Studiedag Ouderenzorg - BBK-T - Innovatieve technieken in de ouderenzorg (Organisator: Odisee)

Studiedag Ouderenzorg

Studiedag in het kader van het behoud van de bijzondere beroepsbekwaamheid - Innovatieve technieken in de ouderenzorg.

De studiedag richt zich in eerste instantie tot verpleegkundigen in de ouderenzorg in functie van het behoud van hun beroepsbekwaameid of -titel (BBT). Ook andere verpleegkundigen of paramedici die zich wensen bij te scholen in de ouderenzorg zijn welkom!

21 juni 2019: Innovaties in de ouderenzorg - Mw. P. Van Vooren, Odisee Hogeschool (campus Terranova)
Werken met ouderen vergt vaak een zware fysieke inspanning met hoge belasting van onze rug. Hoe kunnen specifieke ergonomische houdingen, aangepaste tiltechnieken, aparatuur en materialen ingezet worden om deze belasting te verminderen of te voorkomen? Hoe maken we efficiënt gebruik van hulpmiddelen zoals o.m. het glijzeil, de draaischijf, de transferplank, de passieve en actieve tillift. Hoe zetten we de soms beperkte mogelijkheden van onze patiênt of bewoner in bij verplaatsingen? We gaan zelf actief aan de slag!

- Van 9u-16u30

- Kostprijs: € 90 

- Inschrijven: www.odisee.be/ae

Wanneer?

Van vrijdag 21 juni 2019 - 09:00 tot vrijdag 21 juni 2019 - 16:30

Waar?

Odisee Campus Terranova, Blekerijstraat 23-29, 1000 Brussel
Andere