Vorming Omgaan met mensen die aan zelfdoding denken (Organisator: Uitgeverij Vanden Broele)

Praktische vorming voor medewerkers

De suïcidecijfers voor Vlaanderen tonen aan dat zelfdoding een ernstig maatschappelijk probleem is. Bovendien is het een erg complex fenomeen, waar nooit één verklaring of één oorzaak voor is. Om het aantal zelfdodingen echt terug te dringen is een engagement van de hele samenleving nodig. Iedereen kan een rol opnemen in de detectie en herkenning van signalen bij mensen die aan zelfmoord denken.

Elke medewerker in een zorg- of welzijnsinstelling (niet alleen maatschappelijk werkers en hulpverleners, maar ook loketmedewerkers) komt dagelijks in contact met mensen die in een moeilijke situatie verkeren. Ongetwijfeld bent u ook al geconfronteerd geweest met mensen die – al dan niet expliciet – hebben laten merken dat ze het echt niet meer zien zitten. Als u het op dat ogenblik moeilijk vond om te reageren, of u zich onzeker voelde over de manier hoe hiermee om te gaan, dan is deze opleiding echt iets voor u.

Gepast reageren kan mensenlevens redden

Het is niet vanzelfsprekend om gepast te reageren wanneer iemand laat blijken dat hij of zij zelfdoding overweegt. Er is vaak grote onzekerheid en angst om ‘fout’ te reageren. Bovendien kunnen ook eigen ervaringen, misvattingen over zelfdoding of de angst om iets verkeerd te doen een belemmerende rol spelen in het adequaat handelen. In deze opleiding wordt een referentiekader aangeboden. U leert hoe u signalen van cliënten kan herkennen en hoe u hierop best reageert. Daarnaast leert u welke houding u kan aannemen ten opzichte van (mensen met een wil tot) zelfdoding.

Deze opleiding wordt georganiseerd in samenwerking met het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ) en is specifiek gericht naar iedereen die in rechtstreeks contact komt met mensen die aan zelfdoding denken.

U krijgt ruim de mogelijkheid om vragen te stellen. Bovendien krijgt u technieken aangeleerd (welke vragen moet u stellen, preventieve gespreksvoering) die u onmiddellijk kunt toepassen in uw dagelijkse praktijk. Kortom: deze opleiding mag u niet missen!

Programma

08.30 u. Onthaal en registratie van de deelnemers
09.00 u. Achtergrondinformatie i.v.m. zelfdoding: definitie, epidemiologie, crisismodel, verklarend model, suïcidaal proces
10.30 u. Koffiepauze
10.45 u. Herkennen van signalen en ermee leren omgaan. Bespreekbaar maken van zelfdoding
12.00 u. Lunchpauze
13.00 u. Risico-inschatting en aangepaste gespreksaanpak. Praktische oefeningen
14.30 u. Koffiepauze
14.45 u. Doorverwijzen en op weg met de eigen case
16.00 u. Einde

Wanneer?

Van dinsdag 19 februari 2019 - 09:00 tot dinsdag 19 februari 2019 - 16:00

Waar?

Holiday Inn Gent Expo
Oost-Vlaanderen