Vormingen

Bijvoorbeeld: 08/04/2020
Bijvoorbeeld: 08/04/2020

Omgaan met onmachtgevoelens

Georganiseerd door Karel de Grote Hogeschool

Meer info: https://www.kdg.be/navorming-omgaan-met-onmachtgevoelens

Heb je geregeld intense of langdurige contacten met je patiënten/cliënten? Loop je hierbij wel eens tegen gevoelens van onmacht aan of dreig je hierdoor uitgeblust te geraken? Dan is deze opleiding iets voor jou....

Meer lezen

Succesvolle innovatieve woonzorgvormen in Vlaanderen

Georganiseerd door Politeia Events

De woonzorg voor zorgbehoevende personen zal in de komende jaren grondige veranderingen ondergaan: we hebben het terugdringen van de overheid, er is een nieuw beleid dat focust op zo lang mogelijk thuis wonen, de persoonsvolgende financiering is uitgerold, enzovoort. Een andere benadering en...

Meer lezen

Cultuursensitief leertraject "Ziedet?" helpt hulpverleners

Georganiseerd door VIVO vzw

OMGAAN MET DIVERSITEIT

Diversiteit op de werkvloeren in de zorgsector is vandaag realiteit. Voor hulpverleners brengt dat uitdagingen met zich mee, zoals cultuursensitief omgaan met cliënten en collega's. Ziedet?, een leertraject op maat van hulpverleners én hun opleiders, helpt deze...

Meer lezen

Sociale verandering en leiderschap: ben je klaar voor morgen?

Georganiseerd door CERA

Is jouw organisatie, koepelvereniging of lokaal bestuur klaar voor de toekomst? Heb je nog die laatste duw nodig om te innoveren? En kun je daarbij wel wat goede tips gebruiken? Wat gaan we doen? We rekenen af met clichés als “We hebben het altijd al zo gedaan”, “Zoeken we het niet te ver?” en “...

Meer lezen

Workshop HRscan

Georganiseerd door HRWIJS

Staat je medewerkersbeleid op punt? Op welke domeinen kan je verbetering boeken? De HRscan van HRwijs brengt daarin verheldering, snel en gratis. Deze tool stelt concrete vragen rond bijvoorbeeld je aanwervingsprocedure, het welzijnsbeleid of diversiteit op de werkvloer. Je scores op de vragen...

Meer lezen

Hoe zetten we micro organismen buiten spel?

Georganiseerd door Vormingscentrum Hivset

Micro-organismen kunnen voor heel wat leed zorgen als ze maar met genoeg zijn, op de juiste plaats en de goede leefomstandigheden krijgen. In deze vorming staan we stil bij de overdracht van micro-organismen en hun gevolgen voor de zorgsector. Welke micro-organismen kennen we? Wat kunnen ze...

Meer lezen

Blijf in verbinding met jezelf in lastige situaties en moeilijke gesprekken

Georganiseerd door Vivo vzw - Icoba

Kosteloze Icoba vorming

DOELSTELLINGEN

Respectvol leren reageren met doeltreffende communicatie, rekening houdend met jezelf en de ander. Deelnemers ontdekken op eigen tempo hun sterktes en valkuilen. Met hartcoherentie jezelf ondersteunen...

Meer lezen

Opfrissingscursus Bedrijfseerstehulpverlener

Georganiseerd door Karel de Grote Hogeschool

Meer info: https://www.kdg.be/opfrissingscursus-bedrijfseerstehulpverlener

Je behaalde reeds het attest van bedrijfseerstehulpverlener. Om dit attest te behouden moet je jaarlijks een bijscholing volgen. We bieden je graag verschillende pakketten zodat je in een regelmaat van 5 jaar je...

Meer lezen

Word Lean Expert in Zorg en Welzijn (Oost-Vlaanderen)

Georganiseerd door Zorgondersteuning vzw

! De opleiding op 2 april wordt verplaatst naar een latere datum wegens het coronavirus!

Wil jij binnen jouw zorgvoorziening een continue verbetercultuur installeren met een maximale klantgerichtheid en zo min mogelijk verspilling van energie? Schrijf je dan nu in voor de vierdaagse...

Meer lezen

Patiëntenwet en sociale kaart

Georganiseerd door Odisee Advanced Education

Wet op de patiëntenrechten
Sociale kaart – gebruik van tools
E-Health: wetgeving en praktijk
Promotie-instrument
FOD Volksgezondheid met betrekking tot de rechten en de medewerking van de patiënt in de zorgrelatie.

Meer lezen

Het kleine geweld - Omgaan met subtiele vormen van agressie

Georganiseerd door Vivo vzw - Icoba

Kosteloze Icoba vorming

DOELSTELLINGEN

Je leert het fenomeen van ‘het kleine geweld’ sneller herkennen, zodat het je minder machteloos maakt Je leert (opnieuw) voelen en (h)erkennen wat het met je doet.
Je ontdekt ingrediënten om...

Meer lezen

Zinvol communiceren met bewoners en cliënten als basis voor doelgerichte zorg: Kletskaarten als middel om kwaliteit van leven te bespreken en te bevorderen

Georganiseerd door POWER 4U

DOELGROEP
Werk je als logistiek medewerker, onderhoudsmedewerker, opvoeder, zorgkundige, verpleegkundige, ergotherapeut, orthopedagoog, in een voorziening? Of ben je aan de slag in de eerstelijns of thuiszorg? Ongeacht in welke sector je werkt, heeft communicatie een...

Meer lezen

Word Lean Expert in Zorg en Welzijn (Limburg)

Georganiseerd door Zorgondersteuning vzw

! De eerste twee opleidingsdagen (18 maart en 3 april) verschuiven naar een latere datum wegens het coronavirus!

Wil jij binnen jouw zorgvoorziening een continue verbetercultuur installeren met een maximale klantgerichtheid en zo min mogelijk verspilling van energie? Schrijf je dan nu...

Meer lezen

Avondlezing: Gewelddadig gedrag bij psychose. Nieuwe benaderingen bij risicotaxatie

Georganiseerd door PC Ariadne

Risicotaxatie is het inschatten van het risico dat een patiënt in de toekomst (opnieuw) gewelddadig gedrag gaat vertonen van bepaalde aard en omvang. Deze benadering heeft internationaal, maar ook nationaal, de laatste jaren aan betekenis gewonnen. Geleidelijk aan is er een verschuiving...

Meer lezen

Opleiding tot agressiecoach in je organisatie

Georganiseerd door Vivo vzw - Icoba

Kosteloze Icoba-Via5 vorming

DOELSTELLINGEN

Na het volgen van de opleiding kan een agressiecoach
• medewerkers en teams een basisvorming ‘omgaan met lastig en agressief gedrag’ geven.
• nieuwe medewerkers introduceren in ‘...

Meer lezen

Omgaan met onbegrepen gedrag bij FTD en andere vormen van dementie: over sturen, focussen en volgen

Georganiseerd door Expertisecentrum Dementie Vlaanderen

Inhoud

Wie werkt in de zorg voor mensen met dementie zal het herkennen. Mensen met dementie vertonen mogelijk ontremd gedrag. We geven iemand een bezem om mee te vegen en hij kan er niet meer mee stoppen of hij wil op elk moment van de dag vegen. Iemand loopt de hele dag achter ons aan...

Meer lezen

Mond- en tandzorg bij personen met dementie, meer dan poetsen alleen

Georganiseerd door Expertisecentrum Dementie Vlaanderen

Inhoud

Mond- en tandzorg krijgen terecht meer aandacht in de ouderenzorg. Door cognitieve- en gedragsmoeilijkheden verloopt het uitvoeren van deze zorg bij personen met dementie soms niet als vanzelf. Vanuit een continue aandacht voor kwaliteitsverbetering in de zorg voor personen met...

Meer lezen

CHi-opleiding: Betrekken van naasten: systeemgericht werken binnen oncologie (5-daagse)

Georganiseerd door Cédric Hèle Instituut

Het Cédric Hèle instituut vzw (CHi) wordt sinds 2010 door de overheid aangesteld om jaarlijks te voorzien in een opleiding communicatie van 150 professionelen werkzaam in de oncologische zorgprogramma's. Er werd een inhoudelijk sterke en praktijkgerichte opleiding voor hulpverleners in de...

Meer lezen

Symposium Medische Wereld 2020

Georganiseerd door Medische Wereld

Het symposium Medische Wereld werd opgericht in 2013 door enkele gemotiveerde studenten en artsen van de VUB – UZ Brussel. Wij worden bijgestaan door een jaarlijks wisselend ondersteunend en wetenschappelijk comité. Alsook worden we ruim gesteund door verscheidene ziekenhuizen, organisaties en...

Meer lezen

Cursus crisisbeheer in de zorg

Georganiseerd door Zorgnet-Icuro

Crisissen zijn vaak een mentale uitputtingsslag. De verwachtingen van de betrokkenen en de brede samenleving zijn niet min: leidinggevenden worden verondersteld adequaat te handelen en transparant te communiceren. Een goede voorbereiding op mogelijke crisissen is essentieel. Die bestaat vaak...

Meer lezen