Studiedag Netwerken over netwerken - Samenwerking tussen ziekenhuizen ontrafeld

De kans is erg groot dat het parlement nog dit jaar de veelbesproken wet over de locoregionale ziekenhuisnetwerken zal goedkeuren. Samenwerking tussen ziekenhuizen zal dan geen aantrekkelijke optie meer zijn, maar een echte verplichting. De netwerkvorming tussen ziekenhuizen roept vele vragen op, zowel op juridisch, medisch, financieel als organisatorisch gebied.

Deze studiedag gaat in op alle aspecten van netwerkvorming en samenwerking tussen ziekenhuizen. Per onderwerp is er een constructieve en praktijkgerichte inleiding, telkens gevolgd door twee inspirerende voorbeelden vanuit het werkveld. Zowel minister De Block als minister Vandeurzen komen er de laatste stand van zaken op beleidsvlak toelichten.

Voor wie?
De studiedag richt zich naar het brede ziekenhuislandschap in Vlaanderen:  directieleden, kaderleden, bestuurders, hoofdartsen, diensthoofden en voorzitters en leden van medische raden.

Programma

08.30u                  Onthaal met koffie en koeken

09.10u                  Welkom - Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder Zorgnet-Icuro

09.20u                  De structurering van de samenwerking op het gebied van beheer en management: wat wordt (vermoedelijk) verplicht en wat is 
                             bijkomend mogelijk?

                             Inleiding - Prof. dr. Tom Balthazar, hoofddocent gezondheidsrecht UGent &  stafmedewerker Zorgnet-Icuro
                             Praktijkvoorbeelden: dr. Yves Breysem, CEO AZ Jessa en Wouter De Ploey, CEO Ziekenhuisnetwerk Antwerpen

10.20u                  Inzet en uitwisseling van personeel binnen het netwerk: arbeidsrechtelijke knelpunten en oplossingen
                             Inleiding
- Jan Vanthournout, senior legal manager SD Worx
                             Praktijkvoorbeelden - Mark Vos, manager radiotherapie Iridium Kankernetwerk - GZA en Johan Hellings, CEO AZ Delta

11.20u                  Pauze

11.45u                  Overdracht van diensten tussen verbonden ziekenhuizen: financiële en  BTW knelpunten en oplossingen
                             Inleiding - Korneel Decroix, advocaat Eubelius en Katrien Verschoren, stafmedewerker Zorgnet-Icuro
                             Praktijkvoorbeelden - Frederik Coussée, financieel en administratief directeur  AZ Maria-Middelares en
                             Frank Lippens, algemeen directeur Sint-Vincentiusziekenhuis Deinze

12.45u                  Maggie De Block, federaal minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

13u00                   Lunch

14u00                   Hoe kan je netwerking en samenwerking praktisch organiseren en de betrokken partners blijvend motiveren?
                             Inleiding - Prof. dr. Paul Gemmel, Hoogleraar Management van de Gezondheidszorg en Dienstenmanagement, Universiteit Gent en
                             prof. dr. Joris Voets, Hoofddocent  Publiek Management en Not For Profit Management, Universiteit Gent
                             Praktijkvoorbeelden - Johnny Van Der Straeten, CEO UZA en Prof. dr. Renaat Peleman, hoofdarts van het UZ Gent

15u00                   Ziekenhuisoverschrijdende samenwerking tussen artsen (harmonisering statuten, mogelijke associatievormen en andere vormen
                             van samenwerking)

                             Inleiding - dr. Marc Geboers, directeur algemene ziekenhuizen Zorgnet-Icuro
                             Praktijkvoorbeelden -  dr. Jo Leysen, CEO AZ Turnhout en Koen Michiels, CEO AZ Nikolaas

16u00                   Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Locatie
KBC-gebouw, Havenlaan 2, 1080 Brussel

Kostprijs
Leden Zorgnet-Icuro: 75 euro
Niet-leden: 150 euro
De kostprijs omvat de lunch, koffiepauzes en de documentatiemap.
Accreditatie voor artsen is aangevraagd.

Inschrijving
Vóór 25 mei 2018 via volgende link: https://www.zorgneticuro.be/content/studiedag-netwerken-over-netwerken-inschrijving
Uw inschrijving voor deze studiedag is definitief bij het doorsturen van dit inschrijvingsformulier.
De factuur zal u later, samen met de bevestiging van uw inschrijving, via email overgemaakt worden.

Meer info?
Met praktische vragen kan je terecht bij chantal.tombal@zorgneticuro.be, 02 507 01 52
Met inhoudelijke vragen kan je terecht bij tom.balthazar@zorgneticuro.be of katrien.verschoren@zorgneticuro.be

Wanneer?

Van donderdag 7 juni 2018 - 08:30 tot donderdag 7 juni 2018 - 16:30

Waar?

KBC-gebouw, Havenlaan 2, 1080 Brussel
Vlaams-Brabant