Studiedag "Het ABC van levenseindezorg in woonzorgcentra". Wat en hoe in de praktijk

Goede levenseindezorg in een woonzorgcentrum is complex en vraagt een deskundige en zorgzame begeleiding. Dat impliceert voor de zorgverleners heel wat kennis en vaardigheden over het wettelijk kader, de klinische praktijk, het omgaan met ethische, psycho-sociale en existentiële vragen… Zorgnet-Icuro wil op deze studiedag de deelnemers op een toegankelijke en praktijkgerichte wijze vertrouwd maken met basisbegrippen uit de vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg en levenseindezorg. We schetsen het juridische en ethische kader en stellen een aantal good practices voor. De deelnemers worden ook grondig geïnformeerd over essentiële documenten en bestaande vormingsinitiatieven op het vlak van vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg en levenseindezorg. We bieden toegankelijk presentatiemateriaal aan, zodat de deelnemers nadien die informatie vlot en gemakkelijk kunnen gebruiken voor verdere interne vorming in hun eigen woonzorgcentra.

Voor wie?
De studiedag is bedoeld voor iedereen die in woonzorgcentra mee verantwoordelijk is voor het vormgeven van de levenseindezorg: directies, leden van raden van bestuur, CRA’s, verpleegkundigen, hoofden bewonerszorg, referentiepersonen palliatieve zorg, ethisch referenten, begeleiders vroegtijdige zorgplanning, pastores enz.

Datum en locatie
Dinsdag 5 februari 2019
Provinciehuis Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, Leuven (op 5 minuten wandelafstand van het station)

PROGRAMMA

Voormiddag: Het ABC van levenseindezorg in woonzorgcentra
Voorzitter: dr. Marc Geboers, directeur algemene ziekenhuizen Zorgnet-Icuro

9.15-9.45u         Onthaal

9.45-10u            Welkom
                          Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder Zorgnet-Icuro

10-10.15u          Levenseindezorg – introductie op het thema

10.15-10.45u     Intentieverklaring vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg, en levenseindezorg (regelgeving o.a. woonzorgdecreet)
                          Patrick Vyncke, directeur ouderenzorg Zorgnet-Icuro

10.45-11.15u     Medische beslissingen over het levenseinde
                          Prof. Chris Gastmans, hoogleraar KU Leuven & stafmedewerker Zorgnet-Icuro

11.15-11.30u     Pauze

11.30-12u          Elementaire begrippen uit de levenseindezorg
                          Prof. Yvonne Denier, stafmedewerker Zorgnet-Icuro & hoofddocent KU Leuven

12-12.30u          Wettelijk kader patiëntenrechten, palliatieve zorg en euthanasie
                          Dr. Gert Huysmans, voorzitter Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen

12.30-12.45       Round-up

12.45-13.45u     Lunch

Namiddag: levenseindezorg in woonzorgcentra: wat en hoe in de praktijk?
Voorzitter: Patrick Vyncke, directeur ouderenzorg Zorgnet-Icuro

13.45-14u          Introductie

14u-15u             Good practices levenseindezorg: drie getuigenissen uit de praktijk
                          Dr. Jo Lisaerde, coördinerend en raadgevend arts De Wingerd Leuven
                          Ken Wagner, algemeen directeur wzc Sint-Vincentius Avelgem
                          Betty Herbots, directeur bewonerszorg wzc Floordam Melsbroek

15-15.30u          Ethisch overleg inzake vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg en levenseindezorg: een praktijkvoorbeeld
                          Chris Van Beersel, Zusters van Berlaar

15.30-16u          Kwaliteitseisenkader levenseindezorg woonzorgcentra
                          Bernadette Van den Heuvel, raadgever kabinet minister Jo Vandeurzen

16-16.15u          Round-up

Kostprijs
80 euro voor leden van Zorgnet-Icuro
120 euro voor niet-leden.

Heb je praktische vragen? Neem dan contact op met Greta.VanderVeurst@zorgneticuro.be, 02 507 01 52
Heb je inhoudelijke vragen? Neem dan contact op met chris.gastmans@zorgneticuro.be, 0472 65 72 83 

 

 

Wanneer?

Van dinsdag 5 februari 2019 - 09:15 tot dinsdag 5 februari 2019 - 16:15

Waar?

Provinciehuis Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, Leuven
Vlaams-Brabant