Vormingen

Bijvoorbeeld: 22/10/2021
Bijvoorbeeld: 22/10/2021

CHi-opleiding voor artsen: Bespreekbaar maken van seksuele gezondheid

Georganiseerd door Cédric Hèle instituut

In deze workshop bieden Luc Debaene (huisarts) en Ann Eben (seksuologe) handvaten om het gesprek rond seksuele gezondheid aan te gaan met patiënten, aan de hand van de methodiek 'Onder vier ogen' ontwikkeld door Sensoa.

Doelgroep: arts-specialisten, oncologen, artsen in opleiding....

Meer lezen

Bind-Kracht vorming 'Krachtgericht onthaal'

Georganiseerd door Karel de Grote Hogeschool

>> Tweedaags vormingstraject van Bind-Kracht op dinsdag 16 en 30 november 2021 & dinsdag 15 en 29 maart 2022

- Hoe hou je het hoofd koel en het hart warm? Krachtgericht werken start al bij het onthaal. Het eerste contact via de telefoon of op de dienst...

Meer lezen

Basisvorming Herstel

Georganiseerd door MoreCare

Thomas More organiseert samen met het Netwerk GGZ Kempen een basisvorming rond herstel.

Tijdens deze driedaagse vorming maak je samen met experten en ervaringsdeskundigen kennis met de basisprincipes van herstelgericht werken. Want hoe kan je deze theorie omzetten tot een concrete...

Meer lezen

Webinar ouderenmis(be)handeling: inleiding

Georganiseerd door VLOCO

Naar aanleiding van de Week van de Ouderen organiseert het Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling een webinarreeks over …. ouderenmis(be)handeling.

De Wereldgezondheidsorganisatie stelt dat bijna 1 op 6 van de ouderen slachtoffer is van één of andere vormen van geweld....

Meer lezen

Opleidingen Crisisbeheer in de zorg

Georganiseerd door Zorgnet-Icuro

Crisissen zijn vaak een mentale uitputtingsslag. De verwachtingen van de betrokkenen en de brede samenleving zijn niet min: leidinggevenden worden verondersteld adequaat te handelen en transparant te communiceren wanneer zich een klein of groot incident voordoet. Covid-19 leerde ons dat een...

Meer lezen

CHi-opleiding: communiceren in oncologie - Hasselt (5-daagse)

Georganiseerd door Cédric Hèle instituut

Een inhoudelijk sterke en praktijkgerichte opleiding voor hulpverleners in de oncologie.

Deze biedt:
- praktische en bruikbare handvaten in communicatie
- waardevolle interacties met onco-collega's uit verschillende disciplines
- een gevarieerde lesmethode:...

Meer lezen

Webinar ouderenmis(be)handeling: geheimhoudingsplicht

Georganiseerd door VLOCO

Naar aanleiding van de Week van de Ouderen organiseert het Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling een webinarreeks over …. ouderenmis(be)handeling.

De Wereldgezondheidsorganisatie stelt dat bijna 1 op 6 van de ouderen slachtoffer is van één of andere vormen van geweld....

Meer lezen

Word Lean Expert in Zorg en Welzijn (najaar 2021 - Antwerpen, Vlaams-Brabant + Limburg)

Georganiseerd door Zorgondersteuning vzw

In navolging van de Leanopleidingstrajecten die in 2020 werden georganiseerd, hebben Zorgnet-Icuro en Zorgondersteuning besloten de samenwerking verder te zetten. In deze vierdaagse opleiding worden deelnemers opgeleid tot ‘Lean Expert in Zorg en Welzijn’. Na afloop zijn zij in staat om...

Meer lezen

ONLINE - Topics in de verloskamer en materniteit

Georganiseerd door Hogeschool Vives - Campus Brugge

Ben je een vroedvrouw of een laatstejaarsstudente vroedkunde die zich wil bijscholen of wil je actuele en nieuwe zaken ontdekken? Dan biedt de studiedag jou vorming op maat.

De studiedag is gericht op: Vroedvrouwen werkzaam op materniteit, verloskamer, MIC, neonatologie, zelfstandige...

Meer lezen

Nefrologische Verpleging

Georganiseerd door Odisee Advanced Education

De opleiding Nefrologische verpleging biedt je een volledige visie op de nefrologie, m.b.t. kennis, vaardigheden en attitudes voor de nefrologische verpleegkundige. Je ontdekt hoe je de kwaliteit van zorg kunt waarborgen en verbeteren. Zo kun je beantwoorden aan de meest recente ontwikkelingen...

Meer lezen

Zorgpakket ergonomie

Georganiseerd door MoreCare

Een praktijkgerichte training voor verpleeg- en vroedkundigen (of andere paramedici) die zorg verlenen, verspreid over 3 halve dagen. 91 % van de werknemers in zorgorganisaties kampt met fysieke klachten (musculo skeletale aandoeningen). Wie dagelijks zorgt voor anderen, weet hoe belangrijk het...

Meer lezen

Compressietherapie in de wondzorg

Georganiseerd door Karel de Grote Hogeschool

Kom je regelmatig in contact met zorgvragers die rekwindels aan hebben? Vraag je je soms af waarvoor deze dienen? Ben je benieuwd of dat dat wel de juiste behandeling is, korte of lange rekwindels? Tijdens deze vorming overlopen we kort de theorie en bespreken we de verschillende indicaties voor...

Meer lezen

BelRAI in de praktijk

Georganiseerd door Zorgnetwerk Trento

Hoe aan de slag met BelRAI in het WZC? BelRAI in de praktijk in het woonzorgcentrum. Vertalen van BelRAIgegevens naar doelstellingen en acties. Hoe voedt BelRAI het woon- en zorgplan?

Meer lezen

Studienamiddag: “Dementie, van oorzaak tot ondersteuning”

Georganiseerd door ECD Paradox

Wil jij graag inzicht krijgen hoe dementie medisch in elkaar zit en wat de laatste inzichten zijn? Prof. Dr. Mathieu Vandenbulcke legt het graag op een begrijpelijke manier voor je uit! Daarnaast verwerf je op deze studienamiddag kennis over mild cognitive impairment, de zgn. milde...

Meer lezen
Gespecialiseerde vervolgopleiding palliatieve zorg voor artsen

Gespecialiseerde vervolgopleiding palliatieve zorg voor artsen

Georganiseerd door Palliatieve Zorg Vlaanderen

Wil je jezelf als arts graag meer specialiseren in palliatieve zorg en levenseindezorg in je klinisch werk? Dan brengen wij graag volgende opleiding onder de aandacht.

Deze opleiding is geschikt voor artsen uit alle sectoren die reeds een basiscursus palliatieve zorg volgden. De...

Meer lezen

VVKP Studiedag 2021: Klinische psychologie under review: een blik op heden en toekomst

Georganiseerd door Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen

In 2020 bestond het Tijdschrift Klinische Psychologie vijftig jaar. Dit jaar vieren we het 50-jarig bestaan van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen. Deze jubilea willen we luister bijzetten met een boeiende studiedag, een gezamenlijk initiatief van de redactieraad van het tijdschrift...

Meer lezen

Vlaamse conferentie voor inclusie

Georganiseerd door Verso

Elke werkgever botst wel eens tegen de moeilijke zoektocht naar dé geschikte medewerker aan. En ook voor werkzoekenden vormen de rekruteringprocessen vaak een serieuze drempel. Open Hiring®, een innovatieve rekruteringstechniek zonder sollicitatiegesprek, CV, referentietechniek of interview...

Meer lezen

Lean in het woonzorgcentrum

Georganiseerd door Zorgnetwerk Trento vzw

LEAN IN HET WOONZORGCENTRUM

Om de huidige druk op de zorgbehoefte het hoofd te kunnen bieden, moeten organisaties nog beter kijken naar de interne processen en de effectiviteit en efficiëntie daarvan teneinde klanten, cliënten, bewoners nog beter te kunnen bedienen. Hoe pak je dat het...

Meer lezen

BelRAI in het Oriënterend kortverblijf

Georganiseerd door Zorgnetwerk Trento vzw

Aan de slag met BelRAI in het Oriënterend Kortverblijf. Hoe kan je BelRAI inzetten binnen een Oriënterend kortverblijf?

Korte inhoud van de opleiding:

Van deze halvedagsessie mag je het volgende verwachten:
Je krijgt zicht op hoe de BelRAI-HC kan worden ingevuld in het...

Meer lezen

Zorgethiek in de praktijk

Georganiseerd door Karel de Grote Hogeschool

Hoe kan je een eenvoudig contact herleiden tot een diepere betekenis? Hoe kan je reflecteren over je eigen houding en manier van werken? Tijdens deze vorming gaan we dieper in op deze vragen. We kijken naar de ontwikkeling van de zorgethiek doorheen de tijd en staan stil bij waarom er net nu...

Meer lezen