Vormingen

Bijvoorbeeld: 29/01/2020
Bijvoorbeeld: 29/01/2020

Als Amor de draad kwijtraakt... Over seksualiteit en intimiteit bij personen met dementie

Georganiseerd door Expertisecentrum Dementie Vlaanderen

Inhoud

Seksualiteit en intimiteit zijn onlosmakelijk ver-bonden met het leven. Het zijn echter geen statische begrippen – ze evolueren mee met je eigen, unieke levens-loop en komen tot uiting onder verschillende gedaantes. Maar wat gebeurt er met seksualiteit en intimiteit als men...

Meer lezen

Startsymposium Metamedica 2020

Georganiseerd door Universiteit Gent

Het METAMEDICA-platform van de Universiteit Gent richt zich op interdisciplinair academisch onderzoek en geïntegreerd onderwijs in gezondheidsrecht, privacyrecht en medische ethiek ter ondersteuning van patiënten, clinici, beleidsmakers, juristen, ethici en andere stakeholders die geconfronteerd...

Meer lezen

Basisvorming omgaan met lastig en agressief gedrag

Georganiseerd door Vivo vzw - Icoba

Kosteloze Icoba vorming

Doelstellingen

Wat is agressief gedrag en wanneer is er sprake van agressie
Wat roept agressie op: ergernis, spanning, schrik... en hoe ermee omgaan
Reageren op escalerend gedrag

...

Meer lezen

CHi-opleiding: Thematische intervisie voor verpleegkundigen in oncologie

Georganiseerd door Cédric Hèle Instituut

Intervisie heeft tot doel de werkbekwaamheid van de onco-verpleegkundige in het werken met kankerpatiënten en hun omgeving, te vergroten. Hoe werk je samen met anderen, hoe treed je op in moeilijke en belastende situaties, hoe ga je om met ernstige emoties, hoe maak je een oordeel of analyse......

Meer lezen

Studiedag Social Profit & Zorg 2020

Georganiseerd door Acerta

Op dinsdag 11 februari 2020 organiseert Acerta de 10e editie van de jaarlijkse Studiedag voor Social Profit & Zorg in het Iers College in Leuven. We nodigen je graag uit op de jubileumeditie van deze inspirerende dag met als thema beweging in de socialprofit- en zorgsector.

De...

Meer lezen

ICF als tool voor het biopsychosociaal handelen in Vlaanderen

Georganiseerd door Sig vzw

Het ICF-platform vzw wil de biopsychosociale visie op het functioneren van mensen promoten. Het platform stimuleert hiertoe het gebruik van de ICF als middel voor het omzetten van deze visie in het handelen op een toegankelijke manier. Het ICF-platform verenigt mensen van verschillende sectoren...

Meer lezen

ICF als tool voor het biopsychosociaal handelen in Vlaanderen

Georganiseerd door SIG vzw

Het ICF-platform vzw wil de biopsychosociale visie op het functioneren van mensen promoten. Het platform stimuleert hiertoe het gebruik van de ICF als middel voor het omzetten van deze visie in het handelen op een toegankelijke manier. Het ICF-platform verenigt mensen van verschillende sectoren...

Meer lezen

Lezing/concert 'Van de schoonheid en de troost'

Georganiseerd door vzw Asster

In ‘Van de schoonheid en de troost’ buigen psychiater Dirk De Wachter, hoboïst Bram Nolf en pianist Daan Vandewalle zich over de vraag of schoonheid (en kunst in het algemeen) van ons allen betere mensen maakt. Een lezing / concert over de relatie tussen esthetiek en ethiek. Asster werkt voor...

Meer lezen

Specifieke verpleegkundige problemen en aanpak in de palliatieve zorg

Georganiseerd door Odisee Advanced Education

Programma: - gastro intestinale problemen; - ademhalingsproblemen; - vocht en voeding; - leverstoornissen; - urologische en gynaecologische problemen; - aromazorg in de Palliatieve zorg.

Meer lezen

Omgaan met personen met dementie in het ziekenhuis

Georganiseerd door Expertisecentrum Dementie Vlaanderen

Inhoud

In het ziekenhuis kom je regelmatig in contact met personen met dementie. Zij stellen een hulpvraag, die niet altijd gemakkelijk te beantwoorden is. De context van een ziekenhuis heeft immers een eigenheid, die soms haaks staat op de ondersteuningsnoden van de persoon met...

Meer lezen

Verbindingen leggen met families vanuit het geweldloze communicatiemodel en contextuele denkkader

Georganiseerd door Expertisecentrum Dementie Vlaanderen

Inhoud

In de zorg voor personen met dementie komen we ook steeds in contact met de familie (partner, kinderen, andere betrokkenen) van de zorgvrager. Ook zij kijken naar de geboden zorg vanuit een bepaald perspectief, gekleurd door hun unieke relatie als familielid. Hoe ga je op een...

Meer lezen

Agressief gedrag van jongeren vertalen op een geweldloze manier

Georganiseerd door Vivo vzw - Icoba

Kosteloze Icoba-via5 vorming

DOELSTELLINGEN

Achterhaal de betekenis achter de boosheid van jongeren. 
Ontdek de verschillende manieren van luisteren bij boosheid, anders dan agressie of geweld.
Leer hoe je empathisch...

Meer lezen

Hulpverlening of HOOPverlening?

Georganiseerd door Sociopolis Annuntiaten Heverlee

In deze reeks wil Sociopolis Annuntiaten Heverlee, samen met 6 eminente sprekers, op zoek gaan naar de unieke kansen die verscholen liggen in de relatie tussen zorggever en zorgvrager, maar bij uitbreiding tussen alle mensen die op een of andere wijze zorg dragen voor mekaar. Zorg dragen kan en...

Meer lezen

CHi-opleiding: Betrekken van naasten: systeemgericht werken binnen oncologie (5-daagse)

Georganiseerd door Cédric Hèle Instituut

Het Cédric Hèle instituut vzw (CHi) wordt sinds 2010 door de overheid aangesteld om jaarlijks te voorzien in een opleiding communicatie van 150 professionelen werkzaam in de oncologische zorgprogramma's. Er werd een inhoudelijk sterke en praktijkgerichte opleiding voor hulpverleners in de...

Meer lezen

Gespecialiseerd verpleegkundige uro-onco / Module nier-, penis- en testiskanker (Organisator: Odisee)

Georganiseerd door Odisee Hogeschool

Gespecialiseerde verpleegkundige uro-onco / MODULE NIER-, PENIS- en TESTISKANKER

Dankzij deze opleiding kun je de uro-oncologische patiënt herkennen en zorg op maat bieden. Het programma is modulair opgebouwd en richt zich vooral tot geregistreerde verpleegkundigen....

Meer lezen

Kids’ Skills en Mission Impossible. Gedragsproblemen overwinnen door het leren van nieuwe vaardigheden

Georganiseerd door Vivo vzw - Icoba

Kosteloze Icoba-Via-5 vorming

DOELSTELLINGEN

• Zicht krijgen op alle ingrediënten van gedragsverandering bij kinderen en jongeren.
• Kinderen en jongeren leren begeleiden op basis van de methode Kids' Skills en Mission Possible....

Meer lezen

Verpleegtechnische vaardigheden: bloedafname, infuustherapie en poortkatheter

Georganiseerd door Vormingscentrum Hivset

In deze vorming zullen we dieper ingaan op diverse technieken omtrent bloedafname, infuustherapie en gebruik van de poortkatheter.

Voor meer informatie: http://vormingscentrum.tactics.be/opleiding/id/1841

Meer lezen

Inspiratiedag employer branding

Georganiseerd door Verso

Employer branding is hot in de HR-wereld! Zeker ook voor sociale ondernemingen, die met een bijzonder krappe arbeidsmarkt geconfronteerd worden, kan het lonen om je ‘merk’ als werkgever goed in de markt te zetten. Moeten we dan als HR-verantwoordelijken allemaal marketeers worden? Best niet!...

Meer lezen

Omgaan met levensmoeheid in woonzorgcentra

Georganiseerd door Politeia Events

Ethisch verantwoorde zorg is afgestemd op de noden en waarden van de bewoner. Autonomie, zelfregie en participatie zijn de rode draad in het nieuwe woonzorgdecreet en alle recente beleidsnota's. De realisatie van die mooie "slogans" vergt echter wel een cultuuromslag en is een gedeelde...

Meer lezen

Training: afscheid dat verbindt

Georganiseerd door Afscheid dat verbindt

Wie weet dat zijn leven ten einde loopt, wil vaak iets nalaten voor de geliefden en zoekt daar woorden voor. Een (interview-)gesprek kan helpen om woorden te vinden voor wat diep vanbinnen leeft aan vragen, angsten, vreugde, dankbaarheid, spijt, verdriet en hoop bij het einde van het leven. In...

Meer lezen