vorming
18/01/2022, 9:30 - 14/03/2022, 12:30 18/01/2022, 13:30 - 15/03/2022, 16:00
Personeel en Organisatie

Lerend netwerk - Leidinggeven aan leidinggevenden (VOLZET)

Deze opleiding is volzet, inschrijven is niet meer mogelijk

Hoe verhoog ik de arbeidsvreugde en bevlogenheid bij mijn team leidinggevenden zodat ook zij een omgeving kunnen creëren waarin mensen goed en graag werken? 

Als leidinggevende zoek je manieren om je team hoofdverpleegkundigen of teamcoördinatoren bevlogen te laten werken. Je steunt, kanaliseert en botst op grenzen.

Hoe kan je ervoor zorgen dat ze met vertrouwen zelf beslissingen nemen? Hoe zorg je ervoor dat deze beslissingen passen binnen het kader en de structuur? Hoe blijf je weg van micromanagement? Hoe behoud je comfort in de (sandwich)positie tussen de leidinggevende(n) boven je en je team? Hoe en in hoeverre kom je tegemoet aan individuele noden? Kortom, hoe creëer je een werkomgeving waarin mensen zich goed voelen en graag werken?

Dit nieuw lerend netwerk biedt zorgmanagers, vestigingscoördinatoren en/of directies een forum om samen te leren en ervaringen uit te wisselen over hoe je teamprocessen en werkomstandig-heden kan creëren die arbeidsvreugde, bevlogenheid en dus psychosociaal welzijn verhogen om de kans op uitval te verkleinen. Diverse hefbomen worden aangereikt en in interactie uitgediept.

Volgende hefbomen komen aan bod:

 1. Werken vanuit een verbindende en versterkende missie en visie
 2. Een evenwichtige en heldere verdeling van rollen binnen je team én een open en waarderende communicatie tussen je team, jezelf en je leidinggevende.
 3. Afgestemde leiderschapsstijl(en)
 4. Evenwicht houden tussen aandacht voor individuele noden en anderzijds groepsnoden

Na een korte theoretische kadering van deze hefbomen ligt de focus op de uitwisseling van ervaringen, het leren van elkaar. Er volgt een interactie op basis van concrete praktijken: Hoe werk jij binnen jouw team aan een gedragen visie? Wat maakt dat mogelijk? Waar stokt eventueel dat proces? Wat is helpend om tot een heldere verdeling van rollen te komen in een team, waarbij talenten zoveel mogelijk benut worden? Hoe zorg je ervoor dat de communicatie transparant en met wederzijds respect en begrip vorm krijgt? Wat kan jij als leidinggevende hiertoe bijdragen? Hoe coach je mensen die aangeven dat er iets schort?

Wat mag je verwachten als outcome?

Dit lerend netwerk bied je inspiratie doordat de theoretische inzichten tastbaar worden via de uitwisseling met collega’s, je krijgt een klankbord rond je eigen ervaringen als leidinggevende. Je voelt je uitgenodigd om op basis van deze inzichten concrete stappen te zetten binnen jouw organisatie.

Praktisch:

Doelgroep

Dit aanbod is exclusief voor leden van Zorgnet-Icuro. De deelnemers worden opgedeeld in twee groepen.

 • Groep 1: voor zorg- en clustermanagers binnen algemene en psychiatrische ziekenhuizen -  gaat door op 18 januari, 1 februari, 22 februari en 14 maart telkens van 9u30 tot 12u
 • Groep 2: voor vestigingscoördinatoren, campusdirecties en directies binnen ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg (exclusief PZ) - gaat door op 18 januari, 1 februari, 22 februari en 15 maart van 13u30 tot 16u

Elke groep bestaat uit maximum 14 personen.

Inschrijven

 • Inschrijven kan tot 1 december 2021
 • Na inschrijving wordt een online intakegesprek ingepland met een van de begeleiders om zicht te krijgen op inhoudelijke noden en praktijken.
 • De opstart is voorzien voor januari 2022. Het betreffen vier sessies online van telkens 2,5 uur. Bij inschrijving engageer je je voor deelname aan 4 sessies.

Begeleiders

Dit lerend netwerk wordt gefaciliteerd door Mieke Van Gramberen en Karolien Vermeiren.

Mieke Van Gramberen is arbeidssociologe, deed ervaring op als organisatiedeskundige - onder meer als algemeen directeur van Flanders Synergy (ondertussen Workitects). Ze is auteur van het boek ‘Goestingsarchitecten’. Ze verleent advies in maatschappelijk georiënteerde organisaties met als speerpunt inzichten inzake innovatieve arbeidsorganisatie. https://www.linkedin.com/in/vangramberenmieke/

Karolien Vermeiren is pedagoge en psychotherapeute. Ze werkt binnen Zorgnet-Icuro als stafmedewerker Vorming. Haar expertise ligt in vorming en procesbegeleiding, coaching, communicatie en leiderschap.

Kost

 • De kostprijs voor deze 4 sessies is 350 euro. Bij inschrijving engageer je je voor de 4 sessies.
 • Annuleren met volledige terugbetaling is mogelijk tot 10 dagen voor de eerste sessie.
 • De factuur ontvang je na de uiterste inschrijvingsdatum van 01/12/2021.
Locatie
Online
Eerste startdatum
Organisatie
Zorgnet-Icuro
Telefoon
+3225118008
E-mail
karolien.vermeiren@zorgneticuro.be