Studiedag Globaal Plan Ervaringsdeskundigheid

Na 15 maanden werkzaamheden is het Globaal Plan Ervaringsdeskundigheid (GPE) tot stand gekomen. Het werd een document van 29 bladzijden waaraan 73 mensen uit 35 organisaties hebben bijgedragen. 
Vanuit een herstelvisie werden de kernelementen van ervaringsdeskundigheid onderscheiden en uitgewerkt. Vijf werkgroepen hebben zich intensief ingezet, en het resultaat is in dit document te lezen. Ze werkten vijf elementen uit:

  • Mogelijke rollen van ervaringsdeskundigen.
  • De ervaringsdeskundige aan het werk.
  • De cultuur van een organisatie waar een ervaringsdeskundige aan de slag gaat.
  • Coaching en ondersteuning van ervaringsdeskundigen.
  • Vorming en opleiding tot ervaringsdeskundigen.

Met dit plan willen de initiatiefnemers een basis en een stimulans geven aan de verdere uitrol van ervaringsdeskundigheid in de geestelijke gezondheidszorg als professionele ervaringsdeskundige. En, eventueel ook in andere domeinen van zorg en welzijn; de eerste contacten zijn gelegd.

Drie opvolgingssymposia
Dit najaar organiseren we drie symposia waarin we verder gaan op het rapport en dit een bredere bekendheid willen geven.

  • di 24 september 2019 - Antwerpen, Hof van Liere
  • do 10 oktober 2019 - Leuven, Provinciehuis
  • wo 23 oktober 2019 - Gent, Virginie Lovelinggebouw

Telkens van 9u45 - 12u45, onthaal vanaf 9u15.

Het GPE zal worden voorgesteld. Nadien gaan telkens onderzoekers, werkgevers en ervaringsdeskundigen met u en met elkaar in gesprek, voortbouwend op het Globaal Plan Ervaringsdeskundigheid.
Focus zal liggen op inzichten en praktijken:

  • van werkgevers en hulpverleners die samenwerken met ervaringsdeskundigen.
  • van ervaringsdeskundigen die hun ervaringen uit hun werkomgeving delen.

Contact: info@steunpuntgg.be | 09 221 44 34 | Steunpunt Geestelijke Gezondheid vzw
Tenderstraat 14, 9000 Gent

Wanneer?

Van woensdag 23 oktober 2019 - 09:45 tot woensdag 23 oktober 2019 - 12:45

Waar?

Antwerpen, Hof van Liere Leuven, Provinciehuis Gent, Lovelinggebouw
Oost-Vlaanderen

Contact gegevens

Steunpunt Geestelijke Gezondheid vzw
Tenderstraat 14, 9000 Gent
09 221 44 34
info@steunpuntgg.be

Andere activiteiten