting te doen. Elke voorziening mocht haar eigen meting organiseren, al naargelang de context. Het was niet de bedoeling om een benchmark te organiseren, wel om de voorzieningen te sensibiliseren om aan de slag te gaan. Het is een doordachte keuze om de organisaties niets op te leggen, behalve dat de acties uiteraard de kwaliteit van de zorg niet in het gedrang mogen brengen. We hechten veel belang aan het delen van goede praktijken en tips. In dat kader past ook het netwerkmoment met de Food Waste Awards. Dat was een mooie gelegenheid om te leren van elkaar”, zegt Carmen De Rudder.

OOGOPENER

“Voor veel organisaties betekende de nulmeting die ze zelf organiseerden een echte oogopener”, stelt Nicky Prenen vast. “Je staat er toch van te kijken als je eens je voedseloverschotten en het afval in kaart brengt. Het geeft een extra stimulans om er iets aan te doen. We merken dat de 130 organisaties die zich in het begin engageerden, erg enthousiast blijven. De vrijwilligheid en de laagdrempeligheid dragen daartoe bij, maar ook de haalbaarheid en de snelle resultaten die organisaties kunnen boeken. We willen hen nu ook stimuleren om hun verhalen te delen, zodat ook andere voorzieningen geprikkeld worden om actie te ondernemen.”

“Of we vooral op duurzaamheid mikken of veeleer op kostenbeheersing? Beide zijn belangrijk voor de deelnemers”, weet Carmen De Rudder. “Vaak begint het met een persoonlijk engagement van een keukenmedewerker. Maar zo’n project kan alleen slagen als ook het management en de rest van de organisatie overtuigd zijn. Om het management mee te krijgen, helpt het als je cijfers kunt voorleggen. Uiteindelijk is het een win-winsituatie voor iedereen die daartoe bijdraagt.”

MOOIE INITIATIEVEN

“Veel organisaties zijn ondertussen goed bezig. In de welzijnssector heeft Bethanië in Genk bijvoorbeeld zijn leefgroepen geactiveerd en hebben alle betrokkenen van directie over hulpverleners tot en met het onthaalpersoneel samen een volledig duurzaamheidsplan ontwikkeld. Een ander mooi initiatief is dat van het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis in Waregem, waar keukenmedewerkers en verpleegkundigen de handen in elkaar hebben geslagen en op een heel creatieve manier met affiches en wat gezonde competitie tussen de afdelingen tot mooie resultaten komen. En natuurlijk is er ook het bekroonde project van wzc Sint-Elisabeth in Oostende”, zegt Nicky Prenen.

“Organisaties die hebben deelgenomen aan de nulmeting kregen toegang tot een portaalsite met diverse sjablonen die ze vrij kunnen gebruiken”, voegt Carmen De Rudder toe. “We delen ook tips en praktijkverhalen. Eind dit jaar willen we een nieuwe meting organiseren en nog meer voorzieningen overtuigen om in te stappen. In Brugge heeft ook de stad zich geëngageerd om samen met enkele zorgvoorzieningen het thema hoog op de agenda te zetten. Er beweegt van alles. Samen met onze werkgroep, met daarin enkele voorzieningen en cateraars, proberen we ons steentje bij te dragen en ook daar leren we van elkaar. Zo kregen we van de cateraars al de tip dat voorzieningen die de catering uitbesteden goed moeten nadenken over het formuleren van de opdracht. Als het bestek letterlijk vermeldt dat er op elke plateau een potje yoghurt moet staan, dan weet je vooraf dat de afvalberg nodeloos zal vergroten. Denk dus goed na voor je een overheidsopdracht uitschrijft.”

Meer tips en informatie: www.voedselverlies.bewww.departementwvg.be/voedselverlies

 

TEKST: FILIP DECRUYNAERE • BEELD: PETER DE SCHRYVER

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.