Vormingen

Bijvoorbeeld: 13/08/2020
Bijvoorbeeld: 13/08/2020

Groeilabz: Bootcamp 'Financieel management als sleutel tot sociaal ondernemerschap' (Leuven)

Georganiseerd door Verso

Waarom neem je deel?

Innovatieve financieringsvormen binnen sociale ondernemingen (bv. vraaggestuurde financiering, hybridisering, pay-for-succesmethoden zoals social impact bonds) maken dat jij als (financieel) verantwoordelijke van een sociale onderneming een kennissprong moet...

Meer lezen

Radioprotectie

Georganiseerd door Odisee

SITUERING

Werken met ioniserende stralen is niet zonder gevaar. Een basiskennis om je eigen veiligheid én die van de patiënt te waarborgen is dan ook onontbeerlijk. De permanente vorming ‘Radioprotectie’ en ‘Nucleaire geneeskunde en radiotherapie’ beantwoordt aan de criteria die...

Meer lezen

Specialisatiedag Wondzorg

Georganiseerd door Odisee

SITUERING

Wonden zijn gemeenschappelijke problemen voor mensen wereldwijd. Zonder de juiste behandeling kunnen ze tot significante invaliditeit leiden. Een goed begrip van de fundamentele wondzorgprincipes zal je helpen om jouw patiënten zo snel mogelijk te genezen met het beste...

Meer lezen

Groeilabz: Bootcamp 'Impact voor de durvers!' (Gent)

Georganiseerd door Verso

Waarom neem je deel?

Bezig zijn met maatschappelijke impact is voor durvers. Het is durven kijken naar wat jouw activiteit, organisatie, netwerk bedoeld én onbedoeld, zichtbaar en onzichtbaar teweegbrengt. Het is durven vragen stellen over het gewenste resultaat van wat je...

Meer lezen

Smartcare 2020

Georganiseerd door Pyxicare

12:00 - Ontvangst met netwerklunch

  • FoyeR4

13:30 - Keynote door Prof. Dr. Veronique Boscart, RIA Research Institute for Ageing, Conestoga College, University of Waterloo, Ontario, Canada

  • ...
Meer lezen

Sorrybox 2.0: eenvoudige manieren om met JONGEREN te werken rond probleemgedrag en herstel na conflict

Georganiseerd door Vivo vzw - Icoba

Kosteloze Icoba vorming

Doelstellingen:

Je ontwikkelt inzichten in concrete werkvormen om met kinderen/jongeren en hun begeleiders te werken rond het herstellen van conflicten. Je leert verschil maken tussen een sanctiebeleid en een “...

Meer lezen

Invloed, dé motor van leiderschap. Residentiële cursus voor verpleegkundig directeurs

Georganiseerd door Academisch Centrum voor Verpleeg- en Vroedkunde (AccentVV)

De verpleegkundige directie bekleedt een unieke positie op vlak van kwaliteit van zorg. Hij of zij stuurt de grootste groep professionals in de zorg aan en is bovendien gemachtigd om op interne en externe beleidsorganen de aandacht voor kwalitatieve zorg hoog te houden. Dit vraagt het...

Meer lezen

Verbinding: de sleutel tot een enthousiast en effectief team!

Georganiseerd door Zorg-Saam vzw

Verbindende communicatie voor leidinggevenden in de zorg

Als leidinggevende sta je voor de uitdaging om je team te coachen en te ondersteunen. Hoe kan je ervoor zorgen dat je medewerkers in hun kracht staan en het beste van zichzelf geven? Dat zij met enthousiasme komen werken en ook...

Meer lezen

Kids’ Skills en Mission Impossible. Gedragsproblemen overwinnen door het leren van nieuwe vaardigheden

Georganiseerd door Vivo vzw - Icoba

Kosteloze Icoba-Via-5 vorming

DOELSTELLINGEN

• Zicht krijgen op alle ingrediënten van gedragsverandering bij kinderen en jongeren.
• Kinderen en jongeren leren begeleiden op basis van de methode Kids' Skills en Mission Possible....

Meer lezen

Bioritme en nachtwerk

Georganiseerd door Zorg-Saam vzw

Op zoek naar een gezond ritme. Er zijn in een mensenleven veel ritmes die ons beïnvloeden: het wisselen van de seizoenen, de verschillende levensfasen, de hersengolf patronen, de spijsverteringscyclus, de menstruatiecyclus, en het dag en nacht ritme.

Deze ritmes hebben op verschillende...

Meer lezen

CHi: Research Day: Privacyregelgeving en de rol van de ethische commissie bij onderzoek in de psychosociale oncologie

Georganiseerd door CHi vzw

Het Cédric Hèle instituut organiseert in samenwerking met de werkgroep wetenschappelijk onderzoek de tweede 'Research Day in de psychosociale oncologie' op vrijdag 30 oktober 2020, in Mechelen.

Centraal tijdens deze dag staan de privacyregelgeving en de rol van de ethische commissie...

Meer lezen

Blijf in verbinding met jezelf in lastige situaties en moeilijke gesprekken

Georganiseerd door Vivo vzw - Icoba

 Kosteloze Icoba - via5 vorming

DOELSTELLINGEN

Respectvol leren reageren met doeltreffende communicatie, rekening houdend met jezelf en de ander. Deelnemers ontdekken op eigen tempo hun sterktes en valkuilen. Met hartcoherentie jezelf...

Meer lezen

Snel en efficiënt spanning loslaten met TRE. Zelfzorg in functie van herstel

Georganiseerd door Vivo vzw - Icoba

Kosteloze Icoba vorming

Doelstellingen:

- Kennis maken met een concrete zelfhulpmethode waardoor je snel en efficiënt spanning kan loslaten en zo rust en ontspanning kan terugvinden.
- Ontdekken hoe je deze oefeningen voor eigen...

Meer lezen

Zelfzorg

Georganiseerd door Vivo vzw - Icoba

Kosteloze vorming Icoba-Via5

PROGRAMMA EN DOELSTELLINGEN

In de opleiding:
- krijg je inzicht in stress. Wat is het wel en wat is het niet? Wat doet stress met mij? En hoe herken ik stress bij mezelf en bij anderen? Wat is de invloed...

Meer lezen

Omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag in de zorg bij ouderen

Georganiseerd door Zorg-Saam vzw

Moeilijk hanteerbaar gedrag is een verzamelnaam voor vele verschillende vormen van gedrag waarmee je in de zorg te maken kan krijgen. Dit gedrag levert stress op bij de cliënt, de omgeving en de zorgverleners. Daarom is het belangrijk om dit gedrag zo goed mogelijk trachten te begrijpen. De...

Meer lezen

Lerend netwerk ethiek in de zorg: graadmeters voor een ethisch verantwoorde zorgorganisatie

Georganiseerd door Vormingscentrum HIVSET

De lancering van de nieuwe langlopende opleiding 'Referentiepersoon Ethiek' is een schot in de roos, het succes ervan werd al snel duidelijk. Met dit aanbod spelen we in op de groeiende interesse bij zorgprofessionals en managers, voor good practices omtrent ethiek in zorg. De eerste cursisten...

Meer lezen

Lerend netwerk 'Werken met “goesting” in wendbare organisaties'

Georganiseerd door Verso

Waarom neem je deel?

Heeft jouw organisatie reeds stappen gezet in Anders Organiseren of heb je reeds een bootcamp Innovatieve arbeidsorganisatie voor beginners gevolgd? Ben je overtuigd dat innovatieve arbeidsorganisatie een evenwicht zoeken is tussen...

Meer lezen

Verbindende communicatie voor medewerkers in de zorg

Georganiseerd door Zorg-Saam vzw

Werken in de zorg is niet altijd evident. We zetten ons in voor cliënten of patiënten die zich in een moeilijke situatie bevinden. En vaak werken we hiervoor nauw samen met collega’s. Soms raken we in conflict met de hulpvrager of diens familie, soms zelfs met collega’s. Of we blijven zelf...

Meer lezen

CHi-opleiding: Neveneffecten bij en na kanker (1): pijn

Georganiseerd door Cédric Hèle Instituut

Deze opleiding is bedoeld voor psychologen werkzaam met patiënten met kanker. Pijn is een van de meest ernstige neveneffecten waarmee deze patiënten geconfronteerd worden. Het is een veel voorkomend verschijnsel bij kanker, tijdens de diagnose, behandeling of daarna. Vaak verdwijnt de pijn na...

Meer lezen

Nachtrust bij dementie

Georganiseerd door Zorg-Saam vzw

Midden in de nacht beginnen stofzuigen, onrustig roepen en dwalen, een wandelingetje in het maanlicht, andere bewoners wekken ...Veel mantelzorgers en zorgverleners beschrijven nachtelijke onrust thuis of in een residentie als een heel zware belasting Ook de persoon zelf ervaart ongemak als het...

Meer lezen