29/09/2020
Zorgbeleid Eerste lijn

Eerstelijnszones krijgen veel appreciatie voor het geleverde werk

ZORGRADEN UIT DE STARTBLOKKEN: EERSTELIJNSZONE SCHELDEKRACHT

"Eerstelijnszones krijgen veel appreciatie voor het geleverde werk"

Oktober 2020

Huisarts Kristof Galle engageert zich al vele jaren voor een betere samenwerking op de eerste lijn. Dat hij vandaag voorzitter is van de zorgraad in de eerstelijnszone Scheldekracht hoeft dan ook niet te verwonderen. 

“De voorbije maanden waren hectisch,” zegt dr. Galle. “Corona heeft ons allemaal in snelheid gepakt. Dit was een uitdaging van formaat voor een prille organisatie. Maar evengoed heeft corona ervoor gezorgd dat de eerstelijnszones en de zorgraden op de kaart staan. De voorbereiding met de veranderteams en -fora heeft geloond. We hoefden niet van nul te starten en we konden onze missie meteen in de praktijk brengen.”

“De coördinatiefunctie is cruciaal voor de zorgraad. We moeten alle actoren op het werkveld tot een geheel samensmeden: de huisartsen, verpleegkundigen, openbare besturen, mantelzorgers,… We hebben al een hele weg afgelegd. Ter voorbereiding van ons beleidsplan hebben we diverse fora gehouden met alle actoren om na te denken over de toekomst van onze eerstelijnszone. Dat was een goede gelegenheid om elkaar beter te leren kennen. Het was nodig. Samenwerking brengt ons dichter bij elkaar. Huisartsen bijvoorbeeld, hebben een goede kringwerking, maar de artsen van de verschillende kringen hebben nauwelijks contact met elkaar. Elkaar leren kennen is zo belangrijk! We merkten dat ook tijdens corona. Veel gemeenten of kringen namen lokale initiatieven. Allemaal lovenswaardige projecten, maar soms versnipperd. Dat was verwarrend voor de mensen. Wij hebben gezocht naar de coördinatie ervan, naar contacten met elkaar en de andere disciplines. Een minimum aan overleg en afspraken kan onduidelijkheid voorkomen.”

In de kijker

“Corona heeft de samenwerking in een stroomversnelling gebracht. Het klinkt wat vreemd, maar corona heeft vele deuren geopend. De eerstelijnszones stonden meteen in de kijker. Op sommige dagen leek onze mailbox te ontploffen van de nieuwe taken en opdrachten die we toegeschoven kregen. Van alle kanten kregen we vragen naar standpunten, richtlijnen, ondersteuning, visie,... Dat was moeilijk, ja. Maar tegelijk voelde het als een erkenning en een bevestiging dat we ertoe doen, dat de eerstelijnszones relevant zijn en het verschil kunnen maken. We hebben de voorbije weken ook erg veel appreciatie ervaren voor het geleverde werk.”

“We werken ook in de breedte. Nog voor corona een feit was, zijn we met de eerstelijnszone geselecteerd voor een project van het Agentschap Zorg en Gezondheid ’eerstelijnspsychologische functie voor 65-plussers’. We leren hiervan ontzettend veel. De eerstelijnszones kunnen op het vlak van geestelijke gezondheidszorg zoveel betekenen. Maar ook andere projecten hebben we kunnen realiseren. Zo hielpen we tijdens de eerste coronagolf voorzien in beschermingsmateriaal voor de eerste lijn. We waren betrokken bij de mobiele testteams en in de samenwerking met ziekenhuizen om hulp aan te bieden in de woonzorgcentra. Iedereen heeft elkaar geholpen waar het kon. Ook de directe lijn met de openbare besturen is meteen een meerwaarde gebleken. Ja, corona was echt een katalysator voor deze samenwerking. De zorgraad Scheldekracht kiest er trouwens voor om de ziekenhuizen blijvend nauw te betrekken. We geloven in de samenwerking met de tweede lijn.”

“Voor mij als huisarts ligt het voorzitterschap van de zorgraad in de lijn van eerdere engagementen. Het is de aard van het beestje. Ik ben een grote believer van de eerste lijn. Als huisarts kan je het vandaag onmogelijk alleen bolwerken. Dat is voor mij een belangrijke drijfveer. Ik merk en ik voel hoezeer samenwerking nodig is. Voor de patiënten in de eerste plaats, maar evenzeer voor de hulpverleners en zelfs voor een efficiënte besteding van de middelen. Ik schrijf al jaren mee aan dit verhaal, met diverse engagementen. En ik zie dat het de goede kant uitgaat. Samen met onze twee gemotiveerde coördinatoren en alle leden van de zorgraad gaan we verder bouwen aan die immense uitdaging.”

TEKST: FILIP DECRUYNAERE • BEELD: JONATHAN RAMAEL

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.