Update sociaaljuridische kaders

In deze cursus actualiseer je jouw sociaaljuridische kennis en praktijk. Je leert zorgvuldig omgaan met

gevoelige informatie, met aansprakelijkheid door fouten bij de uitoefening van je job en met arbeidsen

andere ongevallen op de werkvloer. Je frist je kennis op over ontslag, de organisatie van de

werkloosheidsverzekering, de voorwaarden om een uitkering te ontvangen en de soorten, evolutie

en berekening van de uitkeringen. Je verdiept je en oefent in actuele topics rond sociale zekerheid en

rond pensioenen.

 

Voor maatschappelijk werkers, trajectbegeleiders, teamleiders die beroepshalve aan

sociaaljuridische dienstverlening doen.

 

Vanessa Verdeyen is dr. in de rechten, docent van CVO Sociale School Heverlee, coördinator en

eindredacteur Praktijkboek Sociale Zekerheid (Kluwer), vrijwillig wetenschappelijk medewerker

Instituut Sociaal Recht KU Leuven en zelfstandig docent zorgrecht en sociaal recht.

 

Alle deelnemers verwerven een attest van aanwezigheid. Je verwerft een officieel onderwijsattest

als je ook het afsluitende toetsingsmoment (laatste cursusdag) succesvol aflegt.

Voor alle cursussen kan je Betaald Educatief Verlof inzetten.

Kostprijs: 180 euro. Inbegrepen: middagmaal, drank, cursusmateriaal. Via overschrijving op

rekeningnummer BE 56 7865 8295 1388 met vermelding van nummer (1-6) -naam-voornaam-2018.

Je kan ook ter plekke betalen met opleidingscheques.

Inschrijven via http://www.cvo-ssh.be/contactgegevens/inschrijven-bijscholing/

Je kan inschrijven tot een week voor de start van de cursus. Het aantal deelnemers per cursus is

beperkt.

 

Wanneer?

Van maandag 19 februari 2018 - 09:15 tot woensdag 28 maart 2018 - 16:10

Waar?

Campus Sociale School, Groeneweg 151, 3001 Heverlee. Een cursusdag loopt van 9u15 tot 16u10.
Vlaams-Brabant