Vormingen

Bijvoorbeeld: 14/11/2019
Bijvoorbeeld: 14/11/2019

Bewindvoering in de praktijk anno 2019

Georganiseerd door HO Gent

De Hogeschool Gent (vakgroep recht) organiseert in samenwerking met de Vredegerechten te Oost-Vlaanderen een studienamiddag rond het thema bewindvoering. De wetgeving inzake bewindvoering die sinds 1 september 2014 in één enkel beschermingsstatuut voorzag, onderging sindsdien nog talrijke...

Meer lezen

Healthcare Digitalisation Conference: when innovation meets the law

Georganiseerd door Microsoft Belgium

By developing market leading data-driven innovations and fostering investments in health discoveries worldwide, Microsoft has become an essential global player in collaborations with the pharmaceutical and medical device industries. Digital health is a key area of...

Meer lezen

Bloedname: tips en tricks

Georganiseerd door Vormingscentrum Hivset

Moet de stollingstube eerst of was het nou juist niet zo? Hoe interpreteer je de belangrijkste bloedwaarden? Wat is een waste-tube? In deze praktische workshop beantwoorden we al je vragen en geven we vele tips en tricks rond 'de bloedname'.

Een must voor iedere zorgverlener die zijn...

Meer lezen

Intensieve cursus verpleegkundige ethiek

Georganiseerd door Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht van de KU Leuven

Van 3 tot 6 december 2019 organiseert het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht van de KU Leuven de 8de editie van de intensieve cursus over verpleegkundige ethiek. De cursus is interdisciplinair en werkt vanuit de filosofie, de verpleegkunde en de klinische ethiek.

...

Meer lezen

Trek uw plan. Sturen op zelfsturing

Georganiseerd door KEIK - Mensen in Beweging

Zelfsturing. Zelforganisatie. Heel boeiende begrippen om mee aan de slag te gaan. Zeker in deze tijd waar alles constant in beweging is. Medewerkers uitdagen en ondersteunen om leiderschap te tonen is essentieel om als organisatie te groeien en bloeien. Op 3 december kan je komen ontdekken wat...

Meer lezen

Basiscursus crisisbeheer in de zorg

Georganiseerd door Zorgnet-Icuro

Crisissen zijn vaak een mentale uitputtingsslag. De verwachtingen van de betrokkenen en de brede samenleving zijn niet min: leidinggevenden worden verondersteld adequaat te handelen en transparant te communiceren. Een goede voorbereiding op mogelijke crisissen is essentieel. Die bestaat vaak...

Meer lezen

Studiedag Terra incognita: Een ontdekkingsreis naar betekenisvolle activiteiten in de ouderenzorg

Georganiseerd door Uitgeverij Politeia

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning, menselijke maat, verbinden, eigen kracht en regie, participa­tie, inclusie … zijn belangrijke sleutelwoorden in het woonzorgcentrum vandaag.

Er wordt dan ook gesproken van een ‘zorgleefgemeenschap’ waar mensen hun leven zoveel als mogelijk op een...

Meer lezen

Hoe word ik moderator van een Herstelgericht Groepsoverleg (HERGO)?

Georganiseerd door Vivo vzw - Icoba

‘Na een woordenwisseling krijgt de groepsbegeleider een mep van de jongere’
‘Een jongere uit de groep schreeuwt moord en brand want zijn GSM is gestolen’
‘Een vader beschadigt de bromfiets van zijn dochter na een heftige ruzie’

Voor jou herkenbare situaties?...

Meer lezen

Agressiecoach - 5-daagse vorming met 2 terugkommomenten - Escala

Georganiseerd door Vivo vzw - Icoba

Deze 5-daagse vorming met 2 terugkommomenten wordt kosteloos aangeboden door Vivo vzw Icoba. Ze kadert in het Via-5 project ‘Omgaan met agressie’ en is gerealiseerd met steun van de Vlaamse Overheid.

PROGRAMMA

Met dit 5-daags traject zoom je in op de...

Meer lezen

Sociale ondernemingen aan de slag met de Sustainable Development Goals

Georganiseerd door Verso

In 2015 lanceerden de Verenigde Naties 17 Sustainable Development Goals, ofwel ‘SDG’s’. Een ver-van-ons-bedshow? Denk dat maar niet! Want de VN hebben deze duurzame-ontwikkelingsdoelen vertaald naar meetbare indicatoren voor ieder land, dus ook voor België. Ook wij hebben ons dus geëngageerd om...

Meer lezen

Studiedag OPZ Geel - Zorg voor gezondheid

Georganiseerd door OPZ Geel

Het thema van onze jaarlijkse studiedag is ‘gezondheid’ in brede zin, inclusief psychische gezondheid. We stellen hiermee een onderwerp centraal dat een grote actualiteitswaarde heeft en dat vanuit diverse perspectieven te bekijken is. Bovendien is gezondheid als concept niet eenduidig en aan...

Meer lezen

GOD AAN ZET: zorg ingebed!

Georganiseerd door Caritas

Vormingsdag voor pastores en pastorale medewerkers in zorgvoorzieningen.

Over de eigenheid en het belang, de professionaliteit en de diepte van onze spirituele en pastorale zorgverlening binnen een totaalzorg.

Programma

  • 09.00u Onthaal...
Meer lezen

Dialogen rond dementie 2019 (Organisator: ECD Paradox)

Georganiseerd door ECD Paradox

Over de middag samen met collega’s stilstaan bij de zorgrelatie tussen zorgvrager en zorgverlener aan de hand van een vooraf bepaald thema; dat is het concept van de dialogen rond dementie.

Thema’s:
• 28 maart 2019: Hoe gaan we om met familie van personen met dementie?
•...

Meer lezen

Zinvolle activiteiten met jonge personen met dementie

Georganiseerd door Expertisecentrum Dementie Vlaanderen

Inhoud

Zorgcirkels Jongdementie biedt sinds juni 2016 ondersteuning, lotgenotencontacten en zinvolle dagbesteding aan jonge personen met dementie en hun gezin in Vlaams-Brabant. Hét Ontmoetingshuis is 1 van de 8 zorgcirkels en biedt op maandag, donderdag en vrijdag tussen 9u en 17u...

Meer lezen

Inspire Healthcare Event 2019

Georganiseerd door In4care vzw

Op 6 december 2019 brengt In4care mensen uit de ziekenhuiswereld, ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, bijzondere jeugdzorg en sector voor mensen met een beperking samen om er in dialoog te gaan over zorginnovatie. Ook Zorgnet-Icuro is prominent aanwezig op het innovatie-event en zal er een...

Meer lezen

Ethische dilemma's in de zorg voor personen met dementie

Georganiseerd door Expertisecentrum Dementie Vlaanderen

Inhoud

Ethische dilemma’s zijn niet meer weg te denken uit de zorg voor personen met de-mentie. Voorbeelden van dilemma’s in de zorg kunnen betrekking hebben op onder meer de draagkracht bij waarheidsmededeling, fixatie, bemoeizorg, zorgtechnologie, sondevoeding, levenseindekwesties...

Meer lezen

MADAME, MADAME, MADAME, ….!!!!!!! Op zoek naar de betekenis van gedrag bij personen met dementie

Georganiseerd door ECD Paradox

Programma:

08u30 - 09u00 Onthaal
09u00 - 10u30 Workshop
10u30 - 11u00 Pauze
11u00 - 12u30 Workshop
12u30 - 13u15 lunch
13u15 - 14u45 Workshop
14u45 - 15u15 Pauze
15u15 - 16u30 Workshop


...

Meer lezen

CHi-opleiding: Communiceren in oncologie - Gent (5-daagse) (Organisator: Cédric Hèle instituut)

Georganiseerd door Cédric Hèle instituut

Wat komt aan bod: theorie en praktische toepassingen rond:
- ziektebeleving van de patiënt
- coping van de patiënt
- interactie/communicatie tussen patiënt en zorgverlener
- casuïstiek en rollenspelen
- zelfzorg

Discipline: Diëtist,...

Meer lezen

Postgraduaat Pre Hospital Life Support (Organisator: Odisee)

Georganiseerd door Odisee Hogeschool

Programma

Het postgraduaat (20SP) omvat 4 modules, 100u stage en 1 evaluatiedag:
- een basismodule (Bronze) van 2 dagen (4 SP)
- een bijkomende module (Silver) van 3 dagen (5 SP)
- een verdiepingsmodule (Gold) van 2 dagen (3 SP)
- een...

Meer lezen

Hoge Gezondheidsraad - Burn-out: de sleutels om in te grijpen

Georganiseerd door Zorgnet-Icuro

 ---- STUDIEDAG ----

Burn-out:
de sleutels om in te grijpen 

- 12 december 2019 (vanaf 08u30) - 

PASSAGE 44

... Meer lezen