Symposium Commissie voor Medische Ethiek ZNA - Beroepsgeheim

Symposium Commissie voor Medische Ethiek ZNA : Beroepsgeheim, het spanningsveld tussen het recht op weten en de plicht tot zwijgen

De Commissie voor Medische Ethiek ZNA nodigt u graag uit op haar symposium rond 'beroepsgeheim'

Het beroepsgeheim is een materie die sedert geruime tijd in diverse settings uitgebreid wordt behandeld. Door uiteenlopende evoluties qua organisatie van de medische praktijkvoering met ondermeer enorme schaalvergroting en digitalisering en nieuwe wetgeving terzake (waaronder GDPR), is de reflectie rond beroepsgeheim gerelateerde materies actueler dan ooit.

Zo gaat het ondermeer over de morele dilemma’s en de ethisch geladen beslissingen ten gevolge van het spanningsveld tussen het recht op weten en de plicht tot zwijgen binnen de geneeskunde en zorg. De juridisch/ethische regeling van het beroepsgeheim beschermt traditioneel zowel de belangen van de individuele patiënt, als het maatschappelijk belang van een vertrouwvolle gezondheidszorg.

Mogelijke informatieverstrekking naar derden - waaronder werkgevers, scholen en verzekeraars maar ook gezondheidsinstanties en justitie - vormt ook een belangrijk aandachtspunt.

Dit symposium beoogt een kennisuitwisseling en dialoog van en met experten in het domein die bijdragen zal tot de bewustwording van het spanningsveld en optimaliseren van onze houding.

We beperken ons niet tot de louter ethische of juridische aspecten maar verdiepen ons eveneens in de medische en maatschappelijke aspecten van het beroepsgeheim. 

Het opzet van dit symposium is artsen, verpleegkundigen, andere gezondheidsverstrekkers en beroepsgroepen actief binnen de gezondheidsector in de brede zin van het woord, een ruimere kijk te bieden.

Programma

  • 08.30 u.Ontvangst met versnaperingen
  • 09.00 u.Verwelkoming en inleiding - prof.dr. P.P. De Deyn, Voorzitter Commissie voor Medische Ethiek ZNA
  • 09.15 u.Het beroepsgeheim: een monument in permanente renovatie - prof. T. Balthazar, hoofddocent Gezondheidsrecht, UGent
  • 09.45 u.Delen of niet delen? Informatie van zorgverstrekker naar derden - mevr. F. Vander Laenen, Faculteit Recht en Criminologie, UGent
  • 10.15 u.Beroepsgeheim en infectieziekten - dr. C. Brands, ZNA Middelheim
  • 10.45 u.Pauze
  • 11.10 u.Elektronische gegevensuitwisseling met respect voor GDPR - dhr. F. Robben, Algemeen beheerder eHealth-platform en Kruispuntbank van de Sociale zekerheid
  • 11.40 u.Het beroepsgeheim bij minderjarigen - mevr. N. Desmet, juriste 'tZitemzo vzw (voorheen Kinderrechtswinkel)
  • 12.10 u.Genetica: de dood van het (familie)geheim? - prof.dr. B. Blaumeiser, Centrum Medische Genetica, UZA en UAntwerpen
  • 12.40 u.Slotwoord - prof.dr. P.P. De Deyn

Wanneer?

Van zaterdag 16 november 2019 - 08:30 tot zaterdag 16 november 2019 - 12:40

Waar?

Congrescentrum Ter Elst, Auditorium Beethoven, Kattenbroek 1, 2650 Edegem
Antwerpen

Contact gegevens

Commissie voor Medische Ethiek ZNA
Lindendreef 1, 2020 Antwerpen
03 280 34 29
ethische.commissie@zna.be