Uitgeverij Witsand & Centrum Groeien in Leven en Sterven: Symposium Spiritualiteit in Palliatieve Zorg

Op vrijdag 22 februari organiseert Uitgeverij Witsand in samenwerking met Centrum Groeien in Leven en Sterven een symposium rond spiritualiteit in palliatieve zorg. In dit symposium wordt een stand van zaken opgemaakt in de zorg rond de fundamentele levens- en zinvragen van palliatieve patiënten en hun naasten. Uitgangspunt vormt mijn boek "Spiritualiteit in palliatieve zorg en de lessen van mijn stervende vader". Het is de bedoeling over beroepsgroepen en levensbeschouwingen heen ideeën en ervaringen uit te wisselen om zo de existentiële en spirituele pijler van palliatieve zorg verder te ontwikkelen.

​In dit symposium maken we een stand van zaken op in de zorg rond de fundamentele levens- en zinvragen. Uitgangspunt vormt het boek "Spiritualiteit in palliatieve zorg en de lessen van mijn stervende vader" van Alexander Verstaen. In het eerste deel komt een aantal mensen aan bod die getuigen over hun zoektocht naar het bieden van existentiële en spirituele zorg. Hoe en in welke mate hebben de inzichten, die worden uitgewerkt in het boek, hen geholpen om meer te beantwoorden aan de existentiële en spirituele noden van palliatieve patiënten en hun naasten? 
In het tweede deel buigen we ons, via een panelgesprek en in interactie met het publiek, over een aantal andere vragen: Welke initiatieven worden er genomen in onze ziekenhuizen, woonzorgcentra, thuiszorgdiensten en verenigingen van mantelzorgers om de vierde pijler te integreren in de zorg? Wat zijn de ervaringen hierbij? Wat loopt goed en waar loopt men tegen aan? En welke stappen zijn er verder nodig om de existentiële en spirituele dimensie uit te bouwen tot een volwaardige zorgpijler?

Meer informatie over het programma, praktische gegevens en inschrijven vind je via deze link.
 

Wanneer?

Van vrijdag 22 februari 2019 - 12:00 tot vrijdag 22 februari 2019 - 16:00

Waar?

Zuilenzaal van Het Geuzenhuis, Kantienberg 9, 9000 Gent
Oost-Vlaanderen