Vormingen

Bijvoorbeeld: 27/06/2019
Bijvoorbeeld: 27/06/2019

Symposium "Noodplanning 3.0"

Georganiseerd door VZW RaCoLi

Het symposium wordt georganiseerd door de vzw RaCoLi.

Het programma van het symposium van dit jaar zal o.a. handelen over:
- Welk zijn de risico's voor de hulpdiensten bij nucleaire incidenten?
- Wat zijn de gevaren van drugslabo's voor interventiediensten?
- Emric...

Meer lezen

PAQS-congres: Making the SHIFT towards higly reliable healthcare

Georganiseerd door PAQS ASBL

Op 3 oktober 2019 organiseert PAQS een groots congres om de bestaande dynamiek in de Brusselse en Waalse gezondheidssector te versterken en om een “high reliability”-zorgsysteem aan te sporen. Internationale experten ...

Meer lezen

Permanente vormingsmodule met getuigschrift: Geestelijke gezondheid bij mensen met verstandelijke beperking en/of autismespectrumstoornis 2019 (Organisator: KU Leuven)

Georganiseerd door KU Leuven Faculteit PPW

Hulpverleners die werkzaam zijn in de zorg voor personen met een verstandelijke beperking en/of autisme spectrumstoornis worden vaak geconfronteerd met gedrags- en psychische problemen bij hun cliënten. Onderzoek toonde aan dat de prevalentie van gedrags- en psychische problemen bij mensen met...

Meer lezen

Dialogen rond dementie 2019 (Organisator: ECD Paradox)

Georganiseerd door ECD Paradox

Over de middag samen met collega’s stilstaan bij de zorgrelatie tussen zorgvrager en zorgverlener aan de hand van een vooraf bepaald thema; dat is het concept van de dialogen rond dementie.

Thema’s:
• 28 maart 2019: Hoe gaan we om met familie van personen met dementie?
•...

Meer lezen

Leer- en coachingstraject 'Cultuursensitieve zorg' (Organisator: VIVO vzw)

Georganiseerd door VIVO vzw

Een visie op cultuursensitieve zorg, waarom is dat nodig? Mijn organisatie staat open voor mensen met een migratieachtergrond. Waarom zien we ze dan niet? Hoe kan je medewerkers versterken om hulpverlening te bieden aan cliënten met een migratieachtergrond?

Herkenbare vragen voor jou?...

Meer lezen

CHi-opleiding: Communicatietraining voor artsen: 'Slechtnieuwsgesprekken met kankerpatiënten en hun naasten, een continue uitdaging'

Georganiseerd door Cédric Hèle instituut

In de zorg voor kankerpatiënten worden artsen vaak geconfronteerd met gesprekken waarin ze slecht nieuws dienen te brengen. Niet enkel bij diagnose, maar ook in gesprekken nadien. Met deze training willen we artsen ondersteunen bij deze uitdaging.

De eerste avond worden een aantal...

Meer lezen

Studiedag Vlaamse Ergonomie Vereniging

Georganiseerd door Vlaamse Ergonomie Vereniging

Op 08 oktober houdt VerV zijn Ergoday zorg waarbij gezonde medewerkers centraal staan. In de voormiddag staan plenaire sessies op het programma die het belang van ergonomie in de zorg duidelijk maken. In de namiddag zijn er vijf workshops waarin praktijk gedemonstreerd en geoefend wordt. Het...

Meer lezen

Van onmacht naar impact. Hulpverlening aan multi-probleemgezinnen

Georganiseerd door KdG

De relatie tussen hulpvrager en hulpverlener is essentieel voor een effectieve hulpverlening. Gevoelens van wantrouwen, maatschappelijke en organisatorische druk bemoeilijken vaak de opbouw van een vertrouwensrelatie. Dit leidt vaak tot teleurstelling en machteloosheid bij hulpverleners....

Meer lezen

Opleiding gezondheidseconomie EMS

Georganiseerd door Odisee Hogeschool

In oktober 2019 start opnieuw een unieke opleiding Gezondheidseconomie van EHSAL Management School (EMS) die actoren uit de gezondheidszorg een breed inzicht biedt in de algemene gezondheidseconomie en in de gezondheidseconomische evaluatie.

Deze “expert class” loopt...

Meer lezen

Studiedag voorlezen aan ouderen (15/10)

Georganiseerd door Linc vzw

Dit jaar vallen Voorleesweek en Ouderenweek samen van 16 tot 24 november. Voor Linc-vzw de gelegenheid om de kracht van voorlezen aan - de zeer diverse groep - 'ouderen' in de verf te zetten. Daarom organiseren ze samen met Iedereen Leest een studiedag ‘Voorlezen aan...

Meer lezen

16de Vlaams Congres Palliatieve Zorg: gevoelens in de laatste levensfase

Georganiseerd door Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw

Het is weer zo ver! Het programma van het 16de Vlaams Congres Palliatieve Zorg is bekend en de inschrijvingen zijn van start gegaan. Het thema dit jaar is: gevoelens in de laatste levensfase. Het congres is een samenwerking met de netwerken palliatieve zorg in West-Vlaanderen en...

Meer lezen

CHi-opleiding: Werkgroep borstpsychologen

Georganiseerd door Cédric Hèle Instituut

Tijdens het eerste deel van deze werkgroep zal Vera Callebaut stilstaan bij 'Chronisch pijn als bijwerking van hormoontherapie'.
Ze zal vooral concrete handvaten aanreiken rond hoe hiermee om te gaan in de praktijk.
In het tweede deel van de namiddag wordt er ruimte gemaakt voor...

Meer lezen

Vormingsnamiddag “Juridische aspecten bij personen met dementie” (Organistor: ECD Paradox)

Georganiseerd door ECD Paradox

Deze vorming biedt inzicht in de juridische aspecten bij dementie. Wat zijn de rechten en de plichten van personen met dementie, hun naasten en de professionele hulpverleners? We bespreken de wettelijke omkadering rond onder andere patiëntenrechten, zorgplanning, euthanasie, volmachten,...

Meer lezen

CONGRES OUDERENPSYCHIATRIE: De schrik van je leven. Over angst bij ouderen (Organisator: UPC KULeuven)

Georganiseerd door UPC KU Leuven

UPC KU LEUVEN nodigt u graag uit op de 6e editie van het 2-jaarlijks CONGRES OUDERENPSYCHIATRIE: De schrik van je leven. Over angst bij ouderen.

Donderdag 17 oktober 2019 – Provinciehuis Leuven
Van 9....

Meer lezen

CHi-opleiding: Angst bij en na kanker (2-daagse)

Georganiseerd door Cédric Hèle Instituut

Tijdens deze tweedaagse vorming worden concrete handvaten aangereikt om aan de slag te gaan met (existentiële) angst voor herval en ziekteprogressie bij kankerpatiënten.

De vorming is praktijkgericht en interactief. Er wordt voldoende ruimte vrijgemaakt voor casusbespreking.

... Meer lezen

Studiedag BBT Pediatrie en Neonatologie: Luchtweginfecties bij kinderen (Organisator: Odisee)

Georganiseerd door Odisee Hogeschool

Studiedag 1 - 16 september 2019: Pasgeborenen op de kinderafdeling en specifieke kinderziekten
• borstvoeding en kunstvoeding
• fototherapie
• specifieke kinderziekten: Kawasaki, HenochSchönlein, sikkelcelanemie, ...

Studiedag 2 - 21...

Meer lezen

Arktos: Ondersteuning preventief agressiebeleid

Georganiseerd door Arktos

Arktos ondersteunt kosteloos jouw organisatie bij het uitwerken of versterken van een preventief agressiebeleid. Met lerende netwerken, vorming op maat en procesbegeleiding. 

Stap vanaf oktober 2019 één jaar lang in het GINKO-traject. De start - tweedaagses zijn gepland op 21 en...

Meer lezen

Specialisatiemodule Wondzorg (Postgraduaat Wondzorg) (Organisator: Odisee)

Georganiseerd door Odisee Hogeschool

Specialisatiemodule Wondzorg (Postgraduaat Wondzorg)

Dit postgraduaat loopt in samenwerking met het Centrum voor Nascholing en Posthogeschoolvorming (CNPV) en leidt op tot verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de wondzorg.

Het programma omvat...

Meer lezen

GOD AAN ZET: zorg ingebed!

Georganiseerd door Caritas

Vormingsdag voor pastores en pastorale medewerkers in zorgvoorzieningen.
Een dag vol inspirerende en uitdagende reflecties over de eigenheid en het belang, de professionaliteit en de diepte van onze ,spirituele en pastorale zorgverlening binnen een totaalzorg.
Met in de voormiddag...

Meer lezen

Research Day in de psychosociale oncologie

Georganiseerd door Cédric Héle instituut

Het Cédric Hèle instituut organiseert in samenwerking met de werkgroep wetenschappelijk onderzoek de eerste 'Research Day in de psychosociale oncologie' op vrijdag 25 oktober 2019.

Het belooft een inspirerende bijeenkomst te worden waar we dr. Saskia Duijts uit Nederland mogen...

Meer lezen