Vormingen

Bijvoorbeeld: 21/07/2018

Bijvoorbeeld: 21/07/2018

Goede hoofdverpleegkundigen en leidinggevenden zijn onmisbaar in de zorg. Zij vormen de schakel tussen het management en de uitvoering van de zorg én zij zijn de motor en de spil van het team. Leidinggevenden sturen hun medewerkers aan: ze stimuleren, inspireren en motiveren. Goede hoofdverpleegkundigen verhogen de motivatie, de betrokkenheid, de prestaties en de productiviteit van hun team. Zo beïnvloeden zij rechtstreeks de kwaliteit, de efficiëntie en de effectiviteit van de zorg aan patiënten, klanten en bewoners. 
De kaderopleiding Nursing biedt cursisten een...

Wanneer? 25/09/2017 tot 30/06/2019
Waar? CVO Lethas, Campus Vergote Vergote square 43 / Fr. Pelletierstraat 100 1030 Brussel

Na alweer een succesvol jaar stellen wij u met genoegen het programma van de vierde jaargang Interuniversitaire Permanente Vorming Management en Beleid Gezondheidszorg voor.

Wij bieden u een boeiende mix van cursussen, studiedagen en seminaries over organisatie, financiering en kwaliteit. Het programma vertrekt vanuit een geïntegreerde visie op zorg en verzorging. Nu zowel op federaal als Vlaams niveau de nieuwe plannen en beleidsinitiatieven verder worden ontrold, willen we ook hier vooral houvast en inzicht bieden. Ervaringen uit het buitenland en uit andere sectoren kunnen...

Wanneer? 16/11/2017 tot 01/12/2018
Waar? diverse data en locaties

Het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV) organiseert in het voorjaar van 2018 voor de eerste keer de vierdaagse opleiding ‘Expert valpreventie bij ouderen’.

De opleiding heeft als algemene leerdoelstelling op interactieve wijze en aan de hand van theorie en praktijkvoorbeelden de deelnemers evidence-based kennis en vaardigheden bij te brengen zodat de professionele zorgverlener zich op kwaliteitsvolle wijze kan engageren om valpreventie interventies in de praktijk te implementeren en/of te coördineren. Een ‘expert valpreventie bij ouderen’ kan daarenboven...

Wanneer? 27/03/2018, 05/06/2018, 16/10/2018, 04/12/2018
Waar? De opleiding gaat door in Leuven. De exacte locaties per lesdag worden bij de inschrijving verder meegedeeld.

“Maaltijdcoaches dementie” zijn personen die binnen de organisatie als aanspreekpunt kunnen fungeren, om na te denken over en het implementeren van een kwaliteitsvol beleid rond maaltijdzorg, samen met een deskundig team. In de opleiding tot “maaltijdcoach dementie” verwerf je kennis en inzicht én krijg je de bagage en tools (een vormingspakket) om jouw collega’s te ondersteunen en te coachen. Ben jij iemand die het maaltijdgebeuren voor personen met dementie ter harte neemt en verder mee wil uitbouwen in jouw organisatie ondersteund door het ECD Paradox? Aarzel niet langer en schrijf je...

Wanneer? 28/05/2018, 04/06/2018, 11/06/2018, 24/09/2018
Waar? ECD Paradox, Molenaarsstraat 34, 9000 Gent.

De ouderenzorgvoorzieningen staan voor belangrijke veranderingen en uitdagingen, zoals de vermaatschappelijking van de zorg, het bieden van kwaliteitsvolle zorg op maat, de persoonsvolgende financiering, intersectoraal werken,… Dit alles tegen de achtergrond van samenwerken in netwerken en de stijgende vraag naar efficiëntie en transparantie.

Tegelijkertijd blijven het bewaken van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg cruciale opdrachten. Om onze leden hierbij te ondersteunen organiseerde Zorgnet-Icuro de laatste maanden meerdere masterclasses voor...

Wanneer? 01/06/2018, 30/11/2018
Waar? Vrijdag 1 en zaterdag 2 juni in het NH Hotel Belfort te Gent. Meer informatie over het hotel: www.nh-hotels.nl/hotel/nh-gent-belfort Vrijdag 30 november en zaterdag 1 december in De Heerlijckyt van Elsmeren te Geetbets. Meer informatie over het eventcentrum: www.heerlijckyt.org

Blind positioneren en kwaliteit van het beeld

Programma

Theoretisch deel

Algemeen: 3 lesuren

 • Radiologische terminologie

 • Basisprincipes van beeldvorming

 • Basisprincipes van positionering

Procedures blind positioneren: 15 lesuren

 • Bovenste vrije lidmaat

 • Onderste vrije lidmaat

 • Bekken & heupen

 • Wervelzuil

 • ...
Wanneer? 01/09/2018 tot 15/12/2018
Waar? Odisee - Campus Brussel Terranova, Blekerijstraat 23 - 29, 1000 Brussel

Kritiek krijgen is moeilijk. Kritiek geven vinden we dikwijls nog veel moeilijker. Vaak reageert de persoon die we aanspreken boos of emotioneel. Aan de andere kant ervaren we zelf spanning omdat we weten dat de ander zich beledigd zou kunnen voelen als we onze kritiek uiten. We durven al gauw niets meer te zeggen. Zodoende gaan we onverstoord verder aanmodderen of blijven we met een hoop frustraties zitten. En dat komt de kwaliteit van onze relaties en van ons werk allerminst ten goede.

Hoe ontsnappen we hieraan? Centraal in deze dynamiek staan onze eigen behoeften en die van de...

Wanneer? 04/09/2018
Waar? Vrijbroekpark, Dessainlaan 65, 2800 Mechelen

Op woensdag 5 september 2018 organiseert Zorgnet-Icuro een brainstorm over intersectoraal denken en werken. Alle geïnteresseerde leden van Zorgnet-icuro zijn welkom.

De sectoren ‘zorg en welzijn’ zijn volop in (r)evolutie. Sommige trends en evoluties tekenen zich duidelijk af, andere zijn nog meer in de conceptuele fase. Er zijn alvast enkele constanten: zorg vermaatschappelijkt en verloopt zo geïntegreerd mogelijk. Voor de cliënt en patiënt zijn er idealiter geen breuklijnen of schotten tussen sectoren zichtbaar.

Zorgnet-Icuro wil die evolutie naar...

Wanneer? 05/09/2018
Waar? Brussel (de exacte locatie wordt later meegedeeld)

Op vrijdag 7 september nodigen we u uit voor een vorming rond de publieke financiering van de woonzorgcentra. We focussen op de overdracht van de klassieke RIZIV-financiering naar de Vlaamse Sociale Bescherming. Naast de berekening van het instellingsforfait 2019 komen een aantal nieuwe topics aan bod:

 • Wat mag u verwachten van de hervorming van het derde luik?
 • Sociaal akkoord VIA 5: wat betekent dat voor de woonzorgcentra? En hoe kan u zich best voorbereiden op de IFIC-implementatie?
 • Erkenningskalender en omzettingskalender voor de...
Wanneer? 07/09/2018
Waar? Passage 44 – Auditorium Belfius – Brussel

Echografie voor vroedvrouwen

Ben je werkzaam als vroedvrouw en wil je meer leren over echografie? Dan is deze studiedag iets voor jou!
Zowel toestelkennis, juridisch advies als een praktijkoefening komen aan bod.

Programma

In het eerste dagdeel staan we stil bij theoretische randvoorwaarden en juridische aspecten bij het nemen van een echografie. Hierna ga je zelf praktisch aan de slag.

09u00: Welkomstwoord
09u05: Toepassing basisfysica
10u15: Toestelkennis
11u00: Beeldherkenning...

Wanneer? 10/09/2018
Waar? Odisee - Campus Terranova, Blekerijstraat 23 -29, 1000 Brussel

Echografie voor vroedvrouwen

Programma
In het eerste dagdeel staan we stil bij theoretische randvoorwaarden en juridische aspecten bij het nemen van een echografie. Hierna ga je zelf praktisch aan de slag.

09u00: Welkomstwoord
09u05: Toepassing basisfysica
10u15: Toestelkennis
11u00: Beeldherkenning klein bekken
11u30: Juridisch advies
12u30: Pauze
13u30: Demonstratie echografie bij termijnzwangeren op 12, 20 en 32 weken
15u15: Workshop: zelf inoefenen van de praktijk...

Wanneer? 11/09/2018
Waar? Odisee - Campus Terranova, Blekerijstraat 23 - 29, 1000 Brussel

Op 11 en 13 september 2018 organiseert Zorgnet-Icuro vormingsavonden voor bestuurders.

De vormingsavond focust op twee thema’s:

 • Sociaal akkoord VIA 5: wat betekent dit voor de woonzorgcentra? En hoe kan u zich best voorbereiden op de IFIC-implementatie?
 • Erkennings- en omzettingskalender voor de periode 2020-2025: welke mogelijkheden worden er gecreëerd voor de woonzorgcentra? En wat wordt er verwacht rond samenwerking met de andere zorgaanbieders in de regio?

We zullen u helder adviseren over deze belangrijke topics...

Wanneer? 11/09/2018, 13/09/2018
Waar? 11 september 2018 in WZC De Wingerd, Wingerdstraat 14, 3000 Leuven. 13 september 2018 in WZC Leiehome, Kloosterstraat 9, 9031 Drongen.

Een woonzorgcentrum heeft de expliciete opdracht om de autonomie en zelfverantwoordelijkheid van bewoners te stimuleren en een aangepast activiteitenaanbod aan te bieden. Dit blijkt vaak niet zo eenvoudig te realiseren in de dagelijkse praktijk. Daarom werd de voorbije vijf jaar aan de Arteveldehogeschool praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het aanbod van betekenisvolle activiteiten in Vlaamse woonzorgcentra en het verband (of het ontbreken ervan) met de levenskwaliteit van de bewoners. Dit onderzoek resulteerde in de betekenisvolle activiteiten methode (BAM); een...

Wanneer? 13/09/2018
Waar? Arteveldehogeschool Campus Kantienberg Voetweg 66 9000 Gent

Het WZC Heilig Hart vzw te Grimbergen organiseert op 13 september 2018 een ontmoetingsdag over dementie en lanceert het educatief bordspel: ’Angèle heeft u nodig!’

Deze ontmoetingsdag staat volledig in het teken van de positieve omgang met personen met dementie en wordt u gratis aangeboden door het WZC Heilig Hart vzw te Grimbergen.

U maakt kennis met dit laagdrempelig en ludiek medium samen met de auteur, Amber ten Brink en haar uitgever, Marnick Depuydt.

Interessante sprekers diepen enkele thema’s over dementie uit namelijk: Olivier...

Wanneer? 13/09/2018
Waar? WZC Heilig Hart Veldkantstraat 30 1850 Grimbergen

Situering

Als belangrijkste doelstelling willen we kwaliteitsvolle jaren toevoegen aan het leven van ouderen en hen ondersteunen in hun zelfstandige taken. We streven hierbij naar zorg op maat in de vertrouwde thuisomgeving maar ook in een residentiële zorgverleningscontext.
Dankzij dit postgraduaat verwerf je de nodige competenties om deze uitdagingen aan te gaan.

Doel

Het postgraduaat Ouderenzorg is een sterk praktijkgerichte opleiding die je helpt de juiste competenties te ontwikkelen om kwaliteitsvolle zorg te...

Wanneer? 14/09/2018 tot 22/03/2019
Waar? Odisee - Campus Dirk Martens Kwalestraat 154 9320 Aalst

Postgraduaat Ouderenzorg - Module 1 - De oudere in onze samenleving

Situering


Als belangrijkste doelstelling willen we kwaliteitsvolle jaren toevoegen aan het leven van ouderen en hen ondersteunen in hun zelfstandige taken. We streven hierbij naar zorg op maat in de vertrouwde thuisomgeving maar ook in een residentiële zorgverleningscontext.  Dankzij dit postgraduaat verwerf je de nodige competenties om deze uitdagingen aan te gaan.

Doel

Het postgraduaat Ouderenzorg is een sterk...

Wanneer? 14/09/2018 tot 09/11/2018
Waar? Odisee - Campus Dirk Martens Kwalestraat 154 9320 Aalst

Studiedag Gerontologie vanuit biologische invalshoek - Anatomofysiologie van het (gezond) ouder worden (Postgraduaat Ouderenzorg)

dag 1 - module 1

Prof. Tony Mets, VUB-UZB

Wanneer? 14/09/2018
Waar? Odisee Campus Dirk Martens Kwalestraat 154 9320 Aalst

Teams nemen deel aan een 8-daags programma, waarbij inhoudelijke sessies zich afwisselen met coaching en werkmomenten om hun business-idee echt van de grond te krijgen. Uiteindelijk resultaat van het programma is een ‘investor-ready pitch’. Je bouwt m.a.w. een zeer sterke business case op. Deze testimonial licht het concept verder toe.

Dankzij de financiële steun die we voor dit...

Wanneer? 17/09/2018 tot 20/09/2018, 05/11/2018 tot 08/11/2018
Waar? Vlerick Campus Brussels Imperial College Business School

Diversiteit vormt de basis van het leven. En tegelijk confronteert de werkelijkheid van elke dag ons met zorgwekkende ontwikkelingen. Wie niet samenvalt met of aanleunt tegen starre maatschappelijke normen, roept angst en afstand op, en valt vaak uit de boot.

Bestaat dit schisma ook in de geestelijke gezondheidszorg? Of hanteren we daar nog rigoureus de veronderstelde politieke correctheid? Concepten als therapie op maat, tolerantie en acceptatie binnen de therapeutische relatie, gepersonaliseerde farmacotherapie, transculturele zorg, genderspecifieke behandelaanpak en...

Wanneer? 18/09/2018 tot 19/09/2018
Waar? Antwerpen, Wilrijk - Campus Drie Eiken

Deze 2-daagse is een intensieve en praktijkgerichte opleiding voor aanstaande en ervaren MUG-verpleegkundigen, in het bezit van de BBT Intensieve zorg en spoedgevallenzorg.
De vorming omvat zowel voordrachten (V), workshops (W), demo’s (D) als simulaties (S).

Simulatiecentrum SiTCA

De simulatieoefeningen gaan door in het SImulatie en TrainingsCentrum Aalst, gevestigd op de campus Dirk Martens van Odisee.
Het Simulatie en TrainingsCentrum Aalst werd opgericht binnen de opleiding verpleegkunde en biedt simulatietrainingen aan die...

Wanneer? 20/09/2018 tot 21/09/2018
Waar? Odisee Campus Dirk Martens, Kwalestraat 154, 9300 Aalst