Vormingen

Bijvoorbeeld: 16/10/2019
Bijvoorbeeld: 16/10/2019

Postuniversitaire vorming: Zorg voor zorg

Georganiseerd door KU Leuven Campus Kulak Kortrijk

De zorgsector is in beweging en staat de komende jaren voor een groot aantal uitdagingen.

Deze evoluties en de bijhorende uitdagingen vragen een grote en veelzijdige professionele competentie om de veranderende processen binnen een zorginstelling te beheren en te sturen.

De “...

Meer lezen

Studiedag Globaal Plan Ervaringsdeskundigheid

Georganiseerd door Steunpunt Geestelijke Gezondheid vzw

Na 15 maanden werkzaamheden is het Globaal Plan Ervaringsdeskundigheid (GPE) tot stand gekomen. Het werd een document van 29 bladzijden waaraan 73 mensen uit 35 organisaties hebben bijgedragen. 
Vanuit een herstelvisie werden de kernelementen van ervaringsdeskundigheid...

Meer lezen

Specialisatiemodule Wondzorg (Postgraduaat Wondzorg) (Organisator: Odisee)

Georganiseerd door Odisee Hogeschool

Specialisatiemodule Wondzorg (Postgraduaat Wondzorg)

Dit postgraduaat loopt in samenwerking met het Centrum voor Nascholing en Posthogeschoolvorming (CNPV) en leidt op tot verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de wondzorg.

Het programma omvat...

Meer lezen

Naar een sterkere eerste lijn in Vlaanderen

Georganiseerd door Academie voor de Eerste Lijn

Kick-off van de academie eerste lijn op 24 oktober.

Voor professionals in de eerste lijn, academici met onderzoek inzake de eerste lijn, beleidsmakers, alle andere geïnteresseerden in de eerste lijn

Meer lezen

Samen in beweging

Georganiseerd door Vormingscentrum HIVSET vzw

In de begeleiding van personen met stoornissen in de waarneming komen heel veel vragen op ons af. Taal is meestal ontoereikend, komt niet aan, wordt niet (of verkeerdelijk) geïnterpreteerd. En dan zijn wij als begeleider meestal onthoofd van ons belangrijkste communicatiemiddel. Hoe kunnen we...

Meer lezen

GOD AAN ZET: zorg ingebed!

Georganiseerd door Caritas

Vormingsdag voor pastores en pastorale medewerkers in zorgvoorzieningen.

Over de eigenheid en het belang, de professionaliteit en de diepte van onze spirituele en pastorale zorgverlening binnen een totaalzorg.

Programma

  • 09.00u Onthaal...
Meer lezen

Agressief gedrag van jongeren vertalen op een geweldloze manier

Georganiseerd door Vivo vzw - Icoba

• We bekijken het proces van boosheid vanuit non-violent communication
• We staan stil bij de betekenis achter de boosheid van jongere
• We maken de vertaalslag, wat wil de jongere écht zeggen? We switchen van jakhalstaal naar giraftaal
• We onderzoeken de verschillende...

Meer lezen

Opleiding Zorgvastgoed

Georganiseerd door KU Leuven

De behoefte aan kwalitatief hoogstaand zorgvastgoed blijft acuut. Het aantal personen dat nood heeft aan aangepaste en moderne ‘zorg’voorzieningen in ons land blijft stijgen, maar ook het zorglandschap en het profiel van de patiënt of bewoner evolueert snel.

Hoe kunnen uitbaters van...

Meer lezen

Infoavond 'Oordeelkundig omgaan met psychofarmaca bij ouderen met dementie'

Georganiseerd door Regionaal expertisecentrum Meander

Het overlegplatform dementie - regio Dender organiseert een lezing van Prof. Dr. Mirko Petrovic van UZ Gent over het gebruik van psychofarmaca bij ouderen met dementie.

Uit onderzoek blijkt immers dat de meest voorgeschreven medicatie bij ouderen psychofarmaca zijn. Ook personen met...

Meer lezen

Inspiratiedag Geïntegreerd Breed Onthaal

Georganiseerd door SAM, Steunpunt mens en samenleving

Wat betekent het Geïntegreerd Breed Onthaal voor jouw werk? Tijdens deze dag krijg je een goed zicht op de grote lijnen van dit samenwerkingsverband. Je doet inspiratie op voor je eigen praktijk, bijvoorbeeld inzake gegevensdeling, outreach, de lokale samenwerkingsovereenkomst, proactief...

Meer lezen

Research Day in de psychosociale oncologie

Georganiseerd door Cédric Héle instituut

Het Cédric Hèle instituut organiseert in samenwerking met de werkgroep wetenschappelijk onderzoek de eerste 'Research Day in de psychosociale oncologie' op vrijdag 25 oktober 2019.

Het belooft een inspirerende bijeenkomst te worden waar we dr. Saskia Duijts uit Nederland mogen...

Meer lezen

Islamic Counseling

Georganiseerd door Kenniscentrum gezinswetenschappen

Religie wordt door menig psychosociaal hulpverlener aangeduid als een belangrijk gespreksonderwerp, maar velen botsen op dit thema wanneer hulpvragers met een moslimachtergrond dit ter sprake brengen.

In deze bijscholing lichten we toe welke kaders er worden gehanteerd vanuit het...

Meer lezen

Studiedag 'Als veel sterkte veel te weinig is: rouwpraat in hulpverlening bij het verlies van een kind'

Georganiseerd door Karel de Grote Hogeschool

Samenwerking tussen Berrefonds vzw, Karel de Grote Hogeschool en expertisecentrum Zorgstroom Gezinnen die een kind verliezen.

We komen als hulpverlener allemaal wel eens met hen in contact. Maar wat zeggen we best? Hoe kunnen we echt helpen? Weten we hoe andere...

Meer lezen

Dementia Care Mapping: het instrument om de kwaliteit van zorg te meten (basisopleiding)

Georganiseerd door Expertisecentrum Dementie Vlaanderen

Inhoud

Tijdens deze vierdaagse (Nederlandstalige) opleiding leer je wat Dementia Care Map-ping inhoudt en hoe je er zelf mee kan werken. Je krijgt een introductie over de manier waarop je met de resultaten aan de slag kan in je eigen voorziening. Naast theoretische...

Meer lezen

Gespecialiseerd verpleegkundige uro-onco (Organisator: Odisee)

Georganiseerd door Odisee Hogeschool

Dankzij deze opleiding kun je de uro-oncologische patiënt herkennen en zorg op maat bieden.

Het programma is modulair opgebouwd en richt zich vooral tot geregistreerde verpleegkundigen.

Programma

Deze opleiding is ontwikkeld door UROBEL vzw, de...

Meer lezen

Van onmacht naar impact. Hulpverlening aan multi-probleemgezinnen

Georganiseerd door KdG

De relatie tussen hulpvrager en hulpverlener is essentieel voor een effectieve hulpverlening. Gevoelens van wantrouwen, maatschappelijke en organisatorische druk bemoeilijken vaak de opbouw van een vertrouwensrelatie. Dit leidt vaak tot teleurstelling en machteloosheid bij hulpverleners....

Meer lezen

CHi-opleiding: Seksualiteit en fertiliteit bij jongeren en jongvolwassenen met kanker

Georganiseerd door Cédric Hèle Instituut

Op deze tweede introductiedag rond zorg voor jongeren en jongvolwassenen met kanker leggen we de focus op seksualiteit en fertiliteit. Wanneer jonge mensen geconfronteerd worden met kanker, verandert er heel wat op gebied van relaties en intimiteit. Maar ook de gevolgen voor een kinderwens zijn...

Meer lezen

CHi-opleiding: Communiceren in oncologie voor sociaal werkers (5-daagse)

Georganiseerd door Cédric Hèle instituut

Discipline: Sociaal werker

Prijs: 0,00 euro : Gefinancierd door het Kankerplan voor sociaal werkers werkzaam in een ziekenhuis

Programma:

DAG 1:
Rol en Taak sociaal werker in de oncologie, communicatie in...

Meer lezen

De ‘tree of life’ en ‘wortelen in nieuwe aarde’: inzetten op veerkracht bij kinderen en jongeren op de vlucht

Georganiseerd door Kenniscentrum gezinswetenschappen

De methodiek ‘Tree of life’ vindt zijn oorsprong in het narratieve gedachtegoed en gebruikt de boom als creatieve metafoor voor het leven. Via het tekenen van ‘de boom van mijn leven’ worden kinderen en jongeren uitgenodigd om te verhalen over vroeger en nu, over de toekomst en over het leven...

Meer lezen

Zorg-Esperanto bij personen met dementie. De kracht van eenvoud.

Georganiseerd door Expertisecentrum Dementie Vlaanderen

Inhoud

Zorg-Esperanto biedt inzicht in zorgsituaties, in de gewenste resultaten of doelen van de zorg en de middelen om deze doelen te bereiken.Het biedt een methode aan om samen met zorgvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners tot heldere en gedragen afspraken te komen, al dan...

Meer lezen