Vormingen

Bijvoorbeeld: 16/07/2019
Bijvoorbeeld: 16/07/2019

Persoonsgerichte zorgvisie in de praktijk

Georganiseerd door Arteveldehogeschool campus Kantienberg

Ben je soms ook benieuwd hoe collega’s van andere woonzorgcentra hun zorgvisie rondom mensen met dementie vormgeven? Hoe zij met hun team inzetten op de kwaliteit van leven en de beleving van de bewoner?

Tom Kitwood, de grondlegger van deze persoonsgerichte zorgvisie, inspireert al...

Meer lezen

Symposium "Hart op weg naar verbinding in de zorg"

Georganiseerd door Kwaliteit & Veiligheid Maastricht UMC+

Persoonsgerichte zorg doe je samen; bent u juist verbonden? 

Vrijdag 27 september 2019 organiseren het Maastricht UMC+ en het NIAZ een prachtsymposium in Maastricht over persoonsgerichte zorg. Het wordt een programma met de hoofdletter...

Meer lezen

De Loteling, een theatervoorstelling over, gemaakt door en met mensen met jongdementie

Georganiseerd door Het Ventiel

Het Ventiel, de buddywerking voor personen met jongdementie, nodigt u graag uit naar De Loteling, een uniek theaterproject in samenwerking met Het Bataljong.

De voorstelling gaat in première in de Schouwburg van Kortrijk op vrijdag 27 september om 20u15. Andere...

Meer lezen

Minisymposium n.a.v. boek 'De Wetstrijd'

Het symposium wordt georganiseerd naar aanleiding van de uitgave van het boek 'De Wetstrijd' waarin auteur Ivo Uyttendaele het heeft over het verschil tussen ethiek en deontologie, de verouderde patiëntenrechtenwet en een hele boterham over de praktijk van euthanasie in België en...

Meer lezen

Symposium - Patiënt & Zorgverlener: piloot & co-piloot?

Georganiseerd door Kortom vzw

Meer informatie vind je hier.

In de zorg is de kwaliteit van de interpersoonlijke relatie tussen patiënt en zorgverlener essentieel. Wat zijn de kenmerken van een kwalitatieve relatie? Tijdens dit symposium komen...

Meer lezen

Symposium "Noodplanning 3.0"

Georganiseerd door VZW RaCoLi

Het symposium wordt georganiseerd door de vzw RaCoLi.

Het programma van het symposium van dit jaar zal o.a. handelen over:
- Welk zijn de risico's voor de hulpdiensten bij nucleaire incidenten?
- Wat zijn de gevaren van drugslabo's voor interventiediensten?
- Emric...

Meer lezen

PAQS-congres: Making the SHIFT towards higly reliable healthcare

Georganiseerd door PAQS ASBL

Op 3 oktober 2019 organiseert PAQS een groots congres om de bestaande dynamiek in de Brusselse en Waalse gezondheidssector te versterken en om een “high reliability”-zorgsysteem aan te sporen. Internationale experten ...

Meer lezen

Permanente vormingsmodule met getuigschrift: Geestelijke gezondheid bij mensen met verstandelijke beperking en/of autismespectrumstoornis 2019 (Organisator: KU Leuven)

Georganiseerd door KU Leuven Faculteit PPW

Hulpverleners die werkzaam zijn in de zorg voor personen met een verstandelijke beperking en/of autisme spectrumstoornis worden vaak geconfronteerd met gedrags- en psychische problemen bij hun cliënten. Onderzoek toonde aan dat de prevalentie van gedrags- en psychische problemen bij mensen met...

Meer lezen

Assessment in het WZC

Georganiseerd door Arteveldehogeschool campus Kantienberg

Werk jij als ergotherapeut in een WZC en wil je je ergotherapeutisch handelen nog meer ondersteunen door gebruik te maken van bruikbaar assessment? Ben je ook benieuwd hoe je nog meer zicht kan krijgen op de cognitieve mogelijkheden, het gedrag, het valrisico en de kwaliteit van leven van de...

Meer lezen

Dialogen rond dementie 2019 (Organisator: ECD Paradox)

Georganiseerd door ECD Paradox

Over de middag samen met collega’s stilstaan bij de zorgrelatie tussen zorgvrager en zorgverlener aan de hand van een vooraf bepaald thema; dat is het concept van de dialogen rond dementie.

Thema’s:
• 28 maart 2019: Hoe gaan we om met familie van personen met dementie?
•...

Meer lezen

'Hoe haal je het in je hoofd?' - PZ Duffel wordt UPC Duffel

Georganiseerd door PZ Duffel

PZ Duffel wordt UPC Duffel. Daar hoort een academische zitting bij op 4 oktober 2019.

Het Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel en het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) tekenden op 25 januari 2011 een samenwerkingsovereenkomst en werden vervolgens erkend als...

Meer lezen

Leer- en coachingstraject 'Cultuursensitieve zorg' (Organisator: VIVO vzw)

Georganiseerd door VIVO vzw

Een visie op cultuursensitieve zorg, waarom is dat nodig? Mijn organisatie staat open voor mensen met een migratieachtergrond. Waarom zien we ze dan niet? Hoe kan je medewerkers versterken om hulpverlening te bieden aan cliënten met een migratieachtergrond?

Herkenbare vragen voor jou?...

Meer lezen

CHi-opleiding: Communicatietraining voor artsen: 'Slechtnieuwsgesprekken met kankerpatiënten en hun naasten, een continue uitdaging'

Georganiseerd door Cédric Hèle instituut

In de zorg voor kankerpatiënten worden artsen vaak geconfronteerd met gesprekken waarin ze slecht nieuws dienen te brengen. Niet enkel bij diagnose, maar ook in gesprekken nadien. Met deze training willen we artsen ondersteunen bij deze uitdaging.

De eerste avond worden een aantal...

Meer lezen

Studiedag Vlaamse Ergonomie Vereniging

Georganiseerd door Vlaamse Ergonomie Vereniging

Op 08 oktober houdt VerV zijn Ergoday zorg waarbij gezonde medewerkers centraal staan. In de voormiddag staan plenaire sessies op het programma die het belang van ergonomie in de zorg duidelijk maken. In de namiddag zijn er vijf workshops waarin praktijk gedemonstreerd en geoefend wordt. Het...

Meer lezen

Van onmacht naar impact. Hulpverlening aan multi-probleemgezinnen

Georganiseerd door KdG

De relatie tussen hulpvrager en hulpverlener is essentieel voor een effectieve hulpverlening. Gevoelens van wantrouwen, maatschappelijke en organisatorische druk bemoeilijken vaak de opbouw van een vertrouwensrelatie. Dit leidt vaak tot teleurstelling en machteloosheid bij hulpverleners....

Meer lezen

Opleiding gezondheidseconomie EMS

Georganiseerd door Odisee Hogeschool

In oktober 2019 start opnieuw een unieke opleiding Gezondheidseconomie van EHSAL Management School (EMS) die actoren uit de gezondheidszorg een breed inzicht biedt in de algemene gezondheidseconomie en in de gezondheidseconomische evaluatie.

Deze “expert class” loopt...

Meer lezen

Studiedag voorlezen aan ouderen (15/10)

Georganiseerd door Linc vzw

Dit jaar vallen Voorleesweek en Ouderenweek samen van 16 tot 24 november. Voor Linc-vzw de gelegenheid om de kracht van voorlezen aan - de zeer diverse groep - 'ouderen' in de verf te zetten. Daarom organiseren ze samen met Iedereen Leest een studiedag ‘Voorlezen aan...

Meer lezen

Ervaringen en noden van ouders van een suïcidaal kind. Hoe ouders betrekken en ondersteunen in het zorgtraject van een suïcidaal kind?

Georganiseerd door Kenniscentrum gezinswetenschappen

De zorg voor een suïcidaal kind betekent vaak een uitputtingsslag voor ouders met negatieve impact op zowat alle levensdomeinen. Ouders kunnen een beschermende rol spelen, maar ze weten vaak niet hoe ze deze problematiek kunnen herkennen en hoe ze er best mee omgaan. Ze hebben veel vragen over...

Meer lezen

Ervaringen en noden van ouders van een suïcidaal kind. Hoe ouders betrekken en ondersteunen in het zorgtraject van een suïcidaal kind?

Georganiseerd door Zorgnet-Icuro

De zorg voor een suïcidaal kind betekent vaak een uitputtingsslag voor ouders met negatieve impact op zowat alle levensdomeinen. Ouders kunnen een beschermende rol spelen, maar ze weten vaak niet hoe ze deze problematiek kunnen herkennen en hoe ze er best mee omgaan. Ze hebben veel vragen over...

Meer lezen

16de Vlaams Congres Palliatieve Zorg: gevoelens in de laatste levensfase

Georganiseerd door Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw

Het is weer zo ver! Het programma van het 16de Vlaams Congres Palliatieve Zorg is bekend en de inschrijvingen zijn van start gegaan. Het thema dit jaar is: gevoelens in de laatste levensfase. Het congres is een samenwerking met de netwerken palliatieve zorg in West-Vlaanderen en...

Meer lezen