Vorming Krachtgerichte methoden (Organisator: Bind-Kracht)

Cliënten krijgen heel wat vragen over hun leefsituatie. Hoe kan je hun complex levensverhaal gericht en respectvol bevragen? Hoe vermijd je dat dit een koel verhoor wordt? Hoe maak je er een ondersteunende, inzichtbiedende dialoog van? Hoe kan je evoluties zichtbaar maken en taal geven?

Deze vorming frist je methodische kennis op en biedt een veilige omgeving om deze methoden in te oefenen, samen met coaches van Bind-Kracht (mensen met ervaring in armoede én hulpverlening). Een ervaren trainer begeleidt je in dit leerproces

Thema’s
- de life-eventlijn (levensdomeinen breed verkennen of verdiepen)
- het ecogram en de relationele bronnen: positieve, negatieve en ontbrekende verbindingen
- het krachtenmodel van Rapp met niches die mensen vastzetten of kansen bieden
- de draaglast- en draagkrachtbalans en de dialoog
- het weegschaalmodel en het maken van keuzes

Deze methoden geven een kader om complexe verhalen vanuit een positieve benadering te bespreken. Deze instrumenten goed inzetten, doet in dialoog het vertrouwen groeien. Krachten van cliënten en mogelijkheden worden zichtbaar gemaakt. Krachten benoemen en er op maat een beroep op doen, maakt veranderings- en groeiprocessen mogelijk.

We nodigen cursisten uit om eigen praktijkervaringen in te brengen in de vorming.

Meer info en inschrijven: https://www.kdg.be/bind-kracht-armoede

Wanneer?

Van dinsdag 28 mei 2019 - 09:30 tot dinsdag 28 mei 2019 - 16:30

Waar?

Karel de Grote hogeschool, Brusselstraat 23, 2018 Antwerpen
Antwerpen