Vormingen

Bijvoorbeeld: 17/12/2018

Bijvoorbeeld: 17/12/2018

Studiedag Innovatie met focus op tiltechniek en ergonomie, specifieke apparatuur en materiaal in geriatrie (Postgraduaat Ouderenzorg)

dag 2 - module 3

Mevr, P. Van Vooren, Odisee

 

 

Wanneer? 01/02/2019
Waar? Odisee Campus Dirk Martens, Kwalestraat 154, 9320 Aalst

Deze studiedag is een organisatie van Context, het centrum voor relatie- en gezinstherapie van het UPC KU Leuven en Kinderen uit de Knel Vlaanderen.

Programma 

In conflictueuze scheidingen zien we dat zowel ouders als kinderen, hun netwerk en de betrokken hulpverleners kwetsuren oplopen. Deze studiedag zoemt in op die complexiteit. Je denkt erin na hoe je, als betrokken therapeut, kan blijven zorgen voor die gescheiden gezinnen en hun netwerk, en ook voor jezelf. Studiedag met Justine van Lawick, Lieve Cottyn, Willem Beckers,...

Wanneer? 01/02/2019
Waar? Congrescentrum UPC KU Leuven Leuvensesteenweg 517 3070 Kortenberg

Professionals in de zorg vinden het niet altijd gemakkelijk om gepast te reageren op opmerkingen, kritiek en klachten van familieleden. Als ze geconfronteerd worden met kritiek die volgens hen terecht is, dan kunnen hulpverleners deze meestal goed hanteren. Anders is het als er kritiek wordt geuit die in de ogen van de professional onterecht is of als de kritiek voortkomt uit een visie op zorg of begeleiding die haaks staat op die van de instelling. Ook de wijze waarop de kritiek geuit wordt speelt een grote rol. Soms komt het tot confrontaties die de hulpverlener erg aangrijpen en die...

Wanneer? 01/02/2019
Waar? Zaal Isala, Engelenburcht, Kruineikestraat 5, 3150 Tildonk

VIVO lanceert twee keer per jaar een vormingsaanbod over actuele HR-thema's.
Deze zijn volledig op maat van social-profitorganisaties.

Een overzicht van de opleidingstitels die in het voorjaar van 2019 doorgaan:

Wanneer? 01/02/2019 tot 28/06/2019
Waar? Verschillende Vlaamse provincies

Tijdens deze studiedag gaan we na hoe pijn wondgenezing beïnvloedt. De diverse vormen van pijn die je als wondverpleegkundige kan ontmoeten, worden toegelicht evenals de verschillende wijzen om bij de patiënt verlichting te brengen. Verbandmiddelen, benadering van wonden en actieve pijnbestrijding maken deel uit van deze bijscholing. 

PROGRAMMA

 • Diverse vormen van pijn bij wondzorg
 • Invloed van pijn op het wondgenezingsproces
 • Pijnverlichting
 • Verbanden
 • Actieve pijnbestrijding

Voor...

Wanneer? 05/02/2019
Waar? Odisee-Campus Sint-Niklaas, Hospitaalstraat 23, 9100 Sint-Niklaas

Het Cédric Hèle instituut vzw (CHi) wordt sinds 2010 via het Kankerplan van de overheid aangesteld om jaarlijks te voorzien in een gratis opleiding communicatie van 150 professionelen werkzaam in de oncologische zorgprogramma's.

De opleiding 'afstand en nabijheid' is een verdiepende module die verder bouwt op de basisopleiding 'communiceren in oncologie'.

Er werd een inhoudelijk sterke en praktijkgerichte module ontwikkeld. Deze biedt:
 - praktische en bruikbare handvaten in communicatie
 - waardevolle interacties met onco-collega's uit...

Wanneer? 05/02/2019, 19/02/2019, 12/03/2019, 26/03/2019, 02/04/2019
Waar? De Lindepoort Begijnenstraat 18 2800 Mechelen

Onze maatschappij bestaat uit personen met diverse etnische en culturele achtergronden, mensen die verschillende talen spreken, eigen gebruiken en tradities hanteren en een eigen geloofsbelevenis hebben.
Dit is de nieuwe realiteit van ons dagelijks leven en dit weerspiegelt zich ook in de zorg.

Patiënten, cliënten, zorgverleners botsen vaak op verschillen. Ze zijn soms letterlijk vreemden voor elkaar. De wederzijdse onbekendheid is vaak oorzaak van gevoelens van ergernis en frustratie, onzekerheid, angst. De beleving van ziekte en gezondheid, het omgaan met voorschriften...

Wanneer? 07/02/2019
Waar? Vormingscentrum Hivset, Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

Zorg onder druk: over zelfzorg en ethiek
Omdat goede zorg maar kan wanneer zorgverleners niet in de verdrukking komen... 

Programma

Dag 1: donderdag 7 februari 2019
De maakbaarheid voorbij

Omgaan met hulpvragen: ethische kijk op het beheersingsdenken - zingevende gespreksvoering: helpen als er geen oplossingen zijn

Dag 2: donderdag 21 februari 2019
Zorgdragers zijn ook maar mensen

Ethiek van Lambik: kleine ondeugden als hefboom voor goede...

Wanneer? 07/02/2019 tot 04/04/2019
Waar? Odisee Campus Sint-Niklaas, Hospitaalstraat 23, 9100 Sint-Niklaas

Als je met vrijwilligers werkt, kan je met kleine gebaren veel waardering tonen. Waardering uit zich ook in iets moeilijkere zaken, zoals het voeren van een waarderingsgesprek met je vrijwilliger. Maar soms wordt het nog moeilijker en is een gesprek over knelpunten nodig.
Als er bijvoorbeeld problemen zijn met een vrijwilliger op de werkvloer, als je een vrijwilliger wil aanspreken op zijn/haar werkpunten of – in extremis – als een exitgesprek de enige uitweg is. Een lastige taak, maar wel deel van je job.

Vandaar organiseert Present vzw een vormingsdag rond '...

Wanneer? 07/02/2019, 19/02/2019, 22/02/2019, 19/03/2019, 29/03/2019
Waar? 7 februari: Jeugdherberg De Blauwput, Martelarenlaan 11, Leuven // 19 februari: PCS, Tulpinstraat 75, Hasselt // 22 februari: Clemenspoort, Overwale 3, Gent // 19 maart: TPC, Groenenborgerlaan 149, Antwerpen // 29 maart: Wereldhuis, Cichoreistraat, Roeselare

Studiedag Veranderingsmanagement en kwaliteitszorg - good practices (Postgraduaat Ouderenzorg)

dag 3 - module 3

Mr. R. Van de Wygaert, Zorgnet-Icuro

 

Wanneer? 08/02/2019
Waar? Odisee Campus Dirk Martens, Kwalestraat 154, 9320 Aalst

Studiedag EBN - onderzoeksmethodologie in ouderenzorg (Postgraduaat Ouderenzorg)

dag 4 - module 3

Mevr. K. Pletinckx, Odisee

Wanneer? 15/02/2019
Waar? Odisee Campus Dirk Martens Kwalestraat 154 9320 Aalst

Graag stellen we u de opleiding 'Management en Leadership voor artsen 2019-2020' voor, die van start gaat op 16 februari 2019. De cursus gaat door op 6 zaterdagen en loopt over een periode van 18 maanden.

Artsen die een managementuitdaging aangaan, zijn vanuit hun basisopleiding tot arts-specialist momenteel onvoldoende geschoold. In deze opleiding worden de basisprincipes van ziekenhuismanagement en de uitdagingen van leidinggeven en leiding nemen toegelicht en besproken.

Deze zesdaagse opleiding moet de arts-manager van de toekomst klaarstomen om met...

Wanneer? 16/02/2019
Waar? Park Inn Hotel Leuven en NH Hotel Gent Sint-Pieters

Studiedag Technologie in de zorg (Postgraduaat Ouderenzorg)

domotica, robotica, ...

dag 5 - module 3

Mevr. S. De Muynck,Odisee

Mevr. H. Vanderper, Odisee

Wanneer? 22/02/2019
Waar? Odisee Campus Gent, Gebroeders de Smetstraat 1, 9000 Gent

Zorg en Gezondheid organiseert op donderdag 28 februari 2019 de studiedag 'Bedankt voor uw klacht! Bewonersgericht omgaan met klachten in het woonzorgcentrum'.

Tijdens de studiedag ligt de focus op de interne klachtenbehandeling in woonzorgcentra. We belichten kort de procedures, woonzorgcentra delen hun ervaringen rond behandelde klachten, we gaan dieper in op de aanwezigheid van verschillende perspectieven in voorzieningen en er worden - a.d.h.v. verscheidene praktijkvoorbeelden - concrete handvatten aangereikt die kunnen bijdragen tot de...

Wanneer? 28/02/2019
Waar? Virginie Lovelinggebouw (VAC) in Gent, vlakbij het station Gent-Sint-Pieters (raadpleeg hier ligging en bereikbaarheid)

Studiedag Agefriendly cities (Postgraduaat Ouderenzorg)

dag 6 - module 3

Mevr. E. Van Opstal, Stad Aalst

Mr. V. De Tandt, Stad Aalst

Wanneer? 01/03/2019
Waar? Odisee Campus Dirk Martens, Kwalestraat 154, 9320 Aalst

Situering

Begeleiden van kinderen, jongeren en hun ouders in hun zoektocht naar juiste voedingsgewoonten is een grote uitdaging voor alle voedings-en dieetkundigen.
Deze opleiding biedt handvaten en methodieken om professionelen te ondersteunen in hun opdracht.
Het programma werd ontwikkeld door docenten van de professionele bachelor voedings- en dieetkunde van Odisee Hogeschool, Thomas More en de KHLeuven en werd afgetoetst binnen het werkveld. Het is wetenschappelijk onderbouwd en praktijkgericht. 
Deze opleiding...

Wanneer? 14/03/2019 tot 16/05/2019
Waar? Odisee Hogeschool, Technologiecampus Gent, Gebr. De Smetstraat 1, 9000 Gent

Nieuwe inzichten in de wondzorg: wondzorg anders bekeken

SITUERING

Hoe helen wonden echt? Is klasseren zinvol? Nieuwe inzichten m.b.t. wondbehandeling en wondontsmetting worden behandeld en besproken.

Programma

De opleiding wordt gespreid over twee halve lesdagen.

Programma dag 1:

 • Hoe helen wonden en hoe kunnen we hierop ingrijpen?
 • Welke producten bestaan er en wat is hun werking?
 • Wat gebeurt er met wonden als je ze aanraakt?
 • Praktijksituaties.

Programma...

Wanneer? 14/03/2019 tot 28/03/2019
Waar? Odisee - Campus Aalst, Kwalestraat 154, 9320 Aalst

Hoe helen wonden echt? Is klasseren zinvol? Nieuwe inzichten m.b.t. wondbehandeling en wondontsmetting worden behandeld en besproken.

De opleiding wordt gespreid over twee halve lesdagen.

Programma dag 1:

 • Hoe helen wonden en hoe kunnen we hierop ingrijpen?
 • Welke producten bestaan er en wat is hun werking?
 • Wat gebeurt er met wonden als je ze aanraakt?
 • Praktijksituaties.

Programma dag 2:

 • Hoe ziet een wondzorgprotocol eruit?
 • Welke kennis is...
Wanneer? 14/03/2019, 28/03/2019
Waar? Odisee-Campus Aalst, Kwalestraat 154, 9320 Aalst

Studiedag Intergenerationele projecten (Postgraduaat Ouderenzorg)

dag 7 - module 3

Mr. G. Vermaerke, VBS Vinkt

Mevr. J. Van de Velde, WZC Sint-Franciscus Vinkt

Wanneer? 15/03/2019
Waar? Odisee Campus Dirk Martens, Kwalestraat 154, 9320 Aalst

2-daagse bijscholing (23 en 30 april 2019) rond preventie en behandeling van decubitus.
De nieuw richtlijnen inzake preventie en behandeling van de decubituswonden worden tijdens deze cursus opgehelderd en toegelicht door enkele van de auteurs.

Voor meer informatie, klik hier.

Wanneer? 23/04/2019, 30/04/2019
Waar? Odisee-Campus Sint-Niklaas, Hospitaalstraat 23, 9100 Sint-Niklaas