Vormingen

Bijvoorbeeld: 16/09/2019
Bijvoorbeeld: 16/09/2019

Succesvolle innovatieve woonzorgvormen in Vlaanderen

Georganiseerd door Uitgeverij Politeia

De woonzorg voor zorgbehoevende personen zal in de komende jaren grondige veranderingen ondergaan: we hebben het terugdringen van de overheid, er is een nieuw beleid dat focust op zo lang mogelijk thuis wonen, de persoonsvolgende financiering is uitgerold, enzovoort.

Een andere...

Meer lezen

Dialoog over dementie - thema "Samen onder één dak." - Nadenken over leefgroepwerking

Georganiseerd door ECD Meander

Jaarlijks organiseert ECD Meander 4 dialogen van 2 uur om je de kans te bieden om samen met andere professionelen na te denken over de zorg voor personen met dementie. De nadruk logt vooral op uitwisseling tussen collega's zorgverleners. De uitwisseling wordt begeleid door een medewerker van het...

Meer lezen

Opleiding Zorgvastgoed

Georganiseerd door KU Leuven

De behoefte aan kwalitatief hoogstaand zorgvastgoed blijft acuut. Het aantal personen dat nood heeft aan aangepaste en moderne ‘zorg’voorzieningen in ons land blijft stijgen, maar ook het zorglandschap en het profiel van de patiënt of bewoner evolueert snel.

Hoe kunnen uitbaters van...

Meer lezen

Persoonsgerichte zorgvisie in de praktijk

Georganiseerd door Arteveldehogeschool campus Kantienberg

Ben je soms ook benieuwd hoe collega’s van andere woonzorgcentra hun zorgvisie rondom mensen met dementie vormgeven? Hoe zij met hun team inzetten op de kwaliteit van leven en de beleving van de bewoner?

Tom Kitwood, de grondlegger van deze persoonsgerichte zorgvisie, inspireert al...

Meer lezen

Symposium "Hart op weg naar verbinding in de zorg"

Georganiseerd door Kwaliteit & Veiligheid Maastricht UMC+

Persoonsgerichte zorg doe je samen; bent u juist verbonden? 

Vrijdag 27 september 2019 organiseren het Maastricht UMC+ en het NIAZ een prachtsymposium in Maastricht over persoonsgerichte zorg. Het wordt een programma met de hoofdletter...

Meer lezen

E-health in de klinische praktijk: 'hype of hulp?'

Georganiseerd door Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen

De maatschappij digitaliseert in snel tempo. 

Onze levens spelen zich steeds meer online af, virtuele relaties bestaan naast reële relaties, technologische toepassingen vergezellen vanzelfsprekend ons doen en laten. 

De toegang tot informatie is nagenoeg onbeperkt...

Meer lezen

De Loteling, een theatervoorstelling over, gemaakt door en met mensen met jongdementie

Georganiseerd door Het Ventiel

Het Ventiel, de buddywerking voor personen met jongdementie, nodigt u graag uit naar De Loteling, een uniek theaterproject in samenwerking met Het Bataljong.

De voorstelling gaat in première in de Schouwburg van Kortrijk op vrijdag 27 september om 20u15. Andere...

Meer lezen

Minisymposium n.a.v. boek 'De Wetstrijd'

Het symposium wordt georganiseerd naar aanleiding van de uitgave van het boek 'De Wetstrijd' waarin auteur Ivo Uyttendaele het heeft over het verschil tussen ethiek en deontologie, de verouderde patiëntenrechtenwet en een hele boterham over de praktijk van euthanasie in België en...

Meer lezen

Grijs en goesting, waardig ouder worden, intimiteit en seksualiteit - studiedag

Georganiseerd door Zorgbedrijf Antwerpen

Studiedag ‘Grijs en goesting: waardig ouder worden, intimiteit en seksualiteit’ op dinsdag 1 oktober van 9.30 tot 17.30 uur in Deurne. 

Senioren en seksualiteit: een onderwerp dat de oren doet spitsen, nieuwsgierig maakt en ook wel eens doet fronsen. Maar heel veel wordt er...

Meer lezen

Symposium - Patiënt & Zorgverlener: piloot & co-piloot?

Georganiseerd door Kortom vzw

Meer informatie vind je hier.

In de zorg is de kwaliteit van de interpersoonlijke relatie tussen patiënt en zorgverlener essentieel. Wat zijn de kenmerken van een kwalitatieve relatie? Tijdens dit symposium komen...

Meer lezen

Symposium "Noodplanning 3.0"

Georganiseerd door VZW RaCoLi

Het symposium wordt georganiseerd door de vzw RaCoLi.

Het programma van het symposium van dit jaar zal o.a. handelen over:
- Welk zijn de risico's voor de hulpdiensten bij nucleaire incidenten?
- Wat zijn de gevaren van drugslabo's voor interventiediensten?
- Emric...

Meer lezen

PAQS-congres: Making the SHIFT towards higly reliable healthcare

Georganiseerd door PAQS ASBL

Op 3 oktober 2019 organiseert PAQS een groots congres om de bestaande dynamiek in de Brusselse en Waalse gezondheidssector te versterken en om een “high reliability”-zorgsysteem aan te sporen. Internationale experten ...

Meer lezen

Permanente vormingsmodule met getuigschrift: Geestelijke gezondheid bij mensen met verstandelijke beperking en/of autismespectrumstoornis 2019 (Organisator: KU Leuven)

Georganiseerd door KU Leuven Faculteit PPW

Hulpverleners die werkzaam zijn in de zorg voor personen met een verstandelijke beperking en/of autisme spectrumstoornis worden vaak geconfronteerd met gedrags- en psychische problemen bij hun cliënten. Onderzoek toonde aan dat de prevalentie van gedrags- en psychische problemen bij mensen met...

Meer lezen

Assessment in het WZC

Georganiseerd door Arteveldehogeschool campus Kantienberg

Werk jij als ergotherapeut in een WZC en wil je je ergotherapeutisch handelen nog meer ondersteunen door gebruik te maken van bruikbaar assessment? Ben je ook benieuwd hoe je nog meer zicht kan krijgen op de cognitieve mogelijkheden, het gedrag, het valrisico en de kwaliteit van leven van de...

Meer lezen

Symposium 'Noodplanning 3.0' RaCoLi vzw)

Georganiseerd door RaCoLi

Op 3 oktober organiseren de Limburgse rampencoördinatoren (VZW RaCoLi) hun 6de  symposium en vieren ze hun 10-jarig bestaan. RaCoLi is ontstaan vanuit de ziekenhuizen, omwille van de nood aan opleidingen voor medewerkers die zich bezig houden met noodplanning.

Met het thema ‘...

Meer lezen

Agressief gedrag van jongeren vertalen op een geweldloze manier

Georganiseerd door Vivo vzw - Icoba

• We bekijken het proces van boosheid vanuit non-violent communication
• We staan stil bij de betekenis achter de boosheid van jongere
• We maken de vertaalslag, wat wil de jongere écht zeggen? We switchen van jakhalstaal naar giraftaal
• We onderzoeken de verschillende...

Meer lezen

CHi-opleiding: Train-the trainer: intervisie geven (Organisator: Cédric Hèle instituut)

Georganiseerd door Cédric Hèle instituut

Tijdens deze tweedaagse opleiding willen we volgende leerdoelen samen met jullie bereiken:
- Deelnemers weten beter hoe intervisie werkt, en welke resultaten (al dan niet) bereikt kunnen worden met dit leermiddel
- Deelnemers leren de basistechnieken om zelf...

Meer lezen

Dialogen rond dementie 2019 (Organisator: ECD Paradox)

Georganiseerd door ECD Paradox

Over de middag samen met collega’s stilstaan bij de zorgrelatie tussen zorgvrager en zorgverlener aan de hand van een vooraf bepaald thema; dat is het concept van de dialogen rond dementie.

Thema’s:
• 28 maart 2019: Hoe gaan we om met familie van personen met dementie?
•...

Meer lezen

Investeren in innovatie

Georganiseerd door Hefboom cvba & vzw

Heel wat sociale en duurzame ondernemingen willen maar al te graag inzetten op innovatie. Maar hoe begin je daaraan? En waar haal je de financiële middelen vandaan? Daarover gaat deze Hefboomsessie.

Programma

  • 12u00: Ontvangst met broodjes....
Meer lezen

Symposium zorg voor/door iedereen

Georganiseerd door Zorggroep Multiversum

Dit symposium heeft als doel om regionaal georganiseerde geestelijke gezondheidszorg verder te ontwikkelen samen met zorggebruikers, hun netwerken en zorgaanbieders in de drie eerstelijnszones (ELZ): ZORA (Zuid Oost Rand Antwerpen), Antwerpen Oost en Antwerpen Zuid.

Het...

Meer lezen