03/10/2023 - 18/06/2024, All day
Ethiek en zingeving Algemene Ziekenhuizen Revalidatieziekenhuizen Woonzorg Geestelijke gezondheidszorg Eerste lijn

Zorgethisch coach

In de opleiding zorgethisch coach ontwikkel je een onderbouwde visie op zorgethiek. Je ontdekt hoe je op een warme, authentieke manier mensen laat groeien en floreren in hun zorgengagement. Je leert hoe je collega’s en een team kan inspireren om op een verbindende manier te bouwen aan een zorgzame, mensvriendelijke organisatie waarin elke mens gezien en ontzien wordt.

Een zorgethisch coach luistert en inspireert, leidt  en enthousiasmeert. Hij is een bruggenbouwer die mensen verbindt.

Je kan dit postgraduaat ook volgen per module, van elk 5 credits. Er zijn er 4: 

  • inleiding op de zorgethiek
  • zorgethisch overleg (de dialoogsleutels)
  • relationeel coachen
  • zorgethisch leiderschap

Het postgraduaat zorgethisch coach leidt professionals in het zorg- en welzijnswerk (verpleegkundigen, opvoeders, agogen, paramedici, pastoraal medewerkers, wellbeing- en vitaliteitsmanager,…), stafmedewerkers en leidinggevenden, en zorgopleiders in het onderwijs  (opleiding verpleegkunde, paramedische beroepen, zorgkundige, opvoeders, assistent psychologie, sociaal werkers, agogen,…) breed op met als doel om hun collega’s/studenten te stimuleren in hun groei naar persoonsgerichte of relationele zorg. 

Daarnaast wil dit postgraduaat concrete inspiratie bieden om via praktijkgerichte trajecten zorgethisch handelen in de zorg (meer) ruimte te geven.

Locatie
Vives Roeselare
Eerste startdatum
Organisatie
VIVES Health Care School