Vormingen

Bijvoorbeeld: 25/01/2020
Bijvoorbeeld: 25/01/2020

Incontinentie: aanpakken in plaats van inpakken

Georganiseerd door Vormingscentrum Hivset

Teveel wordt urinaire incontinentie, omwille van zijn niet levensbedreigende karakter, niet aangepakt. We bieden enkel incontinentiemateriaal aan (= inpakken). Dit kan een grote impact hebben op de kwaliteit van leven. In deze namiddag worden de verschillende soorten incontinentie toegelicht met...

Meer lezen

Hoe word ik moderator van een Herstelgericht Groepsoverleg (HERGO)?

Georganiseerd door Vivo vzw - Icoba

Kosteloze Icoba-via5 vorming

DOELSTELLINGEN

Na deze vorming kan je:
• Conflicten, die een grote impact hebben, op je groep, afdeling of in je organisatie aanpakken op een herstelgerichte manier
• Een hergo-certificaat ontvangen...

Meer lezen

DSM under scrutiny why we need to be cautious and how to use it (nevertheless)?

Georganiseerd door Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

Op 5 maart 2020 organiseert de Hoge Gezondheidsraad in Brussel een studiedag rond zijn advies "DSM5: Toepassing en status van de diagnose en classificatie van geestelijke gezondheidsproblemen”. In dit advies, dat in juni 2019 werd gepubliceerd, stelt de HGR vast dat de meest gebruikte...

Meer lezen

Workshop: “Hoe maak je van je woonzorgcentrum een thuis om fier op te zijn?”

Georganiseerd door Politeia Events

Een woonzorgcentrum of zorgteam dat zich wil onderscheiden, vraagt zich voortdurend af wat goed gaat en wat kan verbeteren. Gezonde zelfkritiek is het begin van kwaliteit. In het eerste deel van de workshop maken wij kennis met goede praktijkvoorbeelden van persoonsgerichte zorg, kwaliteitszorg...

Meer lezen

Atypische vormen van dementie

Georganiseerd door Expertisecentrum Dementie Vlaanderen

Inhoud

Dementie is het gevolg van hersenschade. Maar die is niet altijd het gevolg van de ziekte van Alzheimer. Er zijn meer dan 60 aandoeningen die dementie kunnen ver-oorzaken. Andere aandoeningen leiden tot andere vormen van dementie. Enkele van de meest gekende zijn vasculaire...

Meer lezen

Krachtgerichte hulpverlening in dialoog

Georganiseerd door Karel de Grote Hogeschool

In een vierdaagse vorming wordt een boeiend leerproces ontwikkeld in functie van een participatieve en krachtgerichte hulpverlening aan mensen in armoede. De kaders en visie van Bind-Kracht en empowerment zijn de theoretische kapstokken, van waaruit deze vorming is opgebouwd. Deze vorming...

Meer lezen

Word Lean Expert in Zorg en Welzijn (Oost-Vlaanderen)

Georganiseerd door Zorgondersteuning vzw

Wil jij binnen jouw zorgvoorziening een continue verbetercultuur installeren met een maximale klantgerichtheid en zo min mogelijk verspilling van energie? Schrijf je dan nu in voor de vierdaagse lean opleiding in zorg en welzijn, een samenwerking tussen Zorgnet-Icuro en Zorgondersteuning....

Meer lezen

CHi-opleiding: Thematische intervisie voor verpleegkundigen in oncologie

Georganiseerd door Cédric Hèle Instituut

Intervisie heeft tot doel de werkbekwaamheid van de onco-verpleegkundige in het werken met kankerpatiënten en hun omgeving, te vergroten. Hoe werk je samen met anderen, hoe treed je op in moeilijke en belastende situaties, hoe ga je om met ernstige emoties, hoe maak je een oordeel of analyse......

Meer lezen

Bind-Kracht basisvorming: krachtgerichte hulpverlening in dialoog

Georganiseerd door KdG

In een vierdaagse vorming wordt een boeiend leerproces ontwikkeld in functie van een participatieve en krachtgerichte hulpverlening aan mensen in armoede. De kaders en visie van Bind-Kracht en empowerment zijn de theoretische kapstokken, van waaruit deze vorming is opgebouwd. Deze kaders worden...

Meer lezen

Wegwijs in Mantelzorg

Georganiseerd door De VoorZorg Antwerpen

Mantelzorg voor beginners: wat is mantelzorg? Een sessie die je als mantelzorger niet mag missen. S-Plus Mantelzorg en Dienst Maatschappelijk Werk begeleiden de sessie.

  • Wat is mantelzorg?
  • Welke financiële ondersteuning bestaat er?
  • Hoe kan je werk met...
Meer lezen

Gespecialiseerde verpleegkundige uro-onco / Module algemene aandachtspunten (Organisator: Odisee)

Georganiseerd door Odisee Hogeschool

Gespecialiseerd verpleegkundige / URO-ONCO MODULE ALGEMENE AANDACHTSPUNTEN

Dankzij deze opleiding kun je de uro-oncologische patiënt herkennen en zorg op maat bieden. Het programma is modulair opgebouwd en richt zich vooral tot geregistreerde verpleegkundigen....

Meer lezen

Bijscholing Voeten en diabetes

Georganiseerd door Arteveldehogeschool campus Kantienberg

Diabetesvoet blijft een belangrijke chronische complicatie. Je leert de diabetesvoet screenen vanuit zijn fysiopathologische invalshoek. Neuropatie, perifeer arterieel vaatlijden en stijfheid van gewrichten kan je opsporen door anamnestische vragen te stellen, de voeten gericht te inspecteren en...

Meer lezen

Lerend netwerk ethiek in de zorg: het beroepsgeheim anno 2020

Georganiseerd door Vormingscentrum HIVSET

De lancering van de nieuwe langlopende opleiding 'Referentiepersoon Ethiek' is een schot in de roos, het succes ervan werd al snel duidelijk. Met dit aanbod spelen we in op de groeiende interesse bij zorgprofessionals en managers, voor good practices omtrent ethiek in zorg. De eerste cursisten...

Meer lezen

Symposium 'Droom verder, wij waken...'

Georganiseerd door Sint Oda

Programma

  • 9u. - 9u30.: Ontvangst en onthaal met koffie
  • 9u30: Welkomstwoordje door directie Sint Oda
  • 9u40u: Inleidend filmpje over bioritme ‘24 hours in a day’ door nachtdienst Sint Oda & Lezing ‘Bioritme’ door dr....
Meer lezen

Opleiding tot agressiecoach in je organisatie

Georganiseerd door Vivo vzw - Icoba

Kosteloze Icoba-Via5 vorming

DOELSTELLINGEN

Na het volgen van de opleiding kan een agressiecoach
• medewerkers en teams een basisvorming ‘omgaan met lastig en agressief gedrag’ geven.
• nieuwe medewerkers introduceren in ‘...

Meer lezen

Snel en efficiënt spanning loslaten met TRE. Zelfzorg in functie van herstel

Georganiseerd door Vivo vzw - Icoba

Kosteloze Icoba-Via5 vorming

DOELSTELLINGEN

- Kennis maken met een concrete zelfhulpmethode waardoor je snel en efficiënt spanning kan loslaten en zo rust en ontspanning kan terugvinden.
- Ontdekken hoe je deze oefeningen voor eigen...

Meer lezen

Nieuwe inzichten in de wondzorg: wondzorg anders bekeken

Georganiseerd door Odisee Advanced Education

Hoe helen wonden echt? Is klasseren zinvol? Nieuwe inzichten m.b.t. wondbehandeling en wondontsmetting worden behandeld en besproken. De opleiding wordt gespreid over twee halve lesdagen. Programma dag 1: - Hoe helen wonden en hoe kunnen we hierop ingrijpen? - Welke producten bestaan er en wat...

Meer lezen

Kracht-in-spanning. Oplossingsgericht aan de slag met agressie

Georganiseerd door Vivo vzw - Icoba

Kosteloze Icoba vorming

Doelstellingen

Een verruimende kijk op agressie ontwikkelen. Concrete handvaten aanreiken om met agressie aan de slag te gaan. Eigen spanning leren (h)erkennen, controleren en hanteren. Om uiteindelijk de kracht ervan...

Meer lezen

Communicatie en lichaamstaal

Georganiseerd door Vivo vzw - Icoba

Kosteloze Icoba vorming

DOELSTELLINGEN

• Ken en ervaar wat interpretaties, slechte waarneming, emoties, vaagheid, … (zie programma) met communicatie, in relaties doen.
• Oefen en leer directe, kordate en consequente boodschappen te...

Meer lezen

Eerste opvang na schokkende gebeurtenissen - Kosteloze Icoba vorming

Georganiseerd door Vivo vzw - Icoba

Kosteloze Icoba vorming

DOELSTELLINGEN

Kennis en vaardigheden aanreiken om de eerste opvang na een schokkend (agressie-)incident in goede banen te leiden. Deelnemers zijn na de opleiding in staat om onmiddellijk na het incident een juiste...

Meer lezen