Studiedag De sofa in herstel (Organisator: PC Gent-Sleidinge)

Studiedag over therapie en herstel

Er lijkt een spanningsveld te zijn ontstaan in de psychiatrie tussen de psychotherapie en de herstelbeweging, waarin een aantal kritische vragen of bedenkingen verschijnen over de werkzaamheid van deze benaderingen.

Met deze studiedag pogen we dit spanningsveld te gebruiken om een verbindend en geëngageerd debat op gang te brengen, zonder voorbij te gaan aan de scherpte waarmee ze elkaar blijven uitdagen. Het zijn de kritische reflecties die ze bij mekaar teweegbrengen, die stof geven tot nadenkern. Vragen die we capteren, zijn: Is therapeutische expertise in deze tijden van herstel nog relevant? Is ervaringsdeskundigheid een zegen of een vloek? Zijn hulpverleners met hun theoretische ziektetheorieën niet te ver verwijderd van de patiënt? Kan je als ervaringswerker voldoende afstand nemen om te zien hoe anders de ander is? Is hoop verlenen voldoende? Weet de patiënt het best wat goed voor hem is? En is wetenschap een goede zaak voor het klinisch, persoonlijk en maatschappelijk herstel? Kunnen we nog iets aanvangen met psychiatrische diagnoses? Gaat men na een ernstige psychische ontwrichting op zoek naar een nieuw evenwicht of wordt een oude balans hersteld? Kan vervelende confronterende therapie constructief zijn? Moeten hulpverleners luisteren of beluisteren? Is de psychiatrie achterhaald? Is therapie meer dan verbinding maken?

Lut De Rijdt, Peter Dierinck, Ingrid Lammerant, Céline Matton en Jim Van Os leveren met hun bijdrage een inkijk in hoe ze tegen deze complexiteit aankijken. Gilbert Lemmens is de gastheer van de dag, en zal dit open gesprek modereren en hierbij de reflectieve participatie van het publiek garanderen.

Inschrijven

Deelnemen aan de studiedag kost 90 €.
Voor studenten is de prijs 20 €.

Ervaringswerkers, buurtbewoners van het PCGS en familie en naastbetrokkenen van mensen met psychiatrische problemen kunnen een gratis inschrijving aanvragen bij Peter Dierinck. Gelieve hiervoor een mail te sturen naar peter.dierinck@pcgs.be.

Inschrijven kan hier.

Wanneer?

Van dinsdag 4 juni 2019 - 08:30 tot dinsdag 4 juni 2019 - 17:00

Waar?

Cultureel Centrum STROMING, Weststraat 31/A, 9940 Sleidinge
Oost-Vlaanderen