Vormingen

Bijvoorbeeld: 13/04/2021
Bijvoorbeeld: 13/04/2021

Bemiddeling in de zorg - COVID-19 en conflicten in WZC

Georganiseerd door Vives Hogeschool

De lockdown in het voorjaar van 2020, en in mindere mate de semi-lockdown in het najaar, leidden tot heel wat problemen in de woonzorgcentra. De media stonden bol van artikels over de chaos, de schrijnende situaties, de woonzorgcentra als vergeten front, … Deze workshop gaat niet in op de...

Meer lezen

Master Class Wonen en Leven Voorjaar 2021 (Groep 1/2)

Georganiseerd door Woonleefwijzer.be

Van 2018 tot en met 2020 werden al 50 woonzorgcentra begeleid via een masterclass om meer Wonen en leven in hun huizen tot stand te brengen. Zij werken elk op hun eigen manier en tempo aan een cultuur in huis die bewoners meer regie geeft over hun leven en die medewerkers meeneemt naar...

Meer lezen

ACT basisopleiding online

Georganiseerd door ACT Academie

In de basisopleiding ACT leer je het ACT-model op korte tijd efficiënt kennen en toepassen. Dit evidence-based therapeutisch model uit de derde generatie gedragstherapie is enerzijds directief en efficiënt, en anderzijds zeer warm, zacht en empathisch. Het omvat de ideale mix van...

Meer lezen

Inspiratiereeks voor ouderenzorg: "Wonen en (be)leven in het wzc, een volgende stap naar de toekomst?" - Ethiek

Georganiseerd door UC Leuven-Limburg

Webinar 3: Ruimte voor aandacht en verbinding – Hoe zorgethisch werken en ethische veerkracht bewaren in woonzorgcentra?

COVID-19 zet de woonzorgcentra voor ongeziene uitdagingen waarbij de morele stress bij leidinggevenden en medewerkers hoge pieken bereikt. Ook tussen de...

Meer lezen

Burn-out, een voedingspsychologische benadering

Georganiseerd door ACT Academie

(update op 19/1/’21: de opleiding zit half vol)

Men mag niet uit het oog verliezen dat er een belangrijke lichamelijke component is die bijdraagt aan het ontstaan en in stand houden van burn-out klachten. In deze 2-daagse workshop gaat de focus naar deze fysiologische componenten. Een...

Meer lezen

Omgaan met kritiek van de familie - online vorming

Georganiseerd door Zorg-saam

Professionals in de zorg vinden het niet altijd gemakkelijk om te gaan met opmerkingen, kritiek, klachten van familieleden. Als ze geconfronteerd worden met kritiek die volgens hen terecht is, dan kunnen hulpverleners deze meestal goed hanteren. Anders is het als er kritiek wordt geuit die in de...

Meer lezen

ACT-vaardigheden trainen en supervisie

Georganiseerd door ACT Academie

Doel van de opleiding

In deze workshops train je je praktische ACT-vaardigheden:
* je traint ACT-interventies voor de 6 ACT-processen acceptatie, defusie, contact met hier en nu, zelf als context, waarden en commitment
* je wordt vlotter in het...

Meer lezen

Groeilabz: Bootcamp 'Start-to-SDG voor sociale ondernemers'

Georganiseerd door Verso

Waarom neem je deel?

Duurzaamheid, zorg voor het milieu, goed bestuurlijk beleid? Industriële innovatie en waardig werk? Internationale solidariteit, transparantie en respect voor mensenrechten? Voor jou zijn deze begrippen geen ver-van-je-bedshow. Integendeel: dit zijn allemaal...

Meer lezen

Autonomie her-dacht

Georganiseerd door FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

Het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek organiseert op woensdag 28 en donderdag 29 april 2021 zijn twaalfde tweejaarlijkse conferentie rond het thema “Autonomie her-dacht”. Ter gelegenheid daarvan zal eveneens het 25-jarig bestaan van het Comité...

Meer lezen

Master Class Wonen en Leven Voorjaar 2021 (Groep 2/2)

Georganiseerd door Woonleefwijzer.be

Van 2018 tot en met 2020 werden al 50 woonzorgcentra begeleid via een masterclass om meer Wonen en leven in hun huizen tot stand te brengen. Zij werken elk op hun eigen manier en tempo aan een cultuur in huis die bewoners meer regie geeft over hun leven en die medewerkers...

Meer lezen

PREZO Event Online

Georganiseerd door Pyxima Op 29 april 2021 nodigen we je van harte uit op de eerste editie van ons jaarlijkse PREZO-event. 100% online wegens corona, maar een volwaardige voorloper van de allesomvattende live beleving op 9 september! Het wordt een leerrijk en gezellig online event voor PREZO-gebruikers, PREZO-... Meer lezen

Online bijscholing: Valpreventie: blijf er even bij stilstaan en beweeg

Georganiseerd door Karel de Grote Hogeschool

Deze vorming bevat stellingen, vragen en antwoorden over valpreventie. Je krijgt meer informatie over de Vlaamse richtlijn: Valpreventie in een WZC. Op basis van 8 klinische vragen geeft deze richtlijn 17 aanbevelingen om de valproblematiek bij ouderen met een verhoogd valrisico adequaat aan te...

Meer lezen

Seksualiteit en intimiteit bij ouderen en gepaste zorg

Georganiseerd door Odisee Advanced Education

4 mei 2021: Seksualiteit en intimiteit bij ouderen en gepaste zorg

Hoe kijken we naar naaktheid en aanraking in de zorg? Hoe gevoelig ligt intimiteit en lichamelijk contact? Waar liggen de grenzen? Wat is onze beeldvorming over seksualiteit bij ouderen? Wat zijn belangrijke aspecten...

Meer lezen

PREZO Startopleiding door RS Consulting

Georganiseerd door Pyxima

Ben je al met PREZO aan de slag en heb je een opfrissing nodig? Of wil je een nieuwe medewerker inwerken? Schrijf je dan in op onze startopleiding. Na deze training ben je helemaal mee het met PREZO-kwaliteitsmodel en het PREZO-platform. Maar onze coaches geven je ook tips mee over hoe je PREZO...

Meer lezen

Lerend netwerk 'Werken met “goesting” in wendbare organisaties'

Georganiseerd door Verso

Waarom neem je deel?

Heeft jouw organisatie reeds stappen gezet in Anders Organiseren of heb je reeds een bootcamp Innovatieve arbeidsorganisatie voor beginners gevolgd? Ben je overtuigd dat innovatieve arbeidsorganisatie een evenwicht zoeken is tussen...

Meer lezen

Webinar - Seksualiteit bij depressie en psychofarmaca

Georganiseerd door Thomas More

Depressie en het nemen van antidepressiva zorgen vaak voor lichamelijke en emotionele veranderingen zoals bv. gewichtstoename, libidoverlies, veranderd zelfbeeld, … Hoe gaan we hier als zorgverlener best mee om in de begeleiding van deze patiënten rond het thema seksualiteit?

Spreker:...

Meer lezen

Inspiratiereeks voor ouderenzorg: "Wonen en (be)leven in het wzc, een volgende stap naar de toekomst?" - Technologie

Georganiseerd door UC Leuven-Limburg

Webinar 4: Technologisch ontwerp op maat van de ouderenzorg

UCLL heeft een jarenlange expertise opgebouwd binnen het domein "Techniek in de Zorg". Innovaties voor de ouderenzorg worden samen met de eindgebruikers ontwikkeld met als voornaamste doelstelling de kwaliteit van leven van de...

Meer lezen

Groeilabz: Bootcamp 'Een ander tijdperk vraagt andere organisaties' (Antwerpen)

Georganiseerd door Verso

Waarom neem je deel?

Voelt ‘veranderingen opzetten’ aan als je tweede natuur? Of staat ‘verandering aanpakken’ voor jou gelijk aan een tijd van onzekerheid? Vind je het uitdagend om te navigeren in tijden van onzekerheid, crisis en disruptie? Word jij...

Meer lezen

Webinar - Seksualiteit in de periode rond de zwangerschap

Georganiseerd door Thomas More

Spreker: Dr. An-Sofie Van Parys, is opgeleid als vroedvrouw, sociaal agoge, seksuologe en psychotherapeute.

Doelgroep: De webinar richt zich tot vroedvrouwen. Ook andere zorg- en hulpverleners die werken met patiënten/cliënten in de periode rond de zwangerschap / perinatale periode...

Meer lezen

Online bijscholing: Waarom vroegtijdige zorgplanning essentieel is

Georganiseerd door Karel de Grote Hogeschool

Vroegtijdige zorgplanning is essentieel voor onze ouderen.

Onderstaande en vele andere vragen komen uitgebreid aan bod tijdens de vorming:

- Hoe begin je eraan?
- Wat wil vroegtijdige zorgplanning zeggen en wie dient deze gesprekken te doen? Is dat de arts, de...

Meer lezen