Studiedag Inspraak en participatie in de ouderenzorg (organisatie: Vlaamse Ouderenraad)

De Vlaamse Ouderenraad organiseert op vrijdag 21 juni 2019 een studiedag rond ‘inspraak en participatie in de ouderenzorg’ in het Vlaams Parlement.

Levenskwaliteit moet de norm worden in de zorg, wat ook betekent dat ouderen met zorgnoden mee moeten kunnen beslissen over de zorg die ze krijgen. Of je nu in een woonzorgcentrum woont, thuishulp nodig hebt, een mantelzorger bent, tijdelijk opvang krijgt in een kortverblijf, ... inspraak moet verankerd zijn en écht deel uitmaken van de ondersteuning.

Naast zeggenschap over het eigen leven, wonen en zorg hebben ouderen met zorgnoden en hun mantelzorgers ook de wens om meer betrokken te zijn bij de werking en de keuzes die de thuiszorgorganisaties en woonzorgcentra maken.

Programma

In de voormiddag nemen enkele experten je mee op pad doorheen de mogelijkheden. We maken ook een uitstapje naar onze noorderburen, want in Nederland staat verder wat inspraak en participatie in de zorg betreft. Ook de mantelzorger mag niet ontbreken in dit verhaal. Elke spreker legt linken met het praktijkveld, maar in de namiddag komen de concrete verhalen écht tot hun recht tijdens de workshops.

09u30    Onthaal met koffie
10u00    Welkomstwoord door Jul Geeroms, voorzitter Vlaamse Ouderenraad
10u10      Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Gezin Jo Vandeurzen
10u25    Robert Geeraert, deskundige Vlaamse Ouderenraad en consulent woonzorg en levenseinde
10u55    Jef Pelgrims, expert inspraak en cliëntenparticipatie in Nederland
11u25    Koffiepauze
11u40    Hilde Weckhuysen, Ons Zorgnetwerk & getuigenis Gonda Hendrickx, mantelzorger
12u25    Lunch en netwerkmoment
13u15    Workshopsessies deel 1
15u00    Workshopsessies deel 2
16u40    Slotbeschouwingen
17u00    Receptie en netwerkmoment

4 workshopsessies waar je er twee uit kiest:

  1. Van een aanbodgestuurde naar persoonsgerichte woonzorgcultuur
  2. Collectieve inspraak- en participatiemethodieken
  3. Individuele inspraak- en participatiemethodieken
  4. Doelgroepgericht inspraak en participatie organiseren

Het gedetailleerde programma vind je hier.

Inschrijven

Deelnemen kost 15 euro voor vrijwilligers uit ouderenraden en -verenigingen. Professionals betalen 30 euro.

Inschrijven kan via deze link. Dat doe je voor 11 juni.

Meer informatie

Vragen? Mail naar info@vlaamse-ouderenraad.be.

Wanneer?

Van vrijdag 21 juni 2019 - 09:30 tot vrijdag 21 juni 2019 - 17:00

Waar?

Vlaams Parlement Leuvenseweg 86 1000 Brussel
Andere

Contact gegevens

Vlaamse Ouderenraad
Broekstraat 49-53, 1000 Brussel
02 209 34 51
info@vlaamse-ouderenraad.be