Workshops ‘Crisisbeheer in zorgorganisaties’

Als vervolg op het succesvolle symposium ‘Crisisbeheersing in de zorgsector’ organiseren Zorgnet-Icuro en PM Risk-Crisis-Change praktische workshops voor de drie domeinen van crisisbeheer:

  • interne noodplanning;
  • beleid en strategische coördinatie;
  • crisiscommunicatie.

Voor iedereen die betrokken is bij het operationele aspect van crisissituaties, is er de sessie rond interne noodplanning. We schetsen een beeld van een operationeel incident en bieden handvatten aan om tijdens een fysieke crisissituatie op een adequate manier samen te werken met externe hulpdiensten. Ook het domein van crisisplannen en noodplanoefeningen komt aan bod.

Doelgroep: iedereen die in een voorziening bezig is met noodplanning en veiligheid

De sessie rond beleid en strategische coördinatie draait rond alles wat er op directieniveau gebeurt. We bekijken de verantwoordelijkheden van een beleidscel tijdens crisissituaties en de impact van de visie en waarden van de organisatie. Daarnaast tonen we aan de hand van reële cases hoe je organisatie zich wendbaar kan opstellen om in te spelen op de uitdagingen die crisissituaties onvermijdelijk met zich meebrengen.

Doelgroep: directies, hoofdartsen, bestuurders, leidinggevenden

Tijdens de sessie crisiscommunicatie nemen we het Werkproces Crisiscommunicatie onder de loep. Dat proces leert dat er in tijden van crisis twee belangrijke tegenpolen zijn waartussen crisiscommunicatie zich afspeelt: de feiten van een bepaalde crisissituatie en de heersende perceptie errond. Op basis van reële cases, makkelijk te implementeren handvatten en korte oefeningen leren we hoe u -zelfs met een beperkte capaciteit- aan efficiënte crisiscommunicatie kan doen binnen uw instelling.

Doelgroep: verantwoordelijken communicatie, directies

Er wordt tweemaal een reeks van dezelfde drie parallelle workshops georganiseerd voor de drie domeinen, waaraan max. 12 personen per workshop kunnen deelnemen. We zullen er op een praktische manier voortbouwen op de inzichten die op het symposium werden aangereikt, evenals in het boek ‘Crisisbeheer in zorgorganisaties’. De docenten zullen jullie ook vragen om vooraf een korte voorbereidende opdracht te doen zodat er tijdens de workshops maximaal op de praktijk kan worden gefocust. De oefeningen zijn zo opgevat dat zowel deelnemers uit grote als kleine voorzieningen aan hun trekken komen. Je krijgt praktische handvatten en technieken aangereikt die in elke soort crisis kunnen toegepast worden.

Wanneer?

donderdag 1 maart 2018 - 09:00
donderdag 8 maart 2018 - 09:00

Waar?

Donderdag 1 maart in Gent (Zebrastraat) (VOLZET - u kan zich wel nog inschrijven op een wachtlijst) - Donderdag 8 maart in Leuven (Opek, Vaartkom 4)
Andere