Lean in de zorg
05/05/2022, 9:00 - 27/10/2022, 17:00
Personeel en Organisatie Kwaliteit Zorgbeleid Algemene Ziekenhuizen Revalidatieziekenhuizen Woonzorg Geestelijke gezondheidszorg Eerste lijn

Word Lean Expert in zorg en welzijn (Oost- en West-Vlaanderen en Westkant Antwerpen)

De opleiding ‘Lean Expert in Zorg en Welzijn’ biedt een methodiek die organisaties toelaat om kritisch de eigen processen te bekijken. Doel is om zo zorg- en ondersteunende processen efficiënter en effectiever te laten verlopen zonder in te boeten op de kwaliteit van de dienstverlening. Deelnemers leren op zoek gaan naar de weinig waardevolle elementen in processen die ze kunnen schrappen om zo ruimte te maken voor activiteiten die waarde toevoegen voor de zorgontvanger.

Leden van Zorgnet-Icuro kunnen sinds 2020 het opleidingstraject volgen aan een gereduceerde deelnameprijs. Uit de feedback van de cursisten leren we dat zij binnen de Lean managementfilosofie belangrijke aanknopingspunten en methodieken krijgen aangereikt om tot procesverbeteringen te komen. Het volgen van de opleiding wordt als een absolute meerwaarde gezien door de deelnemers uit onze verschillende sectoren.

In 2022 zetten we de samenwerking met  Zorgondersteuning vzw voort en kunnen we opnieuw een vierdaags opleidingsprogramma ‘Lean Expert in Zorg en Welzijn’ aanbieden. 

Programma

De opleiding heeft een doorlooptijd van 32 uren. Naast drie volledige lesdagen zijn er twee dagdelen gereserveerd voor intervisie van de verbeterprojecten.

  • Donderdag 5 mei (9u - 17u): introductiedag Lean in Zorg en Welzijn: wat is Lean in de Zorg?, geschiedenis, basisprincipes, Lean in de gezondheids- en welzijnszorg, waardecreatie, vormen van verspillingen (MUDA, MURA en MURI)
  • Donderdag 19 mei (9u - 17u): verdiepingsdag 1 - Efficiënte en effectieve zorg
  • Donderdag 2 juni (9u - 17u): verdiepingsdag 2 - Klantgerichtheid
  • Donderdag 15 september (9u - 13u): halve intervisiedag
  • Donderdag 27 oktober (13u - 17u): laatste intervisiedag. De deelnemers presenteren hun project voor de programmacommissie die ook instaat voor de kwaliteit van de opleiding.

Het aantal deelnemers per opleiding is beperkt tot 15 personen om de onderlinge interactie en het leervermogen te maximaliseren. Dat betekent dat 60 leden (met maximaal 1 deelnemer per lid) kunnen deelnemen aan deze opleiding.

Ledenkorting voor Zorgnet-Icuro

Leden van Zorgnet-Icuro genieten een korting van €500 inclusief BTW op de deelnameprijs. Dit voordeel is beperkt tot één deelnemer per voorziening. Dit voordeel wordt per voorziening slechts eenmaal toegekend over de verschillende opleidingscycli en jaren heen.

Kostprijs per persoon (exclusief BTW):

  • Lid Zorgondersteuning vzw: €1612 exclusief BTW (= €1950,5 - bijkomende korting Zorgnet-Icuro (€500) = €1450,5)
  • Niet-lid Zorgondersteuning vzw: €2015 exclusief BTW (= €2438,2 - bijkomende korting Zorgnet-Icuro (€500) = €1938,15)

Prijzen zijn inclusief lesmateriaal en catering.

De opleiding ‘Lean Expert in Zorg en Welzijn’ is erkend binnen het VOV (Vlaams Opleidingsverlof), de Vlaamse opvolger van het Betaald Educatief Verlof. Hierdoor kunnen organisaties rekenen op een tegemoetkoming van €21,3/uur of €680 voor de totale opleiding (32 uren).

Wie geen beroep kan/wil doen op het VOV, kan ook gebruik maken van het systeem van de werkbaarheidscheques (60% korting op de deelnameprijs). https://www.vlaanderen.be/werkbaarheidscheque-en-verhoging-kmo-portefeuille/werkbaarheidscheques-en-verhoging-kmo-portefeuille-aanvragen-en-ontvangen

Zorgondersteuning is een erkende en geregistreerde dienstverlener.

Locatie
Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis, Moorselbaan 164, 9300 Aalst
Eerste startdatum
Organisatie
Zorgondersteuning
Telefoon
0468018000
E-mail
info@zorgondersteuning.be