Vormingen

Bijvoorbeeld: 21/08/2019
Bijvoorbeeld: 21/08/2019

RVK Wondzorg (basismodule Postgraduaat Wondzorg) (Organisator: Odisee)

Georganiseerd door Odisee Hogeschool

RVK Wondzorg (basismodule Postgraduaat Wondzorg)

Dit postgraduaat loopt in samenwerking met het Centrum voor Nascholing en Posthogeschoolvorming (CNPV) en leidt op tot verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de wondzorg.

Het programma omvat een...

Meer lezen

Studiedag Globaal Plan Ervaringsdeskundigheid

Georganiseerd door Steunpunt Geestelijke Gezondheid vzw

Na 15 maanden werkzaamheden is het Globaal Plan Ervaringsdeskundigheid (GPE) tot stand gekomen. Het werd een document van 29 bladzijden waaraan 73 mensen uit 35 organisaties hebben bijgedragen. 
Vanuit een herstelvisie werden de kernelementen van ervaringsdeskundigheid...

Meer lezen

Succesvolle innovatieve woonzorgvormen in Vlaanderen

Georganiseerd door Uitgeverij Politeia

De woonzorg voor zorgbehoevende personen zal in de komende jaren grondige veranderingen ondergaan: we hebben het terugdringen van de overheid, er is een nieuw beleid dat focust op zo lang mogelijk thuis wonen, de persoonsvolgende financiering is uitgerold, enzovoort.

Een andere...

Meer lezen

Dialoog over dementie - thema "Samen onder één dak." - Nadenken over leefgroepwerking

Georganiseerd door ECD Meander

Jaarlijks organiseert ECD Meander 4 dialogen van 2 uur om je de kans te bieden om samen met andere professionelen na te denken over de zorg voor personen met dementie. De nadruk logt vooral op uitwisseling tussen collega's zorgverleners. De uitwisseling wordt begeleid door een medewerker van het...

Meer lezen

Persoonsgerichte zorgvisie in de praktijk

Georganiseerd door Arteveldehogeschool campus Kantienberg

Ben je soms ook benieuwd hoe collega’s van andere woonzorgcentra hun zorgvisie rondom mensen met dementie vormgeven? Hoe zij met hun team inzetten op de kwaliteit van leven en de beleving van de bewoner?

Tom Kitwood, de grondlegger van deze persoonsgerichte zorgvisie, inspireert al...

Meer lezen

Symposium "Hart op weg naar verbinding in de zorg"

Georganiseerd door Kwaliteit & Veiligheid Maastricht UMC+

Persoonsgerichte zorg doe je samen; bent u juist verbonden? 

Vrijdag 27 september 2019 organiseren het Maastricht UMC+ en het NIAZ een prachtsymposium in Maastricht over persoonsgerichte zorg. Het wordt een programma met de hoofdletter...

Meer lezen

E-health in de klinische praktijk: 'hype of hulp?'

Georganiseerd door Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen

De maatschappij digitaliseert in snel tempo. 

Onze levens spelen zich steeds meer online af, virtuele relaties bestaan naast reële relaties, technologische toepassingen vergezellen vanzelfsprekend ons doen en laten. 

De toegang tot informatie is nagenoeg onbeperkt...

Meer lezen

De Loteling, een theatervoorstelling over, gemaakt door en met mensen met jongdementie

Georganiseerd door Het Ventiel

Het Ventiel, de buddywerking voor personen met jongdementie, nodigt u graag uit naar De Loteling, een uniek theaterproject in samenwerking met Het Bataljong.

De voorstelling gaat in première in de Schouwburg van Kortrijk op vrijdag 27 september om 20u15. Andere...

Meer lezen

Minisymposium n.a.v. boek 'De Wetstrijd'

Het symposium wordt georganiseerd naar aanleiding van de uitgave van het boek 'De Wetstrijd' waarin auteur Ivo Uyttendaele het heeft over het verschil tussen ethiek en deontologie, de verouderde patiëntenrechtenwet en een hele boterham over de praktijk van euthanasie in België en...

Meer lezen

Grijs en goesting, waardig ouder worden, intimiteit en seksualiteit - studiedag

Georganiseerd door Zorgbedrijf Antwerpen

Studiedag ‘Grijs en goesting: waardig ouder worden, intimiteit en seksualiteit’ op dinsdag 1 oktober van 9.30 tot 17.30 uur in Deurne. 

Senioren en seksualiteit: een onderwerp dat de oren doet spitsen, nieuwsgierig maakt en ook wel eens doet fronsen. Maar heel veel wordt er...

Meer lezen

Symposium - Patiënt & Zorgverlener: piloot & co-piloot?

Georganiseerd door Kortom vzw

Meer informatie vind je hier.

In de zorg is de kwaliteit van de interpersoonlijke relatie tussen patiënt en zorgverlener essentieel. Wat zijn de kenmerken van een kwalitatieve relatie? Tijdens dit symposium komen...

Meer lezen

Symposium "Noodplanning 3.0"

Georganiseerd door VZW RaCoLi

Het symposium wordt georganiseerd door de vzw RaCoLi.

Het programma van het symposium van dit jaar zal o.a. handelen over:
- Welk zijn de risico's voor de hulpdiensten bij nucleaire incidenten?
- Wat zijn de gevaren van drugslabo's voor interventiediensten?
- Emric...

Meer lezen

PAQS-congres: Making the SHIFT towards higly reliable healthcare

Georganiseerd door PAQS ASBL

Op 3 oktober 2019 organiseert PAQS een groots congres om de bestaande dynamiek in de Brusselse en Waalse gezondheidssector te versterken en om een “high reliability”-zorgsysteem aan te sporen. Internationale experten ...

Meer lezen

Permanente vormingsmodule met getuigschrift: Geestelijke gezondheid bij mensen met verstandelijke beperking en/of autismespectrumstoornis 2019 (Organisator: KU Leuven)

Georganiseerd door KU Leuven Faculteit PPW

Hulpverleners die werkzaam zijn in de zorg voor personen met een verstandelijke beperking en/of autisme spectrumstoornis worden vaak geconfronteerd met gedrags- en psychische problemen bij hun cliënten. Onderzoek toonde aan dat de prevalentie van gedrags- en psychische problemen bij mensen met...

Meer lezen

Assessment in het WZC

Georganiseerd door Arteveldehogeschool campus Kantienberg

Werk jij als ergotherapeut in een WZC en wil je je ergotherapeutisch handelen nog meer ondersteunen door gebruik te maken van bruikbaar assessment? Ben je ook benieuwd hoe je nog meer zicht kan krijgen op de cognitieve mogelijkheden, het gedrag, het valrisico en de kwaliteit van leven van de...

Meer lezen

Symposium 'Noodplanning 3.0' RaCoLi vzw)

Georganiseerd door RaCoLi

Op 3 oktober organiseren de Limburgse rampencoördinatoren (VZW RaCoLi) hun 6de  symposium en vieren ze hun 10-jarig bestaan. RaCoLi is ontstaan vanuit de ziekenhuizen, omwille van de nood aan opleidingen voor medewerkers die zich bezig houden met noodplanning.

Met het thema ‘...

Meer lezen

Dialogen rond dementie 2019 (Organisator: ECD Paradox)

Georganiseerd door ECD Paradox

Over de middag samen met collega’s stilstaan bij de zorgrelatie tussen zorgvrager en zorgverlener aan de hand van een vooraf bepaald thema; dat is het concept van de dialogen rond dementie.

Thema’s:
• 28 maart 2019: Hoe gaan we om met familie van personen met dementie?
•...

Meer lezen

'Hoe haal je het in je hoofd?' - PZ Duffel wordt UPC Duffel

Georganiseerd door PZ Duffel

PZ Duffel wordt UPC Duffel. Daar hoort een academische zitting bij op 4 oktober 2019.

Het Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel en het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) tekenden op 25 januari 2011 een samenwerkingsovereenkomst en werden vervolgens erkend als...

Meer lezen

Masterclass over aankopen en aanbesteden in ziekenhuizen

Georganiseerd door EAHP Secretariat

Synergy Masterclass 2019

Procurement, tendering and decision making processes in the hospital setting

Through recent years, numerous innovative and exiting drug treatments have become available for treatment at hospitals to the benefit of patients. However, health budgets...

Meer lezen

Gekonkelfoes in organisaties: Waarom roddelen niet zo onschuldig is - Brussel

Georganiseerd door Uitgeverij Politeia

We roddelen allemaal wel eens. Uw hart luchten en u gesteund voelen door anderen: het kan deugd doen. Weetjes over anderen intrigeren ons ook. Ze geven een inkijk in het leven van de mensen rondom ons en zelfreflectie. Toch is roddelen niet zo onschuldig als het lijkt. Vooral in bedrijven kan...

Meer lezen