Vormingen

Bijvoorbeeld: 16/09/2019
Bijvoorbeeld: 16/09/2019

'Hoe haal je het in je hoofd?' - PZ Duffel wordt UPC Duffel

Georganiseerd door PZ Duffel

PZ Duffel wordt UPC Duffel. Daar hoort een academische zitting bij op 4 oktober 2019.

Het Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel en het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) tekenden op 25 januari 2011 een samenwerkingsovereenkomst en werden vervolgens erkend als...

Meer lezen

Masterclass over aankopen en aanbesteden in ziekenhuizen

Georganiseerd door EAHP Secretariat

Synergy Masterclass 2019

Procurement, tendering and decision making processes in the hospital setting

Through recent years, numerous innovative and exiting drug treatments have become available for treatment at hospitals to the benefit of patients. However, health budgets...

Meer lezen

Informatiesessie: Een nieuw wettelijk kader voor verenigingen - wat zijn de concrete gevolgen?

Georganiseerd door BRUXEO en Unisoc

Velen onder jullie hebben wellicht gehoord van de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV). Voor bestaande verenigingen zal het pas van kracht zijn vanaf 1 januari 2020. Dit leidt tot een reeks wijzigingen in de...

Meer lezen

Opendeurdag Multiversum

Georganiseerd door Zorggroep Multiversum

Zorggroep Multiversum zet op 6 oktober de deuren open voor:

  • Een rondleiding op het domein met bezoek aan een open afdeling/atelier
  • Marktje met hapjes en drankjes voor het goede doel
  • Kinderanimatie
  • Bezoek aan de nieuwbouw met polikliniek en...
Meer lezen

Gekonkelfoes in organisaties: Waarom roddelen niet zo onschuldig is - Brussel

Georganiseerd door Uitgeverij Politeia

We roddelen allemaal wel eens. Uw hart luchten en u gesteund voelen door anderen: het kan deugd doen. Weetjes over anderen intrigeren ons ook. Ze geven een inkijk in het leven van de mensen rondom ons en zelfreflectie. Toch is roddelen niet zo onschuldig als het lijkt. Vooral in bedrijven kan...

Meer lezen

Leer- en coachingstraject 'Cultuursensitieve zorg' (Organisator: VIVO vzw)

Georganiseerd door VIVO vzw

Een visie op cultuursensitieve zorg, waarom is dat nodig? Mijn organisatie staat open voor mensen met een migratieachtergrond. Waarom zien we ze dan niet? Hoe kan je medewerkers versterken om hulpverlening te bieden aan cliënten met een migratieachtergrond?

Herkenbare vragen voor jou?...

Meer lezen

CHi-opleiding: Communicatietraining voor artsen: 'Slechtnieuwsgesprekken met kankerpatiënten en hun naasten, een continue uitdaging'

Georganiseerd door Cédric Hèle instituut

In de zorg voor kankerpatiënten worden artsen vaak geconfronteerd met gesprekken waarin ze slecht nieuws dienen te brengen. Niet enkel bij diagnose, maar ook in gesprekken nadien. Met deze training willen we artsen ondersteunen bij deze uitdaging.

De eerste avond worden een aantal...

Meer lezen

Studiedag Vlaamse Ergonomie Vereniging

Georganiseerd door Vlaamse Ergonomie Vereniging

Op 08 oktober houdt VerV zijn Ergoday zorg waarbij gezonde medewerkers centraal staan. In de voormiddag staan plenaire sessies op het programma die het belang van ergonomie in de zorg duidelijk maken. In de namiddag zijn er vijf workshops waarin praktijk gedemonstreerd en geoefend wordt. Het...

Meer lezen

Van onmacht naar impact. Hulpverlening aan multi-probleemgezinnen

Georganiseerd door KdG

De relatie tussen hulpvrager en hulpverlener is essentieel voor een effectieve hulpverlening. Gevoelens van wantrouwen, maatschappelijke en organisatorische druk bemoeilijken vaak de opbouw van een vertrouwensrelatie. Dit leidt vaak tot teleurstelling en machteloosheid bij hulpverleners....

Meer lezen

Nieuw initiatief - Omgaan met levensmoeheid in woonzorgcentra

Georganiseerd door Uitgeverij Politeia

Steeds meer ouderen zijn levensmoe en verkiezen de dood boven een leven zonder kwaliteit. De deelnemers aan deze workshop krijgen handvatten aangereikt om levensmoeheid te vermijden en vroeg te detecteren. Zij leren hoe zij in multidisciplinaire samenwerking de oorzaken van levensmoeheid in...

Meer lezen

Basale contactmogelijkheden voor mensen met (ver)gevorderde dementie

Georganiseerd door Expertisecentrum Dementie Vlaanderen

Inhoud

Het begeleiden van personen met ernstige beperkingen en het aanbieden van een zinvol bestaan wordt door veel hulpverleners aanzien als moeilijk en problematisch. Basale stimulatie biedt een attitude en een methode die een invullen kan geven aan de uitgangspunten...

Meer lezen

Maatschappelijke verandering en impact

Georganiseerd door Hefboom cvba & vzw

Velen voelen zich geroepen om mee te werken aan een transitie richting duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid. De nood is hoog en de uitdagingen zowel op ecologisch als sociaal vlak zijn groot. Maar hoe je hierin verandering brengt en wat als sociale ondernemer je bijdrage kan zijn is niet zo...

Meer lezen

Postuniversitaire vorming: Zorg voor zorg

Georganiseerd door KU Leuven Campus Kulak Kortrijk

De zorgsector is in beweging en staat de komende jaren voor een groot aantal uitdagingen.

Deze evoluties en de bijhorende uitdagingen vragen een grote en veelzijdige professionele competentie om de veranderende processen binnen een zorginstelling te beheren en te sturen.

De “...

Meer lezen

Hulpverlening of HOOPverlening?

Georganiseerd door Sociopolis Annuntiaten Heverlee

In deze reeks wil Sociopolis Annuntiaten Heverlee, samen met 6 eminente sprekers, op zoek gaan naar de unieke kansen die verscholen liggen in de relatie tussen zorggever en zorgvrager, maar bij uitbreiding tussen alle mensen die op een of andere wijze zorg dragen voor mekaar. Zorg dragen kan en...

Meer lezen

12de Ethiek-symposium 'Zorg met hoofd, handen en hart’

Georganiseerd door Zorgnet-Icuro

Op vrijdag 11 oktober 2019 organiseert de Commissie voor ethiek: vorming & intervisie van Zorgnet-Icuro haar 12de symposium ‘Zorg met hoofd, handen en hart’.

Dit jaar willen we de focus leggen op wat op de werkvloer als een concrete morele spanning wordt aangevoeld. Namelijk het...

Meer lezen

Omgaan met onmachtgevoelens

Georganiseerd door Karel de Grote Hogeschool

Meer info: https://www.kdg.be/navorming-omgaan-met-onmachtgevoelens

Heb je geregeld intense of langdurige contacten met je patiënten/cliënten? Loop je hierbij wel eens tegen gevoelens van onmacht aan of dreig je hierdoor uitgeblust te geraken? Dan is deze opleiding iets voor jou....

Meer lezen

Opleiding gezondheidseconomie EMS

Georganiseerd door Odisee Hogeschool

In oktober 2019 start opnieuw een unieke opleiding Gezondheidseconomie van EHSAL Management School (EMS) die actoren uit de gezondheidszorg een breed inzicht biedt in de algemene gezondheidseconomie en in de gezondheidseconomische evaluatie.

Deze “expert class” loopt...

Meer lezen

Studiedag voorlezen aan ouderen (15/10)

Georganiseerd door Linc vzw

Dit jaar vallen Voorleesweek en Ouderenweek samen van 16 tot 24 november. Voor Linc-vzw de gelegenheid om de kracht van voorlezen aan - de zeer diverse groep - 'ouderen' in de verf te zetten. Daarom organiseren ze samen met Iedereen Leest een studiedag ‘Voorlezen aan...

Meer lezen

Ervaringen en noden van ouders van een suïcidaal kind. Hoe ouders betrekken en ondersteunen in het zorgtraject van een suïcidaal kind?

Georganiseerd door Kenniscentrum gezinswetenschappen

De zorg voor een suïcidaal kind betekent vaak een uitputtingsslag voor ouders met negatieve impact op zowat alle levensdomeinen. Ouders kunnen een beschermende rol spelen, maar ze weten vaak niet hoe ze deze problematiek kunnen herkennen en hoe ze er best mee omgaan. Ze hebben veel vragen over...

Meer lezen

Ervaringen en noden van ouders van een suïcidaal kind. Hoe ouders betrekken en ondersteunen in het zorgtraject van een suïcidaal kind?

Georganiseerd door Zorgnet-Icuro

De zorg voor een suïcidaal kind betekent vaak een uitputtingsslag voor ouders met negatieve impact op zowat alle levensdomeinen. Ouders kunnen een beschermende rol spelen, maar ze weten vaak niet hoe ze deze problematiek kunnen herkennen en hoe ze er best mee omgaan. Ze hebben veel vragen over...

Meer lezen