Wondzorg: Ontsmetten true or false?

Deze vorming biedt een uitgebreid overzicht van de verschillende ontsmettingsmiddelen, hun toepassingsgebied en hun gewenste of ongewenste effecten. Welke (on)waarheden bestaan er t.a.v. ontsmetten en wat leert de wetenschap ons?

Iets voor jou? Deze studiedag richt zich naar alle verpleegkundigen ongeacht hun werkveld (ziekenhuis, thuisverpleging, onderwijsinstelling, R.V.T. of rusthuis,…) en alle studenten verpleegkunde.

Inhoud

Wondontsmetting is een belangrijk thema in de wondzorg. Deze studiedag biedt een antwoord op volgende vaak gestelde vragen: Is wondontsmetting altijd zinvol en wenselijk? Welke ontsmettingsmiddelen zijn er en wanneer gebruiken we welk middel? Welke gevolgen hebben ontsmettingsmiddelen voor de wonde en de huid? Aan de hand van theorie en concrete casussen komen we tot antwoorden.

Wanneer?

vrijdag 21 januari 2022 - 09:00

Waar?

Odisee Campus Aalst
Oost-Vlaanderen

Contact gegevens

Odisee Advanced Education
Warmoesberg 26, 1000 Brussel
02 609 37 37
oae.brussel@odisee.be