Studiedag UPC KU Leuven: Vaarwel conversie?

Functionele stoornissen in de neurologische, oftalmologische en reumatologische praktijk

Studiedag georganiseerd door de Mind-Body-Unit van het UPC KU Leuven op campus Gasthuisberg.

Programma

Is het begrip conversie nog zinvol of is het achterhaald? 

Somatische artsen stellen de diagnose functionele stoornis indien ze geen structurele afwijkingen vinden bij lichamelijke klachten en na grondig lichamelijk onderzoek. De stoornissen kunnen zich manifesteren onder de vorm van motorische symptomen, zoals uitval of aberrante beweging, en/of sensibele of sensoriële uitval, met soms ook somatisch onverklaarbare gewaarwordingen en belevingen.

Tijdens deze studiedag nemen artsen, die patiënten met een functionele stoornis op hun raadpleging ontmoeten, het woord. Hoe detecteren zij deze problematiek? Hoe motiveren zij de patiënten voor een andere, parallelle aanpak, bijvoorbeeld een traject op de Mind-Body-Unit (MBU)? Hoe kan de samenwerking tussen huisartsen, specialisten, psychotherapeuten, psychomotorische therapeuten en kinesitherapeuten, verpleegkundigen met het team van Mind-Body optimaal verlopen? Wat is de invloed, rol en plaats van de omgeving: familie, vrienden, werk of school? Indien er geen structurele afwijkingen te vinden zijn, waaraan lijden deze patiënten dan wel? 

Teamleden van MBU lichten toe hoe een opname verloopt, wat ze doen en wat niet, welk pad ze samen met de patiënten kunnen verkennen en bewandelen.

9.00 – Onthaal

9.20 – Welkom
prof. dr. Stephan Claes, diensthoofd volwassenenpsychiatrie UPC KU Leuven

9.25 – MBU: wie is wie? – Klinische flash
Zorgteam Mind Body Unit

9.35 – Aanpak functionele problemen in de neurologische praktijk
prof. dr. Robin Lemmens, neuroloog en hoofd stroke-unit UZ Leuven

10.05 – Klinische flash
Zorgteam Mind-Body-Unit

10.15 – Functionele stoornissen in de pediatrische en volwassen oftalmologie
dr. Catherine Cassiman, oftalmoloog UZ Leuven

10.45 – Koffie

11.15 – Klinische flash
Zorgteam Mind-Body-Unit

11.25 – Onvervulde behoeften in de aanpak van locomotorische problemen die gerelateerd zijn/worden aan reumatische aandoeningen
prof. dr. Patrick Verschueren, reumatoloog, hoofd hospitalisatieafdeling reumatologie en coördinator zorgprogramma inflammatoire gewrichtsaandoeningen UZ Leuven

11.55 – Muziek

12.05 – Vaarwel conversie?
dr. Lili De Vooght, psychiater-psychotherapeut, supervisor Mind-Body-Unit UPC KU Leuven

12.35 – Discussie

13.00 – Ontmoetingsapero en lunch

14.30 – De psychotherapeutische, verpleegkundige en medisch-psychiatrische aanpak op MBU
Toelichting vanuit theorie en praktijk, interactief met het publiek
Zorgteam Mind-Body-Unit

15.20 – Koffie

15.40 – Complexere mind-body-problemen

Zorgteam Mind-Body-Unit

16.15 – Discussie

16.45 – Einde

Organisatie

Deze studiedag wordt georganiseerd door de Mind-Body-Unit van het UPC KU Leuven.

Accreditering

Accreditering werd aangevraagd. 

Kostprijs

Broodjeslunch inbegrepen

  • 110 euro
  • deelnemers UPC KU Leuven: gratis (kostprijs wordt intern verrekend

Schrijf je in via https://www.upckuleuven.be/nl/agenda/vaarwel-conversie

Wanneer?

Van donderdag 24 januari 2019 - 09:00 tot donderdag 24 januari 2019 - 16:30

Waar?

Provinciehuis Leuven, Provincieplein 1, 3010 Leuven
Vlaams-Brabant