Vorming Krachtgericht onthaal (Organisator: Bind-Kracht)

Krachtgericht werken start al bij het onthaal. Het eerste contact via de telefoon of op de dienst bepaalt de verdere hulpverleningsrelatie. Dat korte moment beïnvloedt het vertrouwen dat de cliënt heeft in de organisatie en haar medewerkers. Hulpvragers onthalen is een uitdagende opdracht.

Hoe zorgen we bij een hoge werkdruk toch voor een warm onthaal? Hoe houd je het hoofd koel en het hart warm? Hoe kunnen we lastige situaties ontmijnen?

Thema's:
•het belang van de eerste indruk
•werken aan vraag- en aanbodverduidelijking
•samen uitklaren en onder woorden brengen
•zoeken naar een volgende stap
•verschuiving in beleving: van probleemgeval naar mensen met een probleem, van probleemoplosser naar professionele partner die focust op verbinding

De inbreng van hulpvragers met ervaring in armoede en uitsluiting (coaches), de koppeling van inzichten uit onderzoek en praktijk, de bespreking van echte casussen: dit alles maakt van deze vorming een uniek dialoog- en leerproces.

Voor meer informatie, klik hier.

Wanneer?

Van dinsdag 21 mei 2019 - 09:30 tot dinsdag 21 mei 2019 - 16:30
Van dinsdag 4 juni 2019 - 09:30 tot dinsdag 4 juni 2019 - 16:30

Waar?

Karel de Grote hogeschool, Brusselstraat 23, 2018 Antwerpen
Antwerpen