10/06/2019
Kwaliteit Algemene Ziekenhuizen

De 'inleefdag' in AZ Groeninge

10 juni 2019

WHAT MATTERS TO YOU: 11 PROJECTEN IN DE KIJKER

DE 'INLEEFDAG' IN AZ GROENINGE

Van 6 mei tot 5 juni zetten we de ‘inleefdag’, een vergadervrije dag met louter aandacht voor de patiëntenbeleving van het AZ Groeninge in Kortrijk in de verf. Hun initiatief is het laatste WMTY-project van de maand.

Zorg verlenen gebeurt steeds meer aan de hand van procedures, standaarden … Daardoor krijgen zorgverleners het idee dat ze technisch goede zorg geven, maar dat er te weinig ruimte blijft om een persoonlijke zorgrelatie aan te gaan met de patiënt. Het is belangrijk dat zorgverleners het gevoel behouden dat ze het ‘goede’ kunnen doen, eerder dan ‘de dingen goed doen’. Factoren die maken dat zorgverleners het gevoel van ‘menselijke’ zorg kunnen behouden, zijn mee bepaald door de manier waarop AZ Groeninge het leiderschap opneemt en de manier waarop het de zorg organiseert.

Samen met de voorbereidingen voor hun eerste JCI-accreditatie, waar het ziekenhuis zorg voornamelijk meetbaar maakte, ontstond in 2011 een samenwerkingsinitiatief tussen medewerkers van verschillende afdelingen. De intentie daarvan was om de mens ‘achter de cijfers’ te blijven zien. Dat betekent niet dat ze ‘menselijkheid’ tegenover ‘deskundigheid’ plaatsen, maar ze bewaken dat kennis (hoofd), deskundigheid (handen) en warme betrokkenheid (hart) de totaalzorg blijven vormgeven.

De kerngroep nam verschillende initiatieven waarbij ‘presente zorg’ centraal staat.

  • Een blikopener rond zorgethiek De ethiek van het washandje door Linus Van Laer;
  • Een inleefstage in sTimul voor middenkader, zorg en zorgethisch lab;
  • Een leesgroep rond het boek Gekkenwerk;
  • Praktische acties zoals een koekjesbak, pins, tassen, snoepjes en ijsjes …

Sinds 2013 organiseert AZ Groeninge in februari de Week van de presente zorg. Dan wil het ziekenhuis de presentie die aanwezig is in de dagelijkse activiteit van zorgverlener in de kijker plaatsen en benoemen. Er vindt ook een ‘inleefdag’ plaats. Tijdens de eerste editie waren enkel directie en stafmedewerkers uitgenodigd om een dag mee te stappen in de zorg. Vanaf het tweede jaar worden ook afdelingshoofden en managers van alle departementen aangemoedigd om deel te nemen.

‘Present zijn’ betekent bewust zorg verlenen: daarbij heeft de zorgverlener aandacht voor wat bij de patiënt leeft en speelt hij daarop in door hun eigen handelingen aan te passen aan de verwachtingen van de patiënt. Op die manier ontstaat er tussen de zorgverlener en de patiënt een vertrouwensrelatie die het louter functionele overstijgt. De patiënt krijgt een stem in zijn eigen zorgproces. Tijdens de dagelijkse routine wordt er afgestemd wat de patiënt juist nodig heeft, en of de manier van kijken naar dingen ook voor de patiënt aanvaardbaar is. De zorgverlener beslist niet alleen vanuit het eigen beeld van ‘wat goed is voor de patiënt’, de patiënt wordt er zoveel mogelijk bij betrokken. 

Zorgverleners vertrekken daarbij vanuit de vraag: “Mag ik …?” Dat is een uitnodiging om als zorgverlener telkens weer de zorg af te toetsen aan de noden en verlangens van de patiënt. “Mag ik ...?” als basisvraag in de zorg getuigt van respect en geeft erkenning aan de waardigheid van patiënt én zorgverlener.

Toen Zorgnet-Icuro in 2017 What Matters To You in de schijnwerper plaatste, was het voor AZ Groeninge een logische stap om mee de schouders onder dat project te zetten. Daarom heeft het ziekenhuis zijn Week van de presente zorg verplaatst van februari naar de week van 6 juni. Ook de inleefdag blijft bestaan vanuit de overtuiging dat het belangrijk is dat elke medewerker voelt wat het betekent om oog in oog te staan met de zorgvragen.

Op www.whatmatterstoyou.be en de Facebookpagina vind je een uitgebreider verslag, foto’s en filmpjes.

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.