Studiedag deradicalisering

We brengen u via deze weg graag op de hoogte van de studiedag deradicalisering. De aanpak van deradicalisering of disengagement is nog steeds een complex gegeven. Woorden als radicalisme, extremisme, vervreemding, waarden, normen en identiteit kleuren het publieke debat over dit thema.  In de forensische hulpverlening worden we regelmatig geconfronteerd met het vreemde en hoe lijden soms cultureel gekleurd is. Het mensbeeld van de patiënt lijkt te contrasteren met dat van ons, zijn of haar spreken over geloof is voor hulpverleners onbekend terrein. Dit speelt zeker in de specifieke context van hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en in de aanpak van deradicalisering. De Centra Geestelijke Gezondheidszorg met forensische werking organiseren daarom op woensdag 18 september een studiedag over dit thema.

Programma

  • 8u45                Onthaal en koffie 
  • 9u30                Christophe Busch, algemeen directeur Kazerne Dossin, over radicale verbindingen
  • 10u25              Koffiepauze
  • 10u45              Amar El Omari, klinisch psycholoog/psychotherapeut CGG Brussel, over migratie, identiteit, islam en radicalisme
  • 12u20              Slotwoord door Gorik Kaesemans, stafmedewerker GGZ bij Zorgnet-Icuro
  • 12u30              Netwerklunch
  • 13u30 - 16u     Intervisiesessie voor CGG-medewerkers begeleid door Marjan Cochez, consulent hulp- en dienstverlening aan gedetineerden & Amar El Omari.

Wanneer?

Van woensdag 18 september 2019 - 08:45 tot woensdag 18 september 2019 - 16:00

Waar?

Kind & Gezin Academie, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel (vlakbij station Brussel Zuid)
Andere

Contact gegevens

Zorgnet-Icuro
Guimardstraat 1, 1040 Brussel
+3225118008
post@zorgneticuro.be