Webinar - Seksualiteit in de periode rond de zwangerschap

Spreker: Dr. An-Sofie Van Parys, is opgeleid als vroedvrouw, sociaal agoge, seksuologe en psychotherapeute.

Doelgroep: De webinar richt zich tot vroedvrouwen. Ook andere zorg- en hulpverleners die werken met patiënten/cliënten in de periode rond de zwangerschap / perinatale periode zijn van harte welkom!

Inhoud: Vanuit casuïstiek wordt een theoretisch kader geschetst over seksualiteit in de perinatale periode. Samen met de groep gaan we daarna op zoek hoe je hier in de praktijk mee aan de slag kan. Verwacht je dus zeker aan enkele handige “tips and tricks” en een bruikbare vertaalslag van de theorie naar de praktijk.

Wanneer?

Van maandag 10 mei 2021 - 10:00 tot maandag 10 mei 2021 - 12:00

Waar?

Online
Andere

Contact gegevens

Thomas More
Zandpoortvest 60, 2800 Mechelen
+32 14 80 61 01
violet.vervloet@thomasmore.be