Verslavingszorg, who cares? (Organisator: Odisee)

Verslaving is een complex gegeven, een cluster van symptomen die verschillende levensgebieden raakt. De aanpak situeert zich op een continuüm van preventie, vroeginterventie, cure, care, risicobeperking en maatschappelijke integratie. De module zoomt in op specifieke thema’s zoals motiverende gespreksvoering, hervalpreventie en dubbele diagnose. Het zoeken naar verbinding, echt zien van de mens en niet in een hokje plaatsen staat hierbij centraal.

We zetten in op interactief werken en zelf actief aan de slag gaan met de inhoud. Het uitgangspunt is dat jij reeds morgen het geleerde in de praktijk kunt gaan brengen. We geven ruimte voor uitwisseling, collega’s ontmoeten, ervaringen delen en nieuwe inzichten verwerven. 

Doel

Kwaliteitsvolle zorg verlenen aan kwetsbare mensen vraagt specifieke competenties. Dit postgraduaat richt zich tot alle geïnteresseerden die ondersteuning en begeleiding bieden aan kwetsbare groepen. Het postgraduaat is een modulair professionaliseringstraject in volle ontwikkeling. We plannen 5 thematische modules die we ontwikkelen in samenwerking met het sociaalpsychiatrische werkveld thematisch. Alle modules zijn zeer praktijk- en ervaringsgericht. We reiken handvatten aan om samen de weerbaarheid en veerkracht van kwetsbare mensen te verhogen. Hierdoor wordt een volwaardige maatschappelijke participatie mogelijk.

Voor het behalen van het postgraduaatgetuigschrift heb je een bachelordiploma, volg je vijf themamodules en slaag je voor een geïntegreerd examen. Wie niet over een bachelordiploma beschikt kan wel deelnemen aan de afzonderlijke modules of lesdagen en verwerft hiervoor resp. een getuigschrift of deelnameattest van permanente vorming. 

Studiegeld

Het studiegeld bedraagt €475 voor de volledige module en €90 per lesdag.

Het is mogelijk enkel in te schrijven voor 1 bepaalde studiedag. 

Doelgroep

Deze studiedag binnen de module ‘Verslavingszorg’ richt zich tot iedereen die zich verder wil professionaliseren om zo een verschil te maken voor mensen met een verslaving. Kennis en kunde over ‘Verslavingszorg’ is breed inzetbaar en een noodzakelijke voorwaarde voor verdere maatschappelijke integratie van mensen met een verslaving.

Ben je werkzaam in een residentiële setting, CGG, het psychiatrische werkveld, de thuiszorg, een wijkgezondheidscentrum, de ouderenzorg, OCMW, CAW, CLB, Kind en Gezin, een spoedafdeling... dan is deze studiedag zeker iets voor jou! 

De opleiding vindt plaats op Campus Sint-Niklaas

Lesmomenten

Dinsdag 17 september 2019
Dinsdag 1 oktober 2019
Dinsdag 15 oktober 2019
Dinsdag 5 november 2019
Dinsdag 19 november 2019

Elke lesdag start om 9u en eindigt uiterlijk om 16u30. Er is een middagpauze voorzien van 45 minuten.

Programma
• Lesdag 1: basisbegrippen, wetgeving, productinformatie en het neurobiologische proces van verslaving.
• Lesdag 2: motiverende gespreksvoering.
• Lesdag 3: grenzen stellen: hoe doe je dit zonder de relatie te beschadigen?
• Lesdag 4: terugvalpreventie.
• Lesdag 5: dubbele diagnose: dubbel zoveel behandelaars? Meer informatie

Wens je meer informatie?

Neem dan gerust contact op met:
Ann Jaques (organisatorisch)
Coördinator permanente vormingen gezondheidszorg
ann.jaques@odisee.be
02-210 13 48

Inschrijven

​Via de website www.odisee.be/ae

Wanneer?

Van dinsdag 17 september 2019 - 09:00 tot dinsdag 19 november 2019 - 16:30

Waar?

Odisee Hogeschool, Campus Sint-Niklaas, Hospitaalstraat 23, 9100 Sint-Niklaas
Oost-Vlaanderen

Contact gegevens

Zorgnet-Icuro
Guimardstraat 1, 1040 Brussel
02 511 80 08
post@zorgneticuro.be