Symposium: Crisis in kleine en grote zorgorganisaties

        

Voor elke zorgvoorziening dreigt vroeg of laat een grote of kleine crisis: een brand, een zware medische fout, een ontevreden familielid dat naar de pers stapt, ontoelaatbaar gedrag op sociale media van personeelsleden, een persoon met dementie of met GGZ-problemen die ontsnapt… Het is niet de vraag of het gebeurt, maar veeleer wanneer het gebeurt.

Je kan maar beter voorbereid zijn en de knepen van het vak kennen om de juiste dingen te doen (en de dingen juist te doen) wanneer je midden in een crisis staat. Wanneer je – gewapend met de nodige theoretische kennis, nood- en communicatieplannen én een aantal oefeningen achter de kiezen – adequaat handelt en communiceert tijdens een crisis, positioneer je je voorziening als een slagkrachtige en geloofwaardige organisatie.

Op dit symposium bekijken we crisismanagement en –communicatie in zorgvoorzieningen vanuit een brede scope. Concreet komen de drie grote elementen aan bod die bij elk proces van crisisbeheersing komen kijken. Bij een goede crisisbeheersing spelen de verantwoordelijken en de processen van de drie domeinen perfect op elkaar in.

  1. opmaak en uitvoering noodplanning
  2. beleid en strategische coördinatie
  3. crisiscommunicatie.

De do’s en dont’s zijn toepasbaar in elke context: of het nu gaat om een grote of kleine organisatie, een grote of kleine crisis. Je krijgt zowel een theoretisch kader als praktische handvaten vanuit de praktijk aangereikt. Er is ruime mogelijkheid tot het stellen van vragen. Op het symposium zal ook een praktische toolkit worden voorgesteld waarmee je meteen aan de slag kan in je voorziening. In het najaar zal een reeks praktische workshops op dit symposium aansluiten, waarbij een aantal technieken verder zullen worden uitgediept en geoefend in kleine groepen.

Voor wie?

Het symposium is bedoeld voor zij die in een zorgvoorziening verantwoordelijk zijn voor of behoren tot de domeinen beleid  (directies, leden raden van bestuur...), operaties (preventie-adviseurs, veiligheidscoördinatoren…) en communicatie. Zij zijn samen verantwoordelijk voor de voorbereiding op crisissen en moeten optimaal met elkaar kunnen samenwerken wanneer zich effectief een crisis voordoet. Dit symposium richt zich uitdrukkelijk ook naar kleine zorgvoorzieningen. De principes van crisisbeheersing zijn immers toepasbaar in elke context.

Organisatie: Zorgnet-Icuro en PM

Programma

08.45 - 09.15 uur          Onthaal en koffie

09.15 - 09.30 uur          Welkom
                                     Peter Degadt, gedelegeerd bestuurder Zorgnet-Icuro

09.30 - 10.00 uur          De mentale omslag: van het perfecte-wereld-paradigma naar het normale- chaos-paradigma, toegepast op de zorgsector
                                     Hugo Marynissen, academisch directeur Antwerp Management School en senior partner PM

10.00 - 11.00 uur          Voorbij de perimeter, welkom in de rode zone: interne noodplanning
                                     Bart Bruelemans, rampenambtenaar Stad Antwerpen & Frederik Brugge, coördinator preventiediensten Emmaüs

11.00 - 11.30 uur          Pauze

11.30 - 12.30 uur          Veerkrachtig beleid met impact op de bedrijfscontinuïteit: Strategisch beleid en coördinatie     
                                     Geert Scheipers, partner Delaware Consulting BeLux & Frank Weekers, hoofdarts AZ Turnhout

12.30 - 13.30 uur          Lunch

13.30 - 14.30 uur          Connectie maken en converseren onder stress: Crisiscommunicatie
                                     Stijn Pieters, managing partner PM Risk-Crisis-Change & Annelies Oeyen, communicatieverantwoordelijke PZ Bethanienhuis

14.30 - 15.30 uur          Transdisciplinaire samenwerking crisisbeheersing & voorstelling toolkit
                                      Lieve Dhaene, adviseur communicatie Zorgnet-Icuro, Peter Mertens, woordvoerder crisiscentrum BZ & Tim Daeze, hoofdinspecteur politiezone regio Rhode en Schelde

15.30 - 16.15 uur          Paneldiscussie: do’s and dont’s crisisbeheersing in de zorg

16.15 - 16.30 uur          Round-up en kritische reflectie
                                     Luc Van Bauwel, consultant interne en externe bemiddeling GZA

16.30 uur                       Afsluiting

Kostprijs

  • 125 euro voor klanten van PM en personeelsleden (incl. artsen) die werken in voorzieningen aangesloten bij Zorgnet-Icuro
  • 175 euro voor niet-leden

De prijs omvat deelname aan de conferentie, lunch en documentatie. Elke deelnemer ontvangt ook een exemplaar van de toolkit.

Meer informatie?
Voor meer informatie over de inschrijvingen kan je contact opnemen met greta.vanderveurst@zorgneticuro.be, 02 286 85 50. Voor informatie over de inhoud kan je contact opnemen met lieve.dhaene@zorgneticuro.be, 0486 94 86 59

 

 

Wanneer?

donderdag 5 oktober 2017 - 09:15

Waar?

KBC, Havenlaan 2, 1080 Brussel
Vlaams-Brabant