VOLZET!!! Masterclass bestuurders ouderenzorg - 2017

In het late najaar van 2017 organiseert Zorgnet-Icuro een Masterclass voor bestuurders van woonzorgcentra. Deze tweedaagse masterclass geeft een introductie in diverse actuele beleidsdomeinen binnen de residentiële ouderenzorg. Thema’s zoals het Vlaamse en federaal overheidsbeleid, maatschappelijk verantwoord ondernemen, samenwerken in netwerken, kwaliteitszorg, financiering van werking en investeringen, ethisch onderbouwde beleidskeuzes, …  komen hierbij aan bod.  Tevens willen we voor een aantal thema’s de tendensen voor de toekomst weergeven.  

Data en locatie:

Het programma is opgebouwd uit een tweedaagse opleiding en gaat door op vrijdag 24 en zaterdag 25 november 2017.  Aanvang op vrijdag om 9.00 uur, einde zaterdagmiddag 14.30 uur.
De masterclass  gaat door in NOVOTEL LEUVEN CENTRUM, Vuurkruisenlaan 4 te Leuven.
Meer info:  http://www.novotel.com/nl/hotel-3153-novotel-leuven-centrum/index.shtml

Doelgroep:

Bestuurders van voorzieningen in de ouderenzorg.
De opleiding is enkel voorbehouden aan leden van Zorgnet-Icuro.  

Kostprijs:

De kostprijs voor de masterclass bedraagt 360 €. In de prijs zijn inbegrepen:  de overnachting met ontbijt,  alle maaltijden, koffiebreaks en frisdranken, een informatiemap en een handboek over netwerkzorg.

Docenten:

Alle docenten zijn stafmedewerkers van Zorgnet-Icuro.

Programma:

Programma dag 1

1. Onthaal  (vanaf 9.00 uur)

2. Voorstelling deelnemers en werking Zorgnet-Icuro  (9.30 uur – 10.00 uur)

3. Regelgeving ouderenzorg  (10.00 uur – 11.00 uur en 11.20 uur – 12.45 uur)
- Overheidsbeleid en organisatie zorglandschap (Vlaams, federaal, ...,  residentiële zorg en thuiszorg, programmatie, exploitatiekalender, normen, …)

4. Financiering exploitatie, investeringen en dagprijs  (14.00 uur – 16.00 uur)
- Financiering ouderenzorg  – RIZIV-zorgforfait
- Dagprijsberekening
- Financiële benchmarking
- Persoonsvolgende financiering in de ouderenzorg: hoever staan we hiermee? 

5. Ethisch onderbouwde keuzes in de zorg  (16.30 uur – 18.00 uur)
- Waardegedreven ondernemen in de zorg

6. Corporate governance  (18.00 uur – 19.00 uur)
- Laat ons even verder kijken dan de Code Buysse

Programma dag 2

7. Kwaliteitsbeleid in uw WZC  (9.15 uur – 10.45 uur)
- Wat is kwaliteitsmanagement en kwaliteitsbeleid?
- Stakeholders en rollen rond kwaliteit
- Extern toezicht: vormen en inhouden
- PREZO Woonzorg: excellentie binnen handbereik
- Sturen op kwaliteit: hoe doe je dat?

8. Netwerkzorg noodzaak of hype?  (11.00 uur – 13.00 uur)          
- Netwerkmanagement en netwerkzorg (trends, drijfveren, typologie, …)
- Samenwerken en netwerking in de zorg, typologie van samenwerkingsvormen (van koepels tot zorgbedrijven …)
- Even over de muur kijken: ziekenhuisnetwerken, eerstelijnszorg in evolutie, het Vlaams decreet lokaal bestuur

Inschrijvingen: DE INSCHRIJVINGEN ZIJN AFGESLOTEN - VOLZET!!!

Voor inhoudelijke informatie kan u terecht bij Walter Sablon, stafmedewerker Zorgnet-Icuro. 
Contactgegevens:
Email: walter.sablon@zorgneticuro.be
Tel.: 0478 99 53 16

Wanneer?

Van vrijdag 24 november 2017 - 09:00 tot zaterdag 25 november 2017 - 14:30

Waar?

Novotel Leuven Centrum Vuurkruisenlaan 4 3000 Leuven
Vlaams-Brabant