Vormingen

Bijvoorbeeld: 25/04/2019
Bijvoorbeeld: 25/04/2019

Leergang kleinschalig genormaliseerd wonen… naar een kwaliteitsvolle dementiezorg

Leergang kleinschalig genormaliseerd wonen… naar een kwaliteitsvolle dementiezorg

“Op zoek naar praktijkvertaling van principes van kleinschalig, genormaliseerd wonen op maat van personen met dementie”

Inhoud ...

Meer lezen

Studiedag Wondzorg: Oncologische Wondzorg (Organisator: Odisee)

Studiedag Wondzorg: oncologische wondzorg

SITUERING

In de gezondheidszorg wordt u als verpleegkundige regelmatig geconfronteerd met uitgebreide wondzorg doordat patiënten meer en meer ambulant behandeld worden in het ziekenhuis en/...

Meer lezen

Vorming Krachtgerichte methoden (Organisator: Bind-Kracht)

Cliënten krijgen heel wat vragen over hun leefsituatie. Hoe kan je hun complex levensverhaal gericht en respectvol bevragen? Hoe vermijd je dat dit een koel verhoor wordt? Hoe maak je er een ondersteunende, inzichtbiedende dialoog van? Hoe kan je evoluties zichtbaar maken en taal geven?

... Meer lezen

3-daagse opleiding van ME-TA: Economische evaluaties van medische interventies

Er is een grote vraag naar economische evaluaties van medische interventies. Kennis over dit domein is belangrijk vanaf het opzetten van klinische studies tot en met het indienen en evalueren van een terugbetalingsdossier. Om studies correct te kunnen opzetten/uitvoeren en analyses met de juiste...

Meer lezen

INTERNATIONAAL CONGRES ROND HERSTELGERICHT WERKEN (organisatie: Icoba)

Op 15, 16 en 17 mei 2019 staat het te gebeuren. Dan strijkt het IIRP – met in haar kielzog tal van internationale denkers en doeners in herstelgericht werken – neer in Kortrijk voor drie dagen volle bak inspiratie. Dat wil jij uiteraard niet missen.

Hoe overtuig je je baas dat je er...

Meer lezen

Studiedag Angst!? Bouwen aan vertrouwen (Organisator: Arteveldehogeschool)

Angst kan mensen vastzetten in diep wantrouwen, onveiligheidsgevoelens, stress, faalangst. Media vergroten de angst uit. Angst kan een stoornis worden: hyperventilatie, paniekaanvallen, smetvrees ... Samenleven en werken vanuit vertrouwen. Kinderen opvoeden vanuit vertrouwen. Gezondheidszorg...

Meer lezen

Dagsymposium "Dagbehandeling in de ggz - een waardige partner binnen een hersteltraject". Praktijk / tendensen / uitdagingen (Organisator: PZ Heilig Hart Ieper)

De vermaatschappelijking van zorg blijft zich binnen ‘Kwadraat’, het nieuwe netwerk geestelijke gezondheid Midden-West-Vlaanderen verder ontrollen.
Een goed uitgebouwde dagbehandeling als alternatief voor een residentiële opname of als vervolg daarvan, is een belangrijke pijler, en heeft...

Meer lezen

Vorming Krachtgericht onthaal (Organisator: Bind-Kracht)

Krachtgericht werken start al bij het onthaal. Het eerste contact via de telefoon of op de dienst bepaalt de verdere hulpverleningsrelatie. Dat korte moment beïnvloedt het vertrouwen dat de cliënt heeft in de organisatie en haar medewerkers. Hulpvragers onthalen is een uitdagende opdracht....

Meer lezen

Vormingsnamiddag “Omgang en communicatie met familie van personen met dementie” (Organisator: ECD Paradox)

Dementie is een ingrijpende ziekte, niet alleen voor de persoon zelf maar ook voor zijn of haar familie of mantelzorgers. Familie of mantelzorgers worden meer en meer gezien als een partner in de zorg voor personen met dementie. Vaak gaat deze samenwerking goed, maar soms zitten we met vragen...

Meer lezen

De Avonden – Introductie tot de basisconcepten uit de verschillende therapeutische stromingen (Organisator: PC Gent-Sleidinge)

De Avonden – Introductie tot de basisconcepten

De Avonden zijn opgevat als een toegankelijke vorming waar toch diepgaand op een aantal basisconcepten uit de verschillende therapeutische stromingen wordt ingegaan.
Deze reeks belichten de sprekers, telkens één...

Meer lezen

Medisch-ethisch colloquium ‘Morele stress… Help wat moet ik nu doen?’ (Organisator: vzw Emmaüs)

Morele stress... Dat vreselijke gevoel wanneer je de goede zorg die je zou willen geven, niet kan geven. De realiteit botst met je waarden en visies. Je bent niet alleen. Morele stess leeft binnen de zorg.

Professor Ignaas Devisch neemt je op het medisch-ethisch colloquium mee in een...

Meer lezen

Opgroeien en opvoeden in armoede (Organisator: Bind-Kracht)

De kinderarmoede in België is hoog. Steeds meer kinderen groeien op in gezinnen in armoede. Hun ouders willen er alles aan doen om hen een betere toekomst te geven.

Hoe kijk jij als begeleider naar die leefsituatie? Hoe ga je met deze kwetsbare gezinnen aan de slag? Hoe versterk je...

Meer lezen

Studiedag Optimale zorg voor onze ouderen: dat doen we samen! (Organisator: Arteveldehogeschool)

Samen werken, samen overleggen en betrokken zorg op maat verlenen, het klinkt intussen zo vanzelfsprekend. Maar is het dat ook? Weet jij precies welke zorg jouw collega’s bieden? Is in jouw organisatie echte samenwerking en zorg op maat van de oudere zorgvrager evident?

De opleidingen...

Meer lezen

Crew Resource Management in de gezondheidszorg (Organisator: Karel de Grote Hogeschool)

De 2de CRM studiedag van ons Expertisecentrum Zorgstroom zet opnieuw teamwerk in de kijker en legt ditmaal de focus op het onderzoek It’s time to talk!, team zelfdebriefing als methode om teamwerk te verbeteren. We bespreken graag met jullie de resultaten van dit onderzoeksproject. Daarnaast...

Meer lezen

Bij- en nascholing ‘Geweldloze en verbindende communicatie 18-19' (Organisator: Erasmushogeschool Brussel)

Na het succes vorig jaar van de bijscholing Verbindende Communicatie, gegeven door docente Lucie De Meyst, biedt de Erasmushogeschool Brussel dit academiejaar opnieuw deze training aan.

De geweldloze communicatiemethode van Marshall Rosenberg is een zeer...

Meer lezen

Symposium Genetica: wat betekent dat voor de patiënt, de ziekteverzekering en de samenleving?

De kennis van de menselijke genetica ontwikkelt zich razendsnel. Dit is zonder twijfel een hoopvolle ontwikkeling als het leidt tot betere diagnoses en behandelingen van ziekten. Maar de genetica stelt ons ook voor nieuwe vragen en dilemma’s. Willen we alles weten over onze...

Meer lezen

Save the date: Studiedag 'De sofa in herstel' (Organisator: PC Gent-Sleidinge)

De sofa in herstel: studiedag over therapie, herstel en verbinding

Er lijkt een spanningsveld te zijn ontstaan in de psychiatrie tussen de psychotherapie en de herstelbeweging, waarin een aantal kritische vragen of bedenkingen verschijnen over de werkzaamheid van deze...

Meer lezen

Verso: Een versnelling hoger richting goed bestuur

Een sociale onderneming die zich wil voorbereiden op de maatschappelijke uitdagingen van morgen, doet er goed aan om ook haar bestuurlijke slagkracht tegen het licht te houden. Wil je de principes van goed bestuur vertalen in je werking? Ben je op zoek naar de juiste ondersteuning...

Meer lezen

Studiedag Ouderenzorg - BBK-T - Agefriendly cities (Organisator: Odisee)

Studiedag Ouderenzorg

Studiedag in het kader van het behoud van de bijzondere beroepsbekwaamheid

- Agefriendly cities. 

De studiedag richt zich in eerste instantie tot verpleegkundigen in de ouderenzorg in functie van het behoud van...

Meer lezen

Studiedagen Ouderenzorg - Bijscholingsdagen behoud BBK-T (Organisator: Odisee)

Studiedagen Ouderenzorg

Bijscholingsdagen Behoud BBK-T

De studiedagen richten zich in eerste instantie tot verpleegkundigen in de ouderenzorg in functie van het behoud van hun beroepsbekwaameid of -titel (BBT). Ook andere verpleegkundigen...

Meer lezen