Vaccinatie van immunogecompromitteerde en chronisch zieke patiënten (kinderen en volwassenen)

De Hoge Gezondheidsraad heeft haar aanbevelingen rond vaccinatie van immunogecompromitteerde en chronisch zieke patiënten recent herzien.
Tijdens deze studienamiddag worden de belangrijkste nieuwe aspecten uit de verschillende deelgebieden besproken.

Het programma voor de namiddag van 10 oktober 2019 (Meeting language: English)

 • 13.30  Registration
 • 13.45  Introduction - Patrick Soentjens, ITM – Defense
 • 13.50  Vaccine responses in IC patients - Olga Chatzis, UC Louvain
 • 14.10  New Dutch advices on vaccination - Albert Vollaard, RIVM (NL)
 • 14.35  Immunomodulating drugs or vaccines? - Gilles Epéron, HUG (CH)
 • 15.00  Coffee break
 • 15.20  Belgian guidelines
  • Biologicals - Jeroen van der Hilst, Jessa ZH
  • Solid organ Transplant - Willy Peetermans, UZ Leuven
  • Stem cell Transplant - Maya Hîtes, ULB Erasme
  • HIV - Charlotte Martin, CHU St Pierre
 • 17.20  The end – Reception

Inschrijvingsmodaliteiten
Inschrijven verplicht
Deadline inschrijvingen is 3 oktober 2019
De accreditatie is aangevraagd
Deelname is gratis

Wanneer?

Van zaterdag 10 oktober 2020 - 13:45 tot zaterdag 10 oktober 2020 - 17:20

Waar?

Zuidertoren (Federale Pensioendienst), Europa esplanade, 1060 Brussel
Andere

Contact gegevens

FOD Volksgezondheid
Victor Hortaplein 40 bus 10, 1060 Brussel
02 524.97.97
info@health.fgov.be

Andere activiteiten