Woonzorgnet-Dijleland organiseert een masterclass ComfortZorg bij personen met dementie

De vergrijzing in Vlaanderen neemt in hoog tempo toe. Door het succes van de mantelzorg en de kwaliteit van de thuisondersteunende diensten blijven ouderen alsmaar langer in hun vertrouwde omgeving wonen. Een verhuis naar het woonzorgcentrum kan hierdoor steeds langer uitgesteld worden. De heterogene samenstelling van de bewonersgroep, met minder en meer zorgafhankelijke personen, zal in de woonzorgcentra dus meer en meer plaats maken voor een homogene groep van zwaar zorgbehoevende bewoners. Die trend zet zich nog meer door waar het gaat om personen met dementie.

We merken vandaag al een sterke groei in de opname van zwaar zorgbehoevende mensen met dementie. Aangepaste zorg en kwaliteitsvolle ondersteuning dringen zich meer dan ooit op:
• enerzijds is er de zorgvraag van de persoon met dementie die recht heeft op maximaal zorgcomfort en optimale levenskwaliteit, ondanks de toenemende zorgafhankelijkheid;
• anderzijds is er de stijgende werkdruk voor de professionele zorgverlener, die een zo efficiënt mogelijke en ergonomisch verantwoorde zorg wil kunnen bieden.
Zorg dragen voor de zorgvrager én zorgverlener... Een realistisch haalbare kaart?

Vanuit de visie op ComfortZorg, met het accent op PDL zorgverlening, tonen we in deze vorming aan dat kwalitatieve zorgverlening bij een zwaar zorgbehoevend persoon met dementie op een comfortabele, efficiënte én ergonomisch verantwoorde manier kan uitgevoerd worden door de zorgverstrekkers.

We belichten in de inleiding van deze vorming de Sensorische (De)Integratie (Problematiek)Therapie bij personen met dementie: het verval van het eigen lichaamsgevoel en de daarbij horende nood aan zintuiglijke input wordt duidelijk gekaderd en uitgebreid toegelicht.

In een aantal workshops wordt nadien die theorie onmiddellijk naar de praktijk vertaald. De vorming is opgevat als een hands-on gebeuren met een doorschuifsysteem voor alle deelnemers, waarbij we de verschillende ComfortZorg deelgebieden doorlopen. Niet alleen het zit- en ligcomfort, het comfort bij wassen, aan- en uitkleden en de lichamelijke zorg komen daarbij aan bod, ook het comfort voor bewoner en de ergonomie voor de zorgverlener bij transfers worden naar voor gebracht.

Doorheen deze vormingsdag verwerft elke deelnemer een goed inzicht in de totale zorgaanpak voor zwaar zorgbehoevende personen met dementie, realiseerbaar 24u op 24 en 7 dagen op 7. Kers op de taart: op het einde van de dag wordt een bezoek gebracht aan één van de vele Zenso Cocoon ruimtes waar je zelf de impact van sensorische input kan ervaren, zoals onze bewoners in De Wingerd dat dagelijks doen.

We sluiten de dag af met een gezellige nabespreking in het Grand Café!

Programma:

 • 09:00 ontvangst
 • 09:30-11:20 uiteenzetting Sensorische (De)Integratie bij personen met dementie
 • 11:30-12:30 workshop ronde 1
 • 12:30-13:00 middagpauze
 • 13:00-13:55 workshop ronde 2
 • 14:00-14:55 workshop ronde 3
 • 15:00-15:55 oefenmoment
 • 16:00-16:20 bezoek aan Zenso Cocoon – multi sensorisch ingerichte ruimte
 • 16:30 slot

Iedere deelnemer neemt sowieso deel aan volgende workshops:

 • Lig- & zitcomfort: Specifieke positionering voor personen met dementie in mobiliteitsklasse C, D & E met toepassing van modulair positioneringssysteem in combinatie met verzorgingsrolstoelen en zitorthese als 24u aanpak.
 • Comfort bij transfers: Inzet van opstahulp, actieve & passieve tillift, tilbanden allerhande & glijlakens bij personen met dementie in mobiliteitsklasse C, D of E.
 • Comfort bij wassen, kleden & verschonen in bed: Zorgconcept 1x draaien van ruglig naar zijlig e.o. voor totale zorgverlening met toepassing van incontinentiemateriaal met buikband principe, verzorgend wassen & aangepaste kledij voor personen met dementie inmobiliteitsklasse C, D & E.

Docenten: het multidisciplinair team van De Wingerd

Doelgroep: zorgkundigen, (hoofd)verpleegkundigen, kinesitherapeuten, ergotherapeuten, …

Maximaal aantal deelnemers: 24 personen (max. 8 personen per workshopmoment)

Kostprijs: € 110,00 (koffie, waters, versnaperingen en broodjeslunch inbegrepen)

Inschrijven: via email naar lut.vanaerschot@wingerd.info met als onderwerp “inschrijving Masterclass Comfortzorg 01/06, met vermelding van naam, voornaam, functie van de persoon en organisatie van de deelnemer.

Vervoer: parkeren met de wagen is mogelijk op de locatie zelf of in de nabij gelegen straten. Wie zich op de openbare weg parkeert, dient rekening te houden met de blauwe zone en een parkeerduur van 4 uren. De Wingerd is vlot te bereiken met het openbaar vervoer.

Het verschuldigde bedrag dient te worden overgeschreven op rekeningnummer: BE69 7343 5622 0078, op naam van De Wingerd met vermelding “Masterclass ComfortZorg + naamvan de deelnemer”. Pas na ontvangst van de betaling is de inschrijving definitief! Indien gewenst kan na overschrijving van het betrokken bedrag een factuur voor 'voldaan' worden opgevraagd. Het opleidingscertificaat wordt u bij het einde van de vorming ter hand gesteld. Annulering zonder kosten is mogelijk tot dertig dagen voor de datum van het congres. Bij annulering tot 14 dagen vooraf worden € 20 administratiekosten ingehouden. Daarna wordt geen restitutie meer toegekend. Vervanging door een collega is altijd mogelijk.

Wanneer?

Van dinsdag 12 maart 2019 - 09:30 tot dinsdag 12 maart 2019 - 16:30

Waar?

Woonzorgcentrum De Wingerd, Wingerdstraat 14, 3000 Leuven | www.wingerd.info
Vlaams-Brabant