Succesvolle innovatieve woonzorgvormen in Vlaanderen

De woonzorg voor zorgbehoevende personen zal in de komende jaren grondige veranderingen ondergaan: we hebben het terugdringen van de overheid, er is een nieuw beleid dat focust op zo lang mogelijk thuis wonen, de persoonsvolgende financiering is uitgerold, enzovoort.

Een andere benadering en integrale aanpak dringt zich op. Alleen door zorg te verbinden met de maatschappij en het dagelijks leven kunnen we goede zorg voor iedereen betaalbaar houden. Het gaat ook om het zo prettig mogelijk wonen en langer zelfstandig kunnen wonen, niet alleen om de betaalbaarheid ervan.

In deze workshop bespreken we de aanpak van Vlaamse woonzorgvoorzieningen zoals de zorggroep Integro, Open Kring Ardooie, Triamant, enzovoort. Het zijn allemaal centra die een innovatieve aanpak centraal stellen, sommige in hun gehele visie en werking, andere in bepaalde deelaspecten van hun organisatie.

Wanneer?

donderdag 26 september 2019 - 09:00

Waar?

Uitgeverij Politeia, Keizerslaan 34, 1000 Brussel
Andere

Contact gegevens

Uitgeverij Politeia
Keizerslaan 34, 1000 Brussel
02 289 26 12
events@politeia.be